chiddush logo

עורך דין שמחה כהן

כל החידושים של עורך דין שמחה כהן | כל התגובות של עורך דין שמחה כהן

קהל קדוש ונכבד מצורף בזה פרשת המן הידוע בסגולתו לפרנסה כמבואר שולחן ערוך סימן א סעיף ה'.בברכת פרנסה טובה ומוצלחת אמן.שמחה כהן, עורך דין וַיֹּ֤אמֶר יְהֹוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה הִנְנִ...

 פרשת קרח.ספר במדבר מלווה בסדרה ארוכה של תלונות והתמרמרות רחבה, פעם בפרשת המן, פעם אהרון ומרים באשת משה, ופעם בפרשת המרגלים והשיא במרד קרח ועדתו. קרח ומאתיים וחמישים איש מטיחים במשה ואהרון בהתנשא...

 פרשת השבוע פרשתינו "שלח לך" פותחת בבחירת ומינוי שליחים, אנו נעסוק בשורות אלו, במי הראוי לכהן כשליח. פעמים שמו הוא נאמן, אפוטרופוס, שליח ציבור, נציג בית משותף, גבאי וכיוצ"ב....

בגמרא מסכת פסחים דף קט ע"א נאמר תנו רבנן חייב אדם לשמח את בניו ובני ביתו ברגל שנאמר ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום  ואלמנה אשר בשערך (דברים טז יד) במה משמחם בשתיית יי...

 מקצת הלכות חג מתן תורה.א. יש להשאיר נר דולק בערב שבת למשך עשרים וארבע שעות ולתושבי חו"ל נר בגדול שבעים ושניים שעות (בגלל יו"ט שני של גלויות) כדי שיכול להעביר ממנו מהאש הדלוקה לצורך הדל...

 פרשת במדבראחת הסוגיות בפרשת השבוע הינה העברת מסר תורני לדור, הפסוק אומר "ואלה תולדות אהרון ומשה" רבים עומדים על השאלה "ואלה תולדות אהרון ומשה" ובהמשך הפסוק נכתבו רק בני אה...

פרשת בחוקותי"ונתתי שלום בארץ"אחת המילים המוזכרות בכל יום באופן תמידי הינה המילה שלום, בכל שלוש התפילות העמידה הנאמרות בכל יום אנו פותחים בברכה שים שלום וחותמים אותה המברך את עמו ישראל בשלום....

 *פרשת בהר*פרשת השבוע פותחת במצוות שמיטה "ושבתה הארץ שבת לה'..." חז"ל מבארים לנו בא וראה כמה קשה מי שאינו שומר על מצוות השמיטה שכל הנושא ונותן בפירות שמיטה לבסוף מגיעה לאובדן הכנסו...

 *פרשת בהר*פרשת השבוע פותחת במצוות שמיטה "ושבתה הארץ שבת לה'..." חז"ל מבארים לנו בא וראה כמה קשה מי שאינו שומר על מצוות השמיטה שכל הנושא ונותן בפירות שמיטה לבסוף מגיעה לאובדן הכנסו...

 פרשת תזריעהגמרא (מסכת מנחות מג) אומרת שבשעה שנכנס דוד מלך ישראל אל בית המרחץ וראה עצמו ערום בלי שום דבר קדושה על גופו, ללא ציצית או תפילין או שאר מצווה, אמר אוי לי שאני עומד ערום ללא דבר מצווה, ...

 פרשת שמיניפרשת השבוע פרשת שמיני, עוסקת במגוון נושאים, סדר הקטרת הקטורת, תפריט המאכלים המותרים, קבלת אחריות של נודאי מישרה ציבורית, איסור שתיית משקאות משכרים בטרם פעולות של נשיאת אחריות במישרה צי...

 פרשת ויקרא"ויקרא אל משה" האלף הסופית זעירא, קטנה, היינו, אינה באותו גודל כשאר האותיות. וביאר רש"י שכל היכן שנאמר וידבר, ויאמר או צו, הקדים לשון ויקרא,  לשון חובה ולשון שמלאכי...

חובת השינון אף למנהיגחז"ל מלמדים אותנו כיצד היה השינון והחזרה של חוקי ומשפטי התורה. משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרון ושנה לו משה שוב את מה שקיבל, סיים משה עם אהרון נכנסו בניו של אהרון ושנה להם פירק...

 הפרשה פותחת בעניין מפקד וספירה של העם. היהדות אינה רואה בעין יפה את הספירה של העם עד שאומרת הספירה יכולה לגרום למגיפה ולכוחות לא טובים בנספרים ומצאה פתרון והוא, שכל איש יתן מטבע ועל פי מניין המט...

פרשת משפטיםפרשת השבוע פרשת משפטים עוסקת בענפי משפט רבים בעיקר בדינים העוסקים בבין אדם לחברו.הפרשה מתחילה בחובת המעביד כלפי העובד והעובדת ממשיכה  בדיני העונשין במישור הפלילי, תקיפה, חבלה של ממש, ה...

מידע אישי

45 חידושים
4 תגובות
234 נקודות
שם: שמחה כהן, עורך דין 077-2053903
שמחה כהן, עורך דין, ראש כולל, רב ומו"צ
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ה' אלול תשל"ז
תאריך לידה לועזי: 19/08/1977
טלפון: 077-2053903
מקום עבודה: משרד עורך דין שמחה כהן
תאריך הרשמה: 6/16/2021