chiddush logo

יהודה ברקאי

כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

י"א בסיון תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת בהעלותך (תשפ"ב) האזנה למיתרי לבבו של אדם[1] בדברי בינה ומוסר (מאמר 'מקורה של פורענות' עמ' קט"ז) ...

 ד' סיון תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה שבועות ויכוח משה עם המלאכים[1] בספר יסודות נאמנים לרב נפתלי וינטרוב שליט"א בחלק בקוראי שמו 'דברים שנאמרו בפני ת...

 ד' סיון תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת בחקותי[1] (תשפ"ב) מ'ויקרא' לשון חיבה עד 'ערכי עלי' מעלת היהודי פרשת בחקותי חותמת את ספר ויקרא. בתחילתו למד...

 ד' סיון תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת טהרה (מצורע[1]) שבת הגדול[2] מהכהן נלמד כי מאכילה ושתיה בקדושה – עמוד כח הברכה זֹ֤את תִּֽהְיֶה֙ תּוֹ...

 ד' בסיון תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת תזריע שבת ראש חודש פרשת החודש[1] פרשת תזריע מניעת ו'שתילת' טעיית האדם – בהשגחה מכוונת בספר  עקבי ישראל...

ד' בסיון תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת שמיני שבת מברכין פרשת פרה[1] פרשת שמיני סוד הצלחת העבודה - ההתקרבות המתמדת וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַה...

 ר"ח אדר ב' - תשפ"ב בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועהפטרת פקודי[1] ספרדים ותימנים: מלכים-א' ז' (מ'-נ') וַיַּ֣עַשׂ חִיר֔וֹם אֶת־הַ֨כִּיֹּר...

 ר"ח אדר ב' תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת פקודי חורבן ובנין בחיי האומה והאדם[1] אֵ֣לֶּה פְקוּדֵ֤י הַמִּשְׁכָּן֙ מִשְׁכַּ֣...

 כ"ד אדר א' תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת ויקהל שבת מברכין שבת שקלים   יחודיות ואחדות - עומק משמעות מחצית השקל מניית ישראל ע"י מחצית...

 ג' אדר א' תשפ"ב להבות אש קודש  לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה  פרשת תרומה[1]  פרשת השבוע העוסקת בבניית המשכן וכליו, קביעת זכרון נצח ממעמד הר סיני כדברי הרמב&...

 כ"ו שבט תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת יתרו[1] (תשפ"ב) פרשתנו היא פרשת מהות ישראל ומקור חיות העולם כולו בנתינת התורה לישראל. מעמד הר סיני שהינ...

 ו' טבת תשפ"ביהודה ויוסף שני מלכים בישראל[1] בפרשתנו מגיעה לשיאה, עומקה של המחלוקת בין האחים. בדברי חז"ל מוצאים אנו את ראייתם הפנימית מעבר למפגש בין יהודה 'הפרטי' ויוסף ה'פרטי' בנס...

 ו' טבת תשפ"ב להבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה  הגשה פנימית האדם אל עצמו נקודת הטוהר הפנימית שבו[1] וַיִּגַּ֨שׁ אֵלָ֜יו יְהוּדָ֗ה וַיֹּא...

 י"ג טבת תשפ"ב להבות אש קודש לקט פנינים מקדושי ושרידי השואה הברכה – לראות בכל יום את עצמו וַיְבָ֨רֲכֵ֜ם בַּיּ֣וֹם הַהוּא֘ לֵאמוֹר֒ (בראשית ...

 ז כסליו תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת ויצא (גליון מוגדל) תפלת ערבית רשות – תפלה הבוקעת ממסתרי החושך[1] בספר מורשת גד לקט מאמריו של הרב גד אייזנר זצ&qu...

מידע אישי

158 חידושים
0 תגובות
795 נקודות
תאריך הרשמה: 1/26/2017