chiddush logo

תורתך_שעשועי

כל החידושים של תורתך_שעשועי | כל התגובות של תורתך_שעשועי

בניין בית המקדש הוא חיבור פנימי ועמוק בין עם ישראל ובין ה' יתברך, כדי שהוא ייבנה אנו צריכים לרצות. הרצון לא תלוי בשאלה, "כמה זה מציאותי", ככל שנרבה ונעשה את המעט שאנו יכולים, נקרב בכך את ...

בנים אתם לה' אלוקכם, יהודי הוא תמיד בן של ה' בכל מצב. מדוע דווקא רבי מאיר אמר זאת?(סיכום קצר משיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי)  רבי מאיר, היה זה שאמר שבל מצב יהודי נשאר &quo...

מה עלינו להרגיש בבואנו לקיים מצווה?נקודות מבט חדשות שבכוחן לתת משמעות עמוקה יותר לקיום המצוות.(סיכום קצר משיעור של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי) אדם יכול לשאול את עצמו, מדוע יש בעולם...

מבט עמוק על ברכת המזון. לאחר האכילה אנו נמצאים בסכנה של שיכחת ה' - ברכת המזון מזכירה לנו את תכלית החיים כדי שננצל את הכוח שקיבלנו מהאכילה למטרה חיובית. (סיכום קצר משעורו השבועי של הרב יגאל שנדו...

מידע אישי

4 חידושים
0 תגובות
20 נקודות
שם: pinhas
חידושים וסיכומי שיעורים. שזכיתי לסכם מהשיעורים של הרב יגאל שנדורפי שליט"א ראש ישיבת ישועת מרדכי ע"ש הרב ישעיה'לה מקרסטיר - בנחליאל yym.tora@gmail.com
תאריך הרשמה: 8/2/2020