chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת פנחס   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אח...

 ב"הפרשת פנחס - פרשת המקדש קדושת הארץ מנין? – מן המקדש!   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     פרשת פנחס נאמרה בער...

 ב"הפרשת בלק - פרשת המקדש בלק ובלעם והכוונה הנסתרת   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     בלק מזמין את בלעם לבוא ו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בלק   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת חוקת   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אח...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת חוקת - פרשת המקדש מצות פרה אדומה בסגן   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   בפר...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת קרח - פרשת המקדש אין כפרה לכפירה   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   שתי שאלו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת קרח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת שלח - פרשת המקדש הדיון בנושא המרגלים במשנה - על שום מה?   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המק...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת שלח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת...

 ב"ה  פרשת בהעלותך - פרשת המקדש בהעלותך את הנרות  הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מצות הכנת המנורה להדלקה...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהעלותך   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש –...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש חג השבועות - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   חג השבועות הוא יום החמיש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נשא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש חג השבועות - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   חג השבועות הוא יום החמיש...

מידע אישי

1009 חידושים
185 תגובות
5432 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016