chiddush logo

יהודה ברקאי

כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 ז' שבט תשפ"גלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת בא[1] דברי זכרון לר' משה בצלאל זצוק"ל הי"ד בנו של השפת אמת זיע"א עריכת מאמרי הפרשה נעשית ביום הה...

כ"ז טבת תשפ"גלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת וארא שבת מברכין שבט  לקראת יום השנה הרביעי לפטירת אמי  אוד מוצל מאש חוה בת ר' יהודה ז"ל (ר"...

 י"ג טבת תשפ"גבע"ה, פרשת ויחי   הַגְּדוֹלִים בּוֹכִים יֵשׁ לִפְעָמִים, יֶשְׁנָהּ שָׁעָה, שֶׁגַּם גְּדוֹלִים בּוֹכִים מִתְפַּלְּלִים עַל הֲרָעָה; שְׁתִיק...

 ה' טבת תשפ"גרמז העגלות מיוסף ליעקב הרב יעקב פישר[1] [כיצד נתפס הצרצר שיצא למסע 'שופינג' בניו יורק] קטע מעניין להמחשת הרעיון שיובא לקמן מצאתי סיפור המובא ללא שם מספרו, והריני מביאו...

 כ"ט כסליו, נר חמישי של חנוכה, תשפ"גפנינים להלל פתיחה גליון בנושא מיוחד זה מוקדש באהבה ובתודה לעילוי נשמת אמי היקרה אוד מוצל מאש, חוה בת ר' יהודה ז"ל. בימים אלו בחנוכה (א' ב...

 כ"ט כסליו, נר חמישי של חנוכה, תשפ"גלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת מקץ חנוכה מהי אבן הבוחן למעשה מגונה שנעשה לשם שמים?[1] וַיִּקְרָ֨א פַרְעֹ...

 כ"ט כסליו, נר חמישי של חנוכה, תשפ"גלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת וישב וחנוכה (גיליון מורחב) יוסף התגלמות תהלוכות ישראל לדורותיו[1] הרב יחיאל יעקב ויי...

 ט' תשרי תשפ"גלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה יום הכפורים יה"ר שזכות קדושי עליון אלו והעיסוק בתורתם יעמדו לנו להחתם לשנה טובה עם כל ישראל הטעם לארבע כניסות...

ה' תשרי תשפ"ג להבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת וילך שבת שובה המרגלית הבוהקת החינוכית הטמונה במצות הבאת הטף[1] הַקְהֵ֣ל אֶת־הָעָ֗ם הָֽאֲנָשִׁ֤...

 כ"ט אלול תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה ראש השנה בברכת שנה טובה כוח"ט בתוך כלל ישראל עירבוב המקטרג שחושש שהוא ירבה זכויות ישראל[1] בעקידת יצחק ...

 כ"ז אלול תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת נצבים ההתיצבות לפני ה' בסוף השנה – הנחמה ה'אבודה' מהתוכחה[1] בשו"ת הרדב"ז[2] (ח"ב תשס"...

 כ' אלול תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת כי תבוא הברכה תוסיף שמחה[1] וּבָ֧אוּ עָלֶ֛יךָ כָּל־הַבְּרָכ֥וֹת הָאֵ֖לֶּה וְהִשִּׂיגֻ...

 י"ג אלול תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת כי תצא אמרת חיים שתגביה נקודת חיים[1] הרב דוד בליאכר זצ"ל הי"ד ראש ישיבת 'בית יוסף' נובהרדוק במ...

 ו' אלול תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת שופטים צדק צדק תרדוף – כל צדיק צדיק תרדוף ללמוד ממנו לעבודת ה'[1] צֶ֥דֶק צֶ֖דֶק תִּרְדֹּ֑ף לְ...

 כ"ט אב תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת ראה (תשפ"ב) ברכות לישראל בגלוי ובסתר רְאֵ֗ה אָנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן לִפְנֵיכֶ֖ם הַיּ...

מידע אישי

176 חידושים
0 תגובות
885 נקודות
תאריך הרשמה: 1/26/2017