chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

 משלוח מנות וירטואלי לחג הפוריםמשלוח מנות וירטואלי במסגרת כרטיסי הברכה של חברת CloseApp, במשלוח המנות מקבלי הכרטיס מגרדים תמונה עליונה שחושפת את התמונה שמתחתיה, מקבלי הכרטיס יכולים ליציר בעצמם כר...

 בשמחה רבה ממשיכים עם משחקי הקבוצות שאנחנו מפיקים לחגים השונים. ולאחר אנחנו שמחים להציג את המשחקים הקבוצתיים לפורים. המשחקים מיועדים למשחק בכיתה בין קבוצות, או למשחק ותחרות במשפחה, וניתן להפע...

 דפי צביעה לפוריםבוחרים ציור, צובעים ומורידים את התמונהלחצו כאן לדפי צביעה און ליין לחג הפורים>>דפי צביעה בנושא - משלוח מנות, מתנות לאביונים, מקרא מגילה, משתה ושמחהרוצים לקבל עידכונים על מש...

 תחפושת וירטואליתמעלים תמונה ומתחילים להתחפשליצירת התחפושת שלכם לחצו כאן>>רוצים לקבל עידכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמהמשחק פיצוחים לפורים לכיתה או למשפחה>>משחק טריוויה לפורים ל...

 פרשת תצווה - בגדי אהרוןזהו את בגדי אהרון הכהןוהניחו אותם בקופסא המתאימהשחקו במשחק בגדי אהרון>>רוצים לקבל עידכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמהמשחק פיצוחים לפורים לכיתה או למשפחה>>...

 פרשת תרומה - כלים וחומרים במשכן 🥇🏅🥈גררו את התמונה המתאימהאל ההגדרה המופיעה בריבוע הכחוללמשחק פרשת תרומה לחצו כאן>>רוצים לקבל עידכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמ...

 פרשת משפטים - מוצאים את הדיןמצאו בין כלל הדיניםאת הדין שמופיע בריבוע הכחולשחקו במשחק>>פרשת משפטים - שפטו והכריעו!לפניכם פסוקים המתארים מקרים,הזיזו את המקרה לפסק המתאים.שחקו במשחק>>עו...

רואים את הקולות - פרשת יתרו 📣📢🎶🔈האזינו לקטע מקריאת התורהוהתאימו אליו את הדיבר המתאיםנוסח ירושלמי 🔔👂🏻נוסח אשכנז 🎶🎵נוסח תימן €...

 תשע בריבוע - פרשת בשלח 9️⃣התאימו בין התמונה לפסוק המתאים.שחקו במשחק לפרשת בשלח>>רוצים לקבל עידכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמה

 משחקים לטו' בשבט בחיק המשפחה, להעברה לכיתה בזום, או לשחק באופן פיזי עם שתיים עד ארבע קבוצות.המשחקים מופעלים בקלות בדפדפן. ונותנים חוויה מדהימה לסדר טו בשבט ולראש השנה לאילנות.לחצו ושחקו:למשחק הפ...

פרשת בא - מבוך אל קרבן פסח  🌔🌒🌘🌖הזיזו את השחקן במבוך (באמצעות החיצים)ואספו את המילים הקשורות לקרבן פסח בלבדבסיום לכו לנקודת האיסוף של החבורה שלכם לקרבןשחקו במבוך ל...

 המכה האחרונה - פרשת וארא 👋⚡הביטו בתיאור בעיגולהסירו את המכות הלא מתאימותוהשאירו את המכה המתאימהשחקו במשחק המכות לפרשת וארא>>Parshat Vaera  👋⚡Read the words...

 תמונות ופסוקים פרשת שמות 🐪לפניכם תמונות המייצגות פסוקים מהפרשה.גררו את התמונה אל הפסוק המתאים.שחקו במשחק תמונות ופסוקים לפרשת שמות>>Parshat ShemontAnswer the questions,get pieces a...

 שאלות ויחי - חזק חזק ונתחזק 💪🏻💪🏻 💪🏻לחצו והסירו את התשובות השגויות והשאירו לסוף את התשובה הנכונהשחקו במשחק לפרשת ויחי>>Play the Parshah ...

 דמויות ומקומות פרשת ויגש 🤨משכו את העיגול הצהוב והקלידו בעזרתו את התשובה הנכונהשחקו במשחק לפרשת ויגש>>The Story of Yosef - Parshat Miketz?Can you Put the story in order !From Yosef...

מידע אישי

199 חידושים
4 תגובות
1006 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010