chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ראה   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ...

 ב"הפרשת ראה - פרשת המקדש פרשת הברכה והקללה שבתורה – כיצד? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש  דבר תמוה מצוי בפרשתנו, שכן, בתחילה נצ...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת עקב   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש....

 ב"הפרשת עקב - פרשת המקדש מעשה הלוחות ובחירת שבט לוי – והקשר ביניהם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   נאמר בפרשה: דברים (י, ה)...

 ב"הפרשת ואתחנן - פרשת המקדש ונאכל מפריה – ונברכך עליה בקדושה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מובא במסכת סו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ואתחנן   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – א...

 ב"הפרשת דברים תש"ף פרשת המקדש: הרב ישראל אריאל השכינה עושה לגאולת ישראל – והשופטים והמנהיגים מעכבים בעדה שני דברים נאמרו לישראל בעת שעמדו לצאת מהר סיני לארץ ישראל, כמובא בד...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת דברים   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

 ב"הפרשת מטות-מסעי - פרשת המקדש לא יחל דברו – המאחר לשלם נדרו נענש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   כתב הרשב"ם במד...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מטות מסעי   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת פנחס   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אח...

 ב"הפרשת פנחס - פרשת המקדש קדושת הארץ מנין? – מן המקדש!   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     פרשת פנחס נאמרה בער...

 ב"הפרשת בלק - פרשת המקדש בלק ובלעם והכוונה הנסתרת   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     בלק מזמין את בלעם לבוא ו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בלק   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת חוקת   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אח...

מידע אישי

1019 חידושים
188 תגובות
5488 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016