chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

 נושאים (ונוסעים) בפרשת מסעיגררו את המילים וצרו משפטיםשהם הנושאים השונים בפרשת מטותשחקו במשחק נושאים בפרשת מסעי>>משחקים בנושא פרשת מסעי מסעות בני ישראל, נחלת לוי, ערי מקלט, נחלת שבט מנשה&nb...

 משחק פאזל שאלותענו על השאלהקבל חלק להרכבהוהרכיבו את הפאזלשחקו בפאזל שאלות לפרשת מטות>>משחקים בנושא פרשת מטות או פרשת מטות מסעי חלוקת השבטים, נחלת הארץ, נדרים, מלחמת מדין, שניים וחצי השבטים...

 משחק זכרון חידות פרשת בלקמצאו זוגות מתאימים, התאימו במשחק הזכרון בין המילים לבין התמונה.שחקו במשחק זכרון תמונות ומילים לפרשת בלק>>גרסה קלה, התאמת תמונות לתמונות.שחקו במשחק זכרון תמונו...

 משחק חגים ומועדים לפרשת פנחסקראו את הפסוק המתאר את החגמצאו את התמונה המתאימה לפסוקוגררו את התמונה אל הפסוקשחקו במשחק חגים ומועדים לפרשת פנחס>>משחקים בנושא פרשת פנחס חגים קורבנות ראש השנה, ...

 משחק לפרשת חוקת  משחק מתיחת קו פרשת חוקתמתחו קו בין התמונה, השם והפסוקבסיום לחצו על 'בדיקה' שחקו במתיחת קו לפרשת חקת>>הפעילויות המומלצות שלנו לקייטנות>>משחקים בנושא פר...

 משחק לפרשת קרח כדורים מרחפים פרשת קרחשלחו את הכדור אל הכדור המתאים להגדרה שחקו בכדורים מרחפים לפרשת קרח>>משחקים בנושא פרשת קרח משה, אהרון, מאתים חמישים נשיאי העדה, 250, ותפת...

 משחק לפרשת שלח לך מספרים ומרגליםהתאימו בין התיאור לבין המספר הנכון שחקו במשחק מספרים ומרגלים לפרשת שלח לך>>צפו בעמי חניא מנכ"ל חברת CloseApp מתראיין על משחק השבת ב...

 משחק לפרשת בהעלותךמשחק התשובה הנכונהקראו את השאלהלחצו על התשובות הלא נכונות והשאירו את התשובה הנכונהשחקו במשחק השבת לפרשת בהעלותך>>משחקים בנושא פרשת בהעלותך המנורה, נרות, אהרון הכהן, הבדלת...

 משחקים לחג שבועות במשחק השבתמשחק צביעה לחג השבועות.צבעו את האיורים בנושא קציר חיטים, שמחת ביכורים, מאכלי חלבטוב לי תורת פיך, מתן תורה, סל ביכורים, היום החמישי וחג הקציר.למשחק דפי הצביעה לחג השבו...

משחק ברכת הכהניםסדרו את ברכת הכהנים לפי הסדר הנכוןשחקו במשחק ברכת הכהנים >>משחק ברכת כהנים בגרסה קלה>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיוצא משחק חדש במשחק השבת? הרשמו לרשימת התפוצה >>מש...

 משחקים לפרשת במדבר   משחק מנין בני ישראל הרכיבו מספר מנין בני ישראל לכל שבט את המספר שלו ולכלל השבטים ומשפחות הלווים   שחק...

 נדנדת תשובות פרשת בחוקותיהעיפו את התשובה המתאימהאל השאלה שלמעלהשחקו בנדנדת תשובות פרשת בחוקותי>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיוצא משחק חדש במשחק השבת? הרשמו לרשימת התפוצה >>משחקים ב...

 שמיטה ויובל פרשת בהרסובבו את החץאל התשובה הנכונהשחקו בשמיטה ויובל פרשת בהר>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיוצא משחק חדש במשחק השבת? הרשמו לרשימת התפוצה >>משחקים בנושא פרשת בהר שמיטה,...

 משחקים לכבוד לג' בעומר:   משחק צביעה לג' בעומר צבעו את התמונות הקשורות ללג' בעומר בחרו את התמונה הרצויה צבעו /  הדפיסו ושתפו ע...

משחק מותר או אסור בפרשת אמורגררו את הכדורים למקום הנכון והכריעוהאם הכהן פסול או מותר לעבודה במקדששחקו במותר או אסור>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיוצא משחק חדש במשחק השבת? הרשמו לרשימת התפוצה &...

מידע אישי

147 חידושים
3 תגובות
744 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010