chiddush logo

עורך דין שמחה כהן

כל החידושים של עורך דין שמחה כהן | כל התגובות של עורך דין שמחה כהן

 השבת פרשת ויחי אנו מסיימים את ספר בראשית. בתום הקריאה הקהל מכריז בקול "חזק חזק ונתחזק". אנו מסכמים את הפרשיות במעשיהם של גדולי האומה אברהם, יצחק ויעקב מול שרה, רבקה, רחל ולאה ךשנים עשר...

 תצהירתצהיר הינו מסמך ערוך בכתב כדת וכדין עפי' דרישות החוק ומשמש עדות לצורך הוכחת עובדות או חיזוק טענה עובדתית אותה טוען המצהיר במסגרת הליך משפטי.תצהיר מוגש פעמים רבות כתחליף לעדות ראשית בבית משפ...

 תצהירתצהיר הינו מסמך ערוך בכתב כדת וכדין עפי' דרישות החוק ומשמש עדות לצורך הוכחת עובדות או חיזוק טענה עובדתית אותה טוען המצהיר במסגרת הליך משפטי.תצהיר מוגש פעמים רבות כתחליף לעדות ראשית בבית משפ...

 מהם מזונות ילדיםיש כמה סוגי מזונות אבל המוכר ביותר מהם הם מזונות הילדים.ככלל - מזונות ילדים הם פיצוי כספי להורה הדואג לצרכי מחייתם של ילדיו הקטינים. המזונות ניתנים על ידי הורה בעל אמצעים כלכליים...

 משרדו של עו"ד שמחה כהן מביא עמו ניסיון מוכח בייצוג משפטי בתחום האזרחי מסחרי ומעניק שירותי ייצוג בקשת רחבה ומגוונת, בראשה הוא מסור ומחויב למתן שירות מקצועי התואם את ערכיו העליונים, יושרה, אי...

 משרדו של עו"ד שמחה כהן מביא עמו ניסיון מוכח בייצוג משפטי בתחום האזרחי מסחרי ומעניק שירותי ייצוג בקשת רחבה ומגוונת, בראשה הוא מסור ומחויב למתן שירות מקצועי התואם את ערכיו העליונים, יושרה, אי...

"ובו תדבק"ג' פעמים נאמר בספר דברים המילה לדבוק בהקב"ה "את ה' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק (דברים י,כ). "ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" (דברים יא, כב) "ו...

שבת חזוןבפרשת השבוע דברים ישנם כמה כללי אתיקה לעוסקים במלאכת השיפוט ונביא מקצתם."ואצווה את שופטכם בעת ההיא לאמר, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו" (דברים א טז) וכבר חז&q...

פרשת דברים "ויקחו את כל השלל" מגיד שהיו אנשי המלחמה כשרים וצדיקים ולא נחשדו על הגזל לשלוח יד בביזה שלא ברשות, לפיכך כתוב "ויקחו את כל השלל ויבואו אל משה" הביאו בשלמות לפני משה...

פרשת דבריםעם ישראל חוזר לאחר מלחמת מדיין עם כל השלל הנותר מהמלחמה. אלעזר הכהן יוצא ומורה להם את ההלכות והדינים של הכשרת כלים שבלוע בהם מאכלות אסורות ונבלע בהם טעם. והשאלה היא היכן משה רבינו? הרי את כל...

 כיצד נבחר מנהיג ציבור? בפרשת השבוע דברים משה משרטט לנו קווים כשהוא נתבקש לבחור שרי אלפים ושרי מאות להנהגת הציבור "הבו לכם אנשים חכמים וידועים ונבונים וידועים לשבטכם" לו זו בלבד אלא שהע...

 כיצד נבחר מנהיג ציבור? בפרשת השבוע דברים משה משרטט לנו קווים כשהוא נתבקש לבחור שרי אלפים ושרי מאות להנהגת הציבור "הבו לכם אנשים חכמים וידועים ונבונים וידועים לשבטכם" לו זו בלבד אלא שהע...

 כיצד נבחר מנהיג ציבור? בפרשת השבוע דברים משה משרטט לנו קווים כשהוא נתבקש לבחור שרי אלפים ושרי מאות להנהגת הציבור "הבו לכם אנשים חכמים וידועים ונבונים וידועים לשבטכם" לו זו בלבד אלא ...

 "לבני ראובן ולבני גד היה מקנה רב ועצום מאד" בני ראובן וגד נגשו אל משה ואמרו לו "גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו ואנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הביאנו אל המקום......

" לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה""הלשון קולמוס הלב והניגון קולמוס הנפש" רבינו בחיי (ויקרא פרק כה א') מבאר את הפסוק במשלי "לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביא רעות" הדיבור ...

מידע אישי

22 חידושים
2 תגובות
119 נקודות
שם: שמחה כהן, עורך דין 077-2053903
שמחה כהן, עורך דין, ראש כולל, רב ומו"צ
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ה' אלול תשל"ז
תאריך לידה לועזי: 19/08/1977
טלפון: 077-2053903
מקום עבודה: משרד עורך דין שמחה כהן
תאריך הרשמה: 6/16/2021