chiddush logo

איתיאל

כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

שמו של נוח נקרא כך על שם "זה ינחמנו".רש"י כותב שאם הכוונה על שם הניחום, היה צריך להיקרא מנחם או נחמן.אולם שמו נקרא נח.בחסידות רגילים להסביר שנח היה "צדיק בפעלץ". מה הכוונה?&qu...

 בניתוח מעשה פילגש בגבעה נראה את סיכום ההידרדרות הכללית של ספר שופטים.המשפט החוזר הוא "אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". כלומר: אין מי שיחבר בין השבטים וינהיג אותם יחד, אלא כל אחד ...

 "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם".פירש רש"י:למדך שכלם נבראו בראשון. דבר אחר: בהבראם – בה"א בראם, שנאמר (ישעיהו כו ד): "בְּיָהּ ה' צוּר עוֹלָמִים";...

 בשם המספר יש שתי מערכות:מספר מונה: אחד, שניים, שלושה / אחת, שתיים, שלוש.מספר סודר: ראשון, שני, שלישי / ראשונה, שנייה, שלישית.ימי הבריאה מסוכמים "ויהי ערב ויהי בוקר יום...". רוב הימים כ...

 כשקרבו ימי משה הוא מבקש מה' מנהיג שיחליף אותו, ואכן יהושע ממונה. אך בניגוד לרבו,יהושע לא ממנה ממשיך ובני ישראל מוצאים את עצמם במצב של ספר שופטים, בו המוטיב החוזר הוא "אין מלך בישראל, איש הי...

 בפרק ד' מתואר נצחון מפליא, אך לכאורה טבעי. בשירת דבורה מתוארת התערבות שמיימית. בפרק ד' יש רמזים, שניתן לפענח בעזרת הפירוט השירי בפרק ה'.יתרונו הגדול של יבין היה ברכבי הברזל. בני ישראל לא ידעו לי...

 בעיון במשל יותם ברור שהאטד הוא אבימלך. השאלה היא מי הוא הם העצים שסירבו למלוך.נראה היה להציע כי העצים הם השופטים הקודמים. כך מפרש רש"י. הוא מקביל את הזית עם עתניאל בן קנז, משבט יהודה, הנקרא...

 בגמרא מסופר שלרבי מאיר היו שכנים פוחזים בריונים, שהיו מציקים לו.לכן היה רבי מאיר מתפלל שימותו.אשתו החכמה, ברוריה, אמרה לו שלא נכון להתפלל שימותו, אלא שיחזרו בתשובה, שהרי נאמר: "יתמו חטאים מ...

מחלוקת כלל ופרט וכלל לעומת ריבוי מיעוט וריבויהגמרא מביאה מחלוקת בדרשת מעשר שני, אם דורשים ב"ריבוי ומיעוט" או ב"כלל ופרט".זו מחלוקת מפורסמת של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ונסביר את מקור ...

סמיכות שני פרקי "רבי אליעזר" מוסברת היטב בגמרא.הפרק הקודם מלמד שרבי אליעזר מתיר מכשירי מילה, ובפרק שלנו לומדים שהוא מתיר מכשירי אוכל נפש ביו"ט.בפרק הקודם למדנו על עירו של רבי אליעזר שהי...

 "אשר קידש ידיד מבטן... על כן בשכר זאת, אל חי חלקנו (צורנו) צוה להציל ידידות שארנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו".המנהג היה לומר "צִיווה", בחיריק. כלומר: לשון עבר. וכך ניקד הי...

 עיין יו"ד ריש סימן רס"ד דיון גדול בעניין אם אישה כשרה למול. ועיקר הסוגיה בע"ז כז:יש להעיר מסוגייתנו שנוקטת בפשטות:"באת אישה לפני שמלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי ומת... המת...

 *המל אומר: אקב"ו על המילה.אבי הבן אומר: אקב"ו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו*.הסדר המופיע בגמרא, וכן העתיקו הרי"ף והרמב"ם, מקדים את ברכת המל לברכת להכניסו, וכך היה המנהג הקדום...

 הרשב"ץ כתב שאין מלין מילה שלא בזמנה ביום חמישי, שנמצא שהיום השלישי הכואב יהיה בשבת ויצטרכו לחלל עליו שבת.וכמו שאין עולים לספינה שלושה ימים קודם שבת.דבריו הובאו בבדק - הבית (תוספות מאוחרות ל...

השבוע, יש לנו ההפטרה הקשה ביותר בסדרת "תלת דפורענתא", "חזון ישעיהו".בהפטרה יש לנו דוגמה לפסוק עם דו-משמעות. מכיוון שפסוקי התנ"ך אינם מפוסקים, יש אפשרות לכמה פיסוקים שונים באות...

מידע אישי

282 חידושים
21 תגובות
1442 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
תאריך הרשמה: 7/25/2017