chiddush logo

תפילות מיוחדות להכנה רוחנית לפני ובזמן ראש השנה והימים הנוראים

נכתב על ידי ברוך עינב, 9/9/2018

בס"ד


תפילה להכנה רוחנית לפני ראש השנה והימים הנוראים


אבינו שבשמים, ראש השנה קרב ובא. ציויתנו שלא לכעוס ושלא להיות עצובים ביום החשוב והקדוש הזה מאחר והדבר עלול להשפיע על כל השנה הבאה עלינו לטובה. מתוך הבנה של חשיבות העניין ברצוני להתפלל אליך שלא יהיו לי נסיונות בכלל ונסיונות של כעס ועצבות בפרט, מאחר ואיני רוצה לצער אותך, את השכינה הקדושה ואת כל מי שיהיה איתי ביום הזה.


למדתי שהקב"ה לא שולח לאדם נסיון שאין הוא יכול לעמוד בו, ובמידה ויהיה לי אחד כזה, אנא ממך תן לי כח להתמודד איתו בהצלחה רבה בתוך כל הנסיונות העתידיים, כדי שאגרום לך, אבינו מלכנו, להרבה נחת רוח, עונג ושמחה, שאשמש דוגמא טובה לבניך ובנותיך היקרים שיתחזקו, יקבלו ממני השראה וירצו גם הם להתקרב ולהידבק בך מלך מלכי המלכים, הקב"ה, כך שמעז יצא מתוק ויצמח מכאן קידוש שם שמים ברבים.


שנית, ברצוני לבקש ממך מלך מלכי המלכים, שלא אחטא כלל בחילול שבת, שנאת חינם, הוצאת שם רע, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, יאוש, שקר, ליצנות וחנופה, [לגבר: ביטול תורה והוצאת זרע לבטלה], [לאישה: וחוסר צניעות], ואם יש בי מהדברים החמורים האלה רק אתה יכול להסירם ממני באופן מוחלט, כדי שלא יהיו קליפות ומחיצות שמפרידות ביננו, וכדי שלא אצער את מי שברא ומחיה אותי יום יום שעה שעה ולו במעט. לא רוצה להחזיר לך רעה תחת כל אינספור החסדים והטובות שעשית לי ח"ו. רק אתה יכול לעזור לי. אין אף אחד אחר. רק אתה. אין עוד מלבדך.


כ"כ הרבה ניסים ונפלאות עשית עמדי ועם כל אחד ואחת מבני עמך הנבחר והנצחי ישראל, ולמרות שאין ביכולתי להחזיר לך באותה מידה, אנא ממך ריבונו של עולם, עזור לי לעשות כל שביכולתי כדי להודות, לברך, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לקדש, לייחד, לייקר ולהמליך אותך עליי ועל כל הבריאה כולה. שכל הנבראים והיצורים ירגישו בכל איבריהם וגידיהם ש-ד' אחד ושמו אחד, שאין עוד מלבדו, אין בלתו, אפס זולתו ומלוא כל הארץ כבודו.


אבא שבשמים עזור לי שלא אכשל בלשון הרע, שלא תפגע בי כל עין הרע ושאצליח להתגבר על היצר הרע ולבער את כל מה שמצער, מאכזב ושנוא עליך מקרבי. מחוק ממני את כל המחשבות הזרות, הרהורי העבירה, הזכרונות הרעים, המנהגים השליליים, החרדות, הדאגות, הספקות והפחדים. עזור לי לתקן את כל המידות שלי למענך וביניהן גם את מידת הגאוה, מידת הקנאה, מידת הכעס והרדיפה אחרי הכבוד, שמירת העיניים, (לגברים: שמירת הברית) ושמירת הלשון, מידת הסבלנות, מידת הנקיות ומידת הזריזות, מידת החריצות, מידת האיפוק ודחיית הסיפוקים המיידים, תאוות האכילה ותאוות הממון. עזור לי להיתקן לכבודך, להיטהר למענך ולהתקדש עבורך. עזור לי לבטל את החשיבה האנושית והמצומצמת שלי בפני החכמה, הבינה והדעת האלוקיים והנשגבים שלך.


אבא, אני אוהב אותך יותר מכל דבר אחר ויודע שלא תעזוב אותי לעולם. אני לא יכול ולא רוצה להיות בלעדיך בכל זמן, מקום ומצב. קרב אותי אליך, עזור לי להתמסר לך ולהידבק בך ובמידותיך, בתורתך הקדושה, (באשתי / בבעלי), במצוותיך היקרות, ביצר הטוב ובאמת. אב הרחמן, עזור לי לתקן את מעשי, דיבורי ומחשבותי ולעשות רצונך כרצונך. עזור לי לעבוד אותך באיזון הנכון שבין אהבה זכה ויראת הרוממות, באמונה ובבטחון, בשמחה ובעונג, בקדושה ובטהרה, בענוה ובטוב לבב, בחשק ובערגה, בישרות ובתמימות, בעוז ובגבורה, בחסד וברחמים, באמת ובתפארת, במנוחת הנפש, בישוב הדעת, בשקט נפשי וברוגע פנימי. הפוך אותי לכלי מפואר להופעת אור ד' יתברך, תוליך אותי בדרך ד', התורה והמצוות, האמת, הצדק והשלום, הטוב, הנכון והישר. אני רוצה להיות קדוש/ה, אני רוצה להיות קדוש/ה, אני רוצה להיות קדוש/ה.תפילה בזמן מצבי נסיון של כעס בראש השנה


אבינו שבשמים, ציויתנו שלא לכעוס ושלא להיות עצובים בראש השנה מאחר והדבר עלול להשפיע על כל השנה הבאה עלינו לטובה. מתוך הבנה של חשיבות העניין התפללתי שלא יהיה לי נסיונות בכלל ונסיונות של כעס ועצבות בפרט, מאחר ואיני רוצה לצער אותך, את השכינה הקדושה ואת בני ביתי שכאן איתי, אך עתה מששלחת לי את הנסיון הזה, ראשית ברצוני להודות לך על כך מעומק ליבי, מאחר ובמשלי ג פס' יב כתוב: "כי את אשר יאהב ד' יוכיח, וכאב את בן ירצה" ועוד למדתי שהקב"ה לא שולח לאדם נסיון שאין הוא יכול לעמוד בו.


שנית, ברצוני לבקש ממך מלך מלכי המלכים, שלא אחטא כלל בחילול שבת, שנאת חינם, הוצאת שם רע, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, יאוש, שקר, ליצנות וחנופה, [לגבר: ביטול תורה והוצאת זרע לבטלה], [לאישה: וחוסר צניעות], ואם יש בי מהדברים החמורים האלה רק אתה יכול להסירם ממני באופן מוחלט, כדי שלא יהיו קליפות ומחיצות שמפרידות ביננו וכדי שלא אצער את מי שברא ומחיה אותי יום יום שעה שעה ולו במעט. לא רוצה להחזיר לך רעה תחת כל אינספור החסדים והטובות שעשית לי ח"ו, רק אתה יכול לעזור לי. אין אף אחד אחר. רק אתה. אין עוד מלבדך.


אנא ממך תן לי כח להתמודד גם עם הנסיון הזה בהצלחה רבה בתוך כל הניסינות העתידיים, כדי שאגרום לך, אבינו מלכנו, להרבה נחת רוח, עונג ושמחה, שאשמש דוגמא טובה לבניך ובנותיך היקרים שיתחזקו, יקבלו ממני השראה וירצו גם הם להתקרב ולהידבק בך מלך מלכי המלכים, הקב"ה, כך שמעז יצא מתוק ויצמח מכאן קידוש שם שמים ברבים.


כ"כ הרבה ניסים ונפלאות עשית עמדי ועם כל אחד ואחת מבני עמך הנבחר והנצחי ישראל, ולמרות שאין ביכולתי להחזיר לך באותה מידה, אנא ממך ריבונו של עולם, עזור לי לעשות כל שביכולתי כדי להודות, לברך, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לקדש, לייחד, לייקר ולהמליך אותך עליי ועל הבריאה כולה, שכל הנבראים והיצורים ירגישו בכל איבריהם וגידיהם ש-ד' אחד ושמו אחד, שאין עוד מלבדו, אין בלתו, אפס זולתו ומלוא כל הארץ כבודו.


אבא שבשמים עזור לי שלא אכשל בלשון הרע, שלא תפגע בי כל עין הרע ושאצליח להתגבר על היצר הרע ולבער את כל מה שמצער, מאכזב ושנוא עליך מקרבי. מחוק ממני את כל המחשבות הזרות, הרהורי העבירה, הזכרונות הרעים, המנהגים השליליים, החרדות, הדאגות, הספקות והפחדים. עזור לי לתקן את כל המידות שלי למענך וביניהן גם את מידת הגאוה, מידת הקנאה, מידת הכעס והרדיפה אחרי הכבוד, שמירת העיניים, (לגברים: שמירת הברית) ושמירת הלשון, מידת הסבלנות, מידת הנקיות ומידת הזריזות, מידת החריצות, מידת האיפוק ודחיית הסיפוקים המיידים, תאוות האכילה ותאוות הממון. עזור לי להיתקן לכבודך, להיטהר למענך ולהתקדש עבורך. עזור לי לבטל את החשיבה האנושית והמצומצמת שלי בפני החכמה, הבינה והדעת האלוקיים והנשגבים שלך.


אבא, אני אוהב אותך יותר מכל דבר אחר ויודע שלא תעזוב אותי לעולם. אני לא יכול ולא רוצה להיות בלעדיך בכל זמן, מקום ומצב. קרב אותי אליך, עזור לי להתמסר לך ולהידבק בך ובמידותיך, בתורתך הקדושה, (באשתי / בבעלי), במצוותיך היקרות, ביצר הטוב ובאמת. אב הרחמן, עזור לי לתקן את מעשי, דיבורי ומחשבותי ולעשות רצונך כרצונך. עזור לי לעבוד אותך באיזון הנכון שבין אהבה זכה ויראת הרוממות, באמונה ובבטחון, בשמחה ובעונג, בקדושה ובטהרה, בענוה ובטוב לבב, בחשק ובערגה, בישרות ובתמימות, בעוז ובגבורה, בחסד וברחמים, באמת ובתפארת, במנוחת הנפש, בישוב הדעת, בשקט נפשי וברוגע פנימי. הפוך אותי לכלי מפואר להופעת אור ד' יתברך, תוליך אותי בדרך ד', התורה והמצוות, האמת, הצדק והשלום, הטוב, הנכון והישר. אני רוצה להיות קדוש/ה, אני רוצה להיות קדוש/ה, אני רוצה להיות קדוש/ה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע