chiddush logo

תורתך_שעשועי

כל החידושים של תורתך_שעשועי | כל התגובות של תורתך_שעשועי

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכי סיכום – פינחס – להערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com(אפשר גם לשלוח לי שאלות שיעברו לרב ובמידת האפשר יקבלו ...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי*הקשר בין ברית המילה לאמונה עמוקה. האם יש קשר בין ברית המילה לחסד? לאחר שאברהם אבינו נימול במצוות ה', עצם פעולת המילה (בתוספת...

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** המתכון לחיים מאושרים כיצד אפשר לזכות לאושר? אולי יש כאלו שיגידו שצריך אמונה או ביטחון בה', יש כאלו שיגידו שצריך בריאות, אחרים...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**ערכו של האדם מבחינה רוחנית לא נקבע ע"פ ה"מדרגה" שהוא נמצא בא, אלא ע"פ המאמץ שהוא משקיע. העולם הזה נוצר כדי ש...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**נח נולד עם כחות אינלקטואליים גדולים וכבר מרגע לידתו היה ניכר שהוא יביא את העולם למצב מתוקן יותר. אמנם הבחירה נשארה בידו עד כמה...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**מה מיוחד ב"שמירת הברית" של עם ישראל, וכיצד נוכל לתקן את "פגם הברית"? לאחר שאנשי דור המבול שהשתמשו ...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**שלום בית מתוך הפרשה – היחס לחסרונות אצל בן/בת הזוג. מסופר על הרב ברוך טעם שביקש לקחת את האברך (שהיה לימים הרבי מצאנז)...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** שלום בית מתוך הפרשה – כיצד נתקן את "כפיות הטובה" של האדם הראשון? בעקבות חטא עץ הדעת אומר האדם הראשון לק...

   **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** כוח האחדות - מדור הפלגה אנו לומדים שאחדות ושלום אפילו "מאולץ" יש בכוחו לאפשר הופעה גדולה של שפע. לכן...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**שלום בית מתוך הפרשה – איזה קשר ה' מצפה שיהיה בתוך בית יהודי? מוכר המצב שבו מאוכזבים מעט מבן הזוג או כועסים עליו ולרגע...

**סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**סיכום קצר של חלק מהעקרונות  העולים מספר בראשית. ספר בראשית נקרא "ספר הישר, כפי שקורא לו דוד המלך "וַיֹּאמֶר לְלַמּ...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**שיעור ראשון על שלום בית, השיעור מיועד לגברים ולא לנשים. (במהלך השיעור הרב הודה מספר פעמים לאשתו שעזרה להכין את השיעור) ...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** המסמר הוא דבר קבוע, ואילו נטיעה היא פורחת. ההלכה היא קבועה ולא משתנה, והחסידות רק באה להאיר לנו ע"י אור הנסתר את מה ש...

 **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי** "כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" – יששכר שיושב כל היום ספון בתוך כתלי בית המדרש הוא זה שיודע לחשב "תקופ...

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי**סוכות הוא זמן שמחתינו – בו יש לנו מצווה מיוחדת לשמוח במשך כל ימי החג, עלינו להכין את עצמנו למצווה גדולה זו. הן בשל היותה...

מידע אישי

47 חידושים
0 תגובות
235 נקודות
שם: pinhas
חידושים וסיכומי שיעורים. שזכיתי לסכם מהשיעורים של הרב יגאל שנדורפי שליט"א ראש ישיבת ישועת מרדכי ע"ש הרב ישעיה'לה מקרסטיר - בנחליאל philippinhas@gmail.com *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה. ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. - מסגרת שהיא מחוץ למסגרת סרטון תדמית: https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : פינחס בן חמו - 0545770853
מין: גבר
תאריך הרשמה: 8/2/2020