chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת דברים - פרשת המקדש בר כוכבא נלחם ל'חרות ירושלים' והמקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש    אחת הדוגמאות הבולטות ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת דברים   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש....

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת מטות מסעי   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אח...

 ב"הפרשת מטות מסעי - פרשת המקדש ישמח צדיק כי חזה נקם – זה משה   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     משה איש הא...

 ב"הפרשת פנחס - פרשת המקדש פנחס - צמיחת חשמונאים בדורנו - כיצד? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     אין לך כמעט בית בי...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת פנחס   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת בלק   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 ב"הפרשת בלק - פרשת המקדש   בהקמת מצבה בגלעד – הופך יעקב את ה'ברית' עם לבן למסע כיבושים   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון ה...

 ב"ה  פרשת חוקת - פרשת המקדש   'ריח ניחוח' – הרעיון והמעשה טעם הקרבנות: 'שאמרתי ונעשה רצוני!'   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת חוקת   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"הפרשת קרח - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   בשני מקומות בתנ"ך נאמר 'בקחתו': האחד (בראשית כה, כ): &q...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת קרח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת שלח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 ב"הפרשת שלח - פרשת המקדש   השטן מנסה בכל כוחו לבטל את עבודת המקדש – ומאתיים המצוות המתקיימות במקום   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש   בהעלותך - פרשת המקדש מנין למדו הנשיאים להביא עגלות צב? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש &n...

מידע אישי

1112 חידושים
218 תגובות
6013 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016