chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

 📜📜 פרשת ראה - משחק כתב סתרים 📜📜פתרו את הקוד לפי המפתח שבצדוגלו את עשרת המושגים והביטוייםהמופיעים בפרשת ראה.שחקו בכתב סתרים לפרשת ראה>>רוצים לקבל עדכונים על ...

 🦶🏻 משחק גילוי תמונה ארץ ישראל - פרשת עקב 🦶🏻לחצו על ריבוע בתמונהענו על השאלה שתוצגומצאו את הביטוי המסתתר בתמונהלחצו לשחק במשחק גילוי תמונה ארץ ישראל לפרשת עקב>&...

 פרשת ואתחנן - תחינת משה 🙏🏻👏🏻הניחו במבחנה את התיאורואת התמונה המתאימהלחצו לשחק במשחק השבת לפרשת ואתחנן>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כא...

 🚦🚥פרשת דברים - מבוך המקומות 🚥🚦אספו את המקומות המוזכרים בפרשההזהרו מהמקומות שלא מופיעים הם יחזירו אתכם להתחלה.והובילו את בני ישראל אל הארץ המובטחת!לחצו לשחק במשחק ...

 פרשת מסעי - עיר מקלט 🏢🏢🏢לפניכם תמונות הקשורות לדיני עיר מקלט.גררו את התמונה אל האמירה המתאימה.שחקו במשחק בנושא עיר מקלט לפרשת מסעי>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדש...

🔜 פרשת מטות - איש תלוי 🔚קראו את ההגדרהומלאו את המילים המתאימותלפי שהשלט המפנה לארץ ישראל יעלםלחצו לשחק במשחק הכל תלוי לפרשת מטות>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לח...

❎ תפזורת - מושגים בשנת השמיטה ❎התבוננו במילים הקשורות לשמיטהומצאו אותן בתפזורתשחקו בתפזורת מושגים לשנת השמיטה>>לכל משחקי השמיטה במשחקי השבת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשי...

השלמת פסוקים - שנת השמיטה 📁📂גררו את התשובה הנכונהשמשלימה את הכתוב בפסוקשחקו בהשלמת פסוקים לשנת השמיטה>>לכל משחקי השמיטה במשחקי השבת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשח...

 ⌨️ משחק הקלדת תשובות - פרשת פנחס ⌨️לחצו על אותיות המקלדתוהקלידו את התשובה הנכונהשחקו במשחק הקלדת תשובות לפרשת פנחס>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?...

 פרשת בלק - משחק תפזורת 🖋️🖋️🖋️מצאו את המיליםהמסתתרות בתפזורתשחקו במשחק תפזורת לפרשת בלק>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן ...

 פאזל שאלות פרשת חקת - פרה אדומה 🧩🧩🧩ענו על השאלותוהרכיבו את הפאזלשחקו במשחק פרה אדומה משחק פאזל לפרשת חוקת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן לה...

פרשת קרח - קופצים על תשובה 🦘🦘🦘לחצו על המסךהתחמקו מהתשובות השגויותואספו את התשובות הנכונות!שחקו בקופצים על התשובה לפרשת קרח במשחק השבת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?...

פרשת ציצית - פרשת שלח לך 👕💭סדרו את מילות פרשת ציציתלפי הסדר הנכון.שחקו במשחק פרשת ציצית>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמה

 יאירו שבעת הנרות - פרשת בהעלותך - סיימון נרות 🕎מצאו את הנר המתאים,חזרו על סדר הנרות המודגשים.שחקו במשחק יאירו שבעת הנרות והדליקו את המנורה>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?לחצו ...

✡️✡️ ספר תהילים עם קריינות בשפות שונות ✡️✡️לקראת חג שבועות יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך.שמח להציג אפליקציה נהדרת וחדשה שפיתחנו והוצאנו בימים ה...

מידע אישי

231 חידושים
4 תגובות
1166 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010