chiddush logo

abir1

כל החידושים של abir1 | כל התגובות של abir1

 חידוש לפרשת נחתרגומו של אונקלוס לגבי המבול הוא 'טופנא' שהציף את הכּל והביאם לבבל שהיא עמוקה, לכך נקראת שנער, שננערו שם כּל מתי המבול.בפרשה נאמר רק מילים יפות כמו לא טהור במקום טמא...

 דבר תורה וחינוך לפרשת השבוע ''דברים'' מה בין פרשתנו ''דברים'' הפותחת את החומש החמישי לבין פרשת ''מסעי'' שחתמה את החומש הרביעי ?! בפרשת מסעי משה כותב לנו את רשימת מסעות העם במדבר (''ויכ...

                    בהעלותךפרשת בהעלותך מחולקת לשמונה נושאים שונים ואלו הן:המנורה, טהרת הלווים, הפסח במדבר, פסח שני, הענן והחצוצרות, המסע במ...

 שאלה גדולה מתעוררת כאשר אנו רואים את הפרשה כולה. מחד, פרשה זו הינה פרשת מתן תורה, שהוא המאורע הגדול והמשמעותי ביותר בכל שנות קיום העולם, שכל בריאת שמים וארץ תלויים בו, ושכל יציאת מצרים וניסים שה...

 בשלושה מקומות מסופר ששאול הומלך על ישראל:1. בקצה הרמה, עירו של שמואל (שמואל א י 1): "וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת פַּךְ הַשֶּׁמֶן, וַיִּצֹק עַל רֹאשׁוֹ, וַיִּשָּׁקֵהוּ; וַיֹּאמֶר הֲלוֹא כִּי מְש...

 חידוש לפרשת בא1.תקחו את הב' והא' של בא(שם הפרשה)ויצא לכם את כמות המכות שהיה במצרים2.בפרשה זו יש את שלושת המכות האחרונות:3.ארבה:היה בישראל בשנת 1915 וגם היו בארצות אחרות המכה לא פגעה בי...

 "עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניטבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה" (אורות ישראל, ...

 חידוש לפרשת ויחיפרשת ויחי היא פרשת הסיום של ספר בראשית, וכפי שהתורה מסתיימת בברכה כך גם ספר בראשית, תקופת האבות, מסתיימת בברכה.פרשתנו מתחילה בברכת אפרים ומנשה, מרכזה בברכת י"ב השבטים, וסיומ...

 ברכת מעין שלוש – נוסח עדות המזרחמברכים את ברכת מעין שלוש אחר אכילת מאכלים משבעת המינים. נוסח הברכה בנוסח עדות המזרחברכת מעין שלוש מהווה מעין 'תקציר' של ברכת המזון הכלולה משלוש ברכות.עמוד זה מציג...

 תשובהשלום רב,1. מותר לשלוח טופס לוטו בין לאשכנזים ובין לספרדים.מקורות: לגבי ההיתר לאשכנזים - ראה ברמ"א חושן משפט (סימן שע סעיף ג). שאם יש לו אומנות אחרת אפילו משחק בקוביא עם ישראל אינו...

חידוש לפרשת תולדותבפרשת השבוע אנו קוראים על תאומים- יעקב ועשו. מחד תאומים דומים אחד לשני, מאידך אנו יודעים שישנו הבדל עמוק בין עשו ליעקב.הדמיון ביניהם מופיע עוד כשהם בבטן אמם. חז"ל מעידים שי...

 חיי שרה- עשיית חסד ואהבת חסד"חידוש לפרשת חיי שרה" מהו ההבדל בין לעשות חסד לבין אהבת חסד? האם אליעזר הסתפק בעשיית חסד או ביקש לבדוק האם לעלמה הצעירה שנקראת לפניו יש אהבת חסד? "רעיו...

 דברי תורה לפרשת חיי שרה לספוד לשרה ולבכותה (כג, ב)- המילה "לשרה" לכאורה מיותרת (שהרי ברור שמדובר בשרה, כי כל ההקשר מתייחס לשרה, כאמור קודם לכן, "ותמת שרה וכו'"), וצ...

 חיי עולם"לספד לשרה ולבכתה"אמרו חז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים" (ברכות יח, א) – על כן קראו לפרשיות התורה העוסקות במיתת צדיקים בשם חיים: הפרשה העוסקת במותה של שרה: "...

 פרשה זו קרויה "חיי שרה", אף-על-פי שמסופר בה על מות שרה אימנו. בדומה לכך נקראת הפרשה האחרונה בספר "בראשית": "ויחי", אף כי היא מספרת בעיקר על מות יעקב. בכך יש רמז לדב...

מידע אישי

24 חידושים
13 תגובות
194 נקודות
שם: אביר אלדד
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ' כסלו
כתובת: הרב אונטרמן 8,פתח תקווה
תיכון: בית ספר
על תיכוני: בית ספר
לימודים גבוהים: בית ספר
שירות צבאי/לאומי: בית ספר
מקום עבודה: בית ספר
תאריך הרשמה: 11/5/2020