chiddush logo
מה תפקיד האשה ? למה אישה נקראת עקרת הבית משום עיקר הבית , מה התיקון שלי בעולם ? למה באתי לעולם ? להבנת הדברים באופן יותר מוחשי מומלץ להשתתף בסמינר של ארגון ערכים סוף שבוע מלא בתובנות עמוקות על מהות החיים, מומלץ בחום מה תפקיד האשה ? למה אישה נקראת עקרת הבית משום עיקר הבית , מה התיקון שלי בעולם ? למה באתי לעולם ? להבנת הדברים באופן יותר מוחשי מומלץ להשתתף בסמינר של ארגון ערכים סוף שבוע מלא בתובנות עמוקות על מהות החיים, מומלץ בחום מה תפקיד האשה ? למה אישה נקראת עקרת הבית משום עיקר הבית , מה התיקון שלי בעולם ? למה באתי לעולם ? להבנת הדברים באופן יותר מוחשי מומלץ להשתתף בסמינר של ארגון ערכים סוף שבוע מלא בתובנות עמוקות על מהות החיים, מומלץ בחום מה משמעות החיים ? , למה נבראתי ? אין משמעות לחיים ? גם זה יעבור ! , למה באתי לעולם ? מה הטעם לחיים ? הסברים למה חיים , חיים טובים שיהיה לכם מלאים מכל טוב סלה בכל מכל כל אמן סלהמה גיל היקום ? מתי נברא העולם ? פרדוקס גיל היקום , האם יש סתירה בין גיל היקום לתורת האלוהים , מתי נברא העולם , מה טעם בריאת העולם, מה הכוונה בשבילי נברא העולםדברי תורה לפרשת פסחהקדשת פרשת המן - סגולה לפרנסההקדשת חידושים ודברי תורה, חינם!קבוצות תפוצה וואטספשאל את המומחה- זוגיות ומשפחהשאל את המומחה- מכשירים דיגיטלייםאָחוּדָה-נָּא- מספר 10אָחוּדָה-נָּא- מספר 9