chiddush logo

אלעזר כהן

כל החידושים של אלעזר כהן | כל התגובות של אלעזר כהן

ב"ה, ערב שבת פרשת חוקת, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר לפרשת השבוע והפעם קצת על המסר מבארה של מרים… - צפיה נעימה ומועילה!הרעיון עובד משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע בש...

ב"ה, ערב יום הבהיר כ"ח סיון - 83 שנים להצלת הרבי והרבנית והגעתם לארצות הברית, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר לפרשת השבוע והפעם נבין שמטעותו הבסיסית של קורח אנחנו ח...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש תמוז, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי על הפרשה - והשבוע לגבי חשיבותה של הציצית בתמידיות שבשמירתה - צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד משיחת הרבי מליו...

ב"ה, ימי ההכנה להילולת הרבי - 30 שנה, תהא שנת פלאות דגולות.כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר לפרשת השבוע והפעם נתרכז בסודו הנוסף והעמוק של שמן הזית הטהור בהדלקת מנורת הזהב בבית המקדש - צפיה נעימה ומ...

ב"ה, ימי התשלומין, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר לפרשת השבוע והפעם על מה שנוכל לקחת מהמשימה במדבר למשפחת קהת משבט לוי... - צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד ממכתב הרבי...

ב"ה, ערב ראש חודש סיון וסיום ימי ספירת העומר, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר להבדלים בין ספירת שבט לוי ושאר השבטים והמסר אלינו... - צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד מ...

ב"ה, ערב שבת חזק, ימי הספירה וערב שבת מברכים חודש סיון, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר בקשר לפרשה והפעם ננסה ללמוד מסר חיובי מאחת התוכחות - בהצלחה! צפיה נעימה ומועילה! ...

ב"ה, ימים הסמוכים לל"ג בעומר, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי והפעם על מצוות ריבית והנלמד ממנה במישור הפרטי בחיינו... צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד משיחת הרבי שהוגהה...

ב"ה, ימים הסמוכים לי"ג אייר - יום הילולת אחי הרבי - הוו"ח ישראל אריה לייב ע"ה שניאורסון, ימי ספירת העומר, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר והפעם על הנלמד בשל...

ב"ה, ראש חודש אייר, ימי ספירת העומר, תהא שנת פלאות דגולות.כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר והפעם על הקשר בין מצוות 'הוכח תוכיח' הנלמדת בפרשתנו - קדושים לבין המצב בארץ הקודש כעת... צפיה נעימה ומועיל...

 ב"ה, ימים הסמוכים לכ"ח ניסן - 33 שנים לשיחת 'עשו כל אשר ביכולתכם', ימי הספירה וערב שבת מברכים חודש אייר, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר בקשר לפרשה והפעם על חשי...

 ב"ה, מפני קדושת המועד - חול המועד פסח, ערב יום הולדת אבי הרבי - ר' לוי יצחק ע"ה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר בקשר לחג הפסח, ובו סיפור פחות מוכר ומסר חשוב ב...

ב"ה, ערב יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו של הרבי נשיא דורנו - קכ"ב שנה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נבין את הקשר בין הפרשה שלנו לקימה מנפילות,...

ב"ה, ערב שבת פרשת תזריע וימי ההכנה ליום הולדתו של הרבי - קכ"ב שנה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נצלול שוב לדמותו של הכהן בתהליך טהרת המצורע והחשיבו...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש הגאולה ניסן, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם דווקא על המפטיר - שבת החודש והנלמד ממנה... צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד משיחת ה...

מידע אישי

153 חידושים
19 תגובות
899 נקודות
שם: אלעזר כהן
קישור לארכיון 'נקודה למחשבה' המלא: https://drive.google.com/drive/folders/1GXwZ-XPdpVWfBgqVr2KpU3RQ3SA1VV0N
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ף אייר ה'תשנ"ח
תאריך לידה לועזי: 16/05/1998
תאריך הרשמה: 9/17/2021