chiddush logo

יוחנן ריינר

כל החידושים של יוחנן ריינר | כל התגובות של יוחנן ריינר

 עלון חידושים מקוריים וחיזוקים על פרשת השבוע

 עלון חידושים וחיזוקים על פרשת השבוע

חידושים וחיזוקים מקוריים מאוד על הפרשה

תחת אשר קינא ויכפר על בני ישראל הייתי בברית מילה, ושמעתי שמחכים לאליהו הנביא, ואחד אומר לחברו איפה כדאי להסתכל למעלה או למטה או ליד הארון קודש או ליד הרך הנימול, אז אמרתי בא נעשה סדר בעניין ...

  פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן – בקנאו   הגמרא בתחילת פ"י בב"ב אומרת שכהנים קפדנים וכעסנים הם, וכתב רבי יעקב קמנצקי זצ"ל שלכן מפרטת לנו התורה, שהקנאות...

  למה משה וכל הזקנים בכו, ולא העמיד את זמרי בטעותו    לכאורה טענת זמרי כנגד משה "מי התיר לך את ציפורה"??? היא טענה מופקעת, שהרי ההבדל היה ברור, כי משה התח...

  פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן – בקנאו את קנאתי בתוכם "קנאות מול קנאות" - מעשה זמרי: כביכול לשם שמים      רש"י מביא את הגמרא סנהדרין פ"...

 <iframe src="https://drive.google.com/file/d/1fp5BYHGRTw5rwpCcn_zXeL-E0oSe7m4U/preview" width="640" height="480"></iframe>

עלון מלא בחידושים עצומים מקיף את כל הפרשה, עם חיזוקים עצומים בשפה קלילה בגובה העיניים השווים לכל נפש.בהסכמת הנלהבת של גדולי ישראל מכל החוגים!! ומצווה גדולה להפיצו עד כמה שניתן, למען חיזוק עם ישראל!!

 עלון מלא בחידושים עצומים מקיף את כל הפרשה, עם חיזוקים עצומים בשפה קלילה בגובה העיניים השווים לכל נפש.בהסכמת הנלהבת של גדולי ישראל מכל החוגים!! ומצווה גדולה להפיצו עד כמה שניתן, למען חיזוק עם ישר...

 הנה לך העלון רב התפוצה "וטהר לבנו" על יום כיפור, אנשים בכו וחזרו בתשובה ממנו ומכל החוגיםוגם אני וגם אתה!!

זה עלון שכולו חידושים מקורים וחיזוקי אש אין ספק שתהנה ממנו במשפחה של מעל 10000 נהנים קבועים

אתה בטוח תהנה מזה כמו 10 אלף יהודים מכל העולם.תקרא מהתחלה ועד הסוף ותתחבר לזהזה פשוט מחזק אש!!!!

 עלון וטהר לבנו הוא מלא בחידושים וחיזוקים מקוריים שמעל 10,000 נהנים ממנו בכל העולם וגם את/ה בטוח תהנו ממנו בעזרת ה'.כתיבה וחתימה טובה

הנה העלון שיש בו חידושים וחיזוקים, שיכניסו בך אש ליראת שמים, ועונג שבת אמתי בעזרת ה' יתברך.שבת שלום

מידע אישי

56 חידושים
9 תגובות
311 נקודות
שם: יוחנן ריינר
טוען רבני ומחבר עלוני וספר "וטהר לבנו" חידושים וחיזוקים על התורה במייל בווטסאפ ובטלגרם ובהדפסה ובדרשות
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כה' תמוז תשל"ד
תאריך לידה לועזי: 15/07/1974
כתובת: רבא,אשדוד
טלפון: 0556682227
תיכון: ישיבה
על תיכוני: ישיבה
לימודים גבוהים: ישיבה
תאריך הרשמה: 11/25/2015