chiddush logo

אלעזר כהן

כל החידושים של אלעזר כהן | כל התגובות של אלעזר כהן

ב"ה, ערב שבת חזון ותשעה באב נדחה, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת דברים ושבת חזון לצפיה, ובו נתעודד ונקבל נחמה אמיתית ומסר שיעורר אותנו לעשייה דווקא מן ה...

ב"ה, ערב ראש חודש מנחם אב, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת מסעי (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל המתחברים אלינו השבת ויקראו פרשיות מטות ומסעי יוכלו לצפות ג...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש מנחם אב, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת מטות (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יוכלו לצפות בסרטון הקודם לפרשת פנחס) לצפיה, ובו נבי...

ב"ה, ערב שבת פרשת פנחס ותענית י"ז תמוז (נדחה), יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת פנחס (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יוכלו לצפות בוידיאו הקודם לפרשת ב...

ב"ה, ערב שבת פרשת בלק וימים הסמוכים לחג הגאולה י"ב - י"ג תמוז, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת בלק ולחג הגאולה י"ב - י"ג תמוז (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל לצפות...

ב"ה, ערב היום הגדול והנורא, יום הילולת נשיא ישראל הרבי מליובאוויטש זי"ע - ג' תמוז - כ"ח שנה, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת חוקת ולג' תמוז (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל י...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש תמוז, תהא שנת פלאות בכל.לפניכם רעיון קצר לפרשת קרח (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת שלח) לצפיה, ובו נבין כיצד באם נתמסר למען רצון ה...

ב"ה, ערב שבת פרשת שלח בארץ הקודש , תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת שלח (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת בהעלותך) לצפיה, ובו נלמד מהי התכונה שנד...

ב"ה, ערב סיום ימי התשלומין אחר חג השבועות, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת בהעלותך (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת נשא) לצפיה, ובו נפנים מה צר...

ב"ה, ימי ההגבלה וההכנה למתן תורתנו הקדושה, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת נשא (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת במדבר) ולחג השבועות לצפיה, ובו ...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש סיון, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת במדבר (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת בחוקותי) לצפיה, ובו נבין שלא סתם היו שני ...

ב"ה, מוצאי ל"ג בעומר וערב שבת פרשת בחוקותי, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת בחוקותי - חזק (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת בהר) לצפיה, ובו...

ב"ה, ערב שבת פרשת בהר, י"ג אייר - תחילת שנת השבעים לפטירת אחיו של הרבי, הוו''ח ר' ישראל אריה לייב ע"ה שניאורסון, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת בהר (לתושבי ארץ הקודש, תושב...

 ב"ה, ערב שבת פרשת אמור, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת אמור (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת אמור) לצפיה, ובו נחדד את חשיבות השפעת הדור ...

ב"ה, ערב כ"ח ניסן, 31 שנים לשיחה החשובה 'עשו כל אשר ביכולתכם' להוספה בפעילויות להבאת משיח צדקנו, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת קדושים (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לרא...

מידע אישי

50 חידושים
6 תגובות
254 נקודות
שם: אלעזר כהן
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ף אייר ה'תשנ"ח
תאריך לידה לועזי: 16/05/1998
תאריך הרשמה: 9/17/2021