chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת וארא - פרשת המקדש סוף מעשה - במחשבה תחילה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש 'הוציאוני היום ואיני מבקש כלום' פתיחת הפרשה נראית...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת וארא  יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. &nb...

 ב"הפרשת שמות - פרשת המקדש השליחות עושה את האדם - ל'בריה חדשה' הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   'לכה ואשלחך!' זאת הקריאה אשר ק...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת שמות   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת ויחי - פרשת המקדש ישימך אלהים כאפרים וכמנשה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   כברכת י...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ויחי   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ויגש   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

ב"הפרשת ויגש - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   מפגש יוסף ובנימין - והבכייה טבעי הדבר שכאשר נפגשים יוסף ובנימין אחר עש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת מקץ   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת וישב   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת וישב - פרשת המקדש גדולה וענווה - בדמותו של יוסף הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   למ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת וישלח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

 ב"הפרשת וישלח - פרשת המקדש כי במקלי עברתי את הירדן הזה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש    'קטונתי מכל החסדים… כי במקלי ע...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת ויצא - פרשת המקדש יעקב אבינו כמשל ודוגמא: כיצד מייסדים מקדש במהלך הדורות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ויצא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

מידע אישי

1060 חידושים
206 תגובות
5729 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016