chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת קרח - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   בשני מקומות בתנ"ך נאמר 'בקחתו': האחד (בראשית כה, כ): &q...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת קרח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת שלח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 ב"הפרשת שלח - פרשת המקדש   השטן מנסה בכל כוחו לבטל את עבודת המקדש – ומאתיים המצוות המתקיימות במקום   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש   בהעלותך - פרשת המקדש מנין למדו הנשיאים להביא עגלות צב? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש &n...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת בהעלותך   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 ב"ה פרשת נשא - פרשת המקדש 'נכנס יין יצא סוד' – לגנות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   באשר לנזיר האסור בשתיית יין, הרבו ח...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת נשא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 ב"ה  פרשת במדבר - פרשת המקדש   עומר בפסח - זכר לגאות פרעה, שתי הלחם בעצרת – לציון משמעת ישראל   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת במדבר   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

 ב"ה פרשת בהר-בחוקותי - פרשת המקדש   השכר בתורה לעושי מצוה – הקלה בעיסוק בענייני החומר הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש  ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת בהר-בחוקותי   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ...

 ב"ה  פרשת אמור - פרשת המקדש כשהעם קצר רוח – מנהיג האומה חייב להיות איש החזון ונושא הדגל   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת אמור   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"ה פרשת אחרי מות – קדושים - פרשת המקדש דברי מוסר על שתיית יין   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש      ...

מידע אישי

1102 חידושים
218 תגובות
5963 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016