chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת לך לך - פרשת המקדש שלשה מזבחות – ועוד אחד   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     המזבח באלון מורה – על...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת לך לך   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת נח - פרשת המקדש חנניה מישאל ועזריה בעקבות נח הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   עד הי...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת נח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. &...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת בראשית - פרשת המקדש   בראשית נברא המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   מחש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - בראשית   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש....

 ב"השמיני עצרת - פרשת המקדש   מן המדרש לחג הסוכות שלש שמחות בחג הסוכות – על שום מה? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – שמיני עצרת   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

ב"הדבר תורה  לאור המקדש סוכות - פרשת המקדש אם תבוא לביתי - אבוא לביתך   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   חג הסו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – סוכות   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש ראש השנה - פרשת המקדש ראש השנה – והתשובה אל המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   מנהג ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – ראש השנה   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ...

 ב"הפרשת ניצבים וילך - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     משה השלים את ספר התורה ביום פטירתו ונתן א...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ניצבים - וילך   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המ...

 ב"הפרשת כי תבוא - פרשת המקדש הביכורים הארץ והמקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   מצות הבאת הביכורים מאחדת בתוכה ...

מידע אישי

1039 חידושים
197 תגובות
5606 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016