chiddush logo

לחג הסוכות / סיפורים ועוד (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 15/9/2013

 בס"ד

חכמתו של צדיק !!
שנה אחת שרר מחסור חמור 
באתרוגים בוורשה שבפולין, באותם 
הימים היה שם נכרי אחד אשר הביא 
אתו אתרוגים מובחרים, אך 
כשהרגיש במחסור הגדול העלה את 
מחירם עשרת מונים. התקבצו 
הסוחרים ובאו אל הרה"ק החידושי 
הרי"ם זיע"א שייעץ להם מה לעשות 
במצב שנוצר, ענה להם הצדיק: עצה 
פשוטה יש לי עבורכם, עליכם להזמין 
כמות ניכרת של אתרוגים חרוטים 
מעץ , לשוות להם צורה מקורית של 
אתרוג, ולמלא בהם את חלוני 
הראווה של בתי המסחר, וכאשר 
יתוודע הדבר לנכרי, ייאלץ להוריד 
את המחירים. עשו הסוחרים כדבריו 
ותוך כמה ימים נתמלאו חלוני 
חנויותיהם של היהודים "ב אתרוגים". 
בראות הגוי כי אין הוא בן יחיד בעיר, 
וכי זה עתה הגיעו משלוחים חדשים 
של אתרוגים, הוריד את המחירים, 
וכך יכלו היהודים לרכוש להם 
אתרוגים כשרים ומהודרים .

***
קדושת דפנות הסוכה !!
פעם ישב הרה"ק רבי אהרן 
מבעלזא זיע"א בתוך הסוכה, 
בחוץ היה קר מאד, וקשה היה
לישב בסוכה מחמת הקור העז
שחדר לסוכה, הנוכחים הפצירו 
ברבי שיכנס לבית פן יזיק לו 
הקור, ענה ואמר להם: זקני, מרן 
מהר"ש זיע"א אמר שדפנות 
הסוכה יש להם קדושת בית 
המקדש, ואם כן, נמצא הוא כעת 
באווירה של ארץ ישראל, ובארץ 
ישראל, הרי חם בתקופה זו .

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (15/9/2013)
אל תבואיני רגל גאוה (תהלים ל"ו)
עובדא ששמעתי מפי איש אחד
שהיה נוכח אז בשלחנו של דו"ז
הגה"ק משינאווא זיע"א, ודיבר אז
בשמחה על אודות האתרוג המהודר
שנזדמן לו, ונענה אחד מהמסובין
שהיה מבני משפחתו ואמר: האתרוג
שלי יותר מהודר מן האתרוג של
הרבי, ואמר לו דו"ז הק': האתרוג
שלך פסול הוא. מיהר הלה לביתו
והביא את האתרוג שלו להראות את
יפיו לעיני כל, וכשלקחו דו"ז ביד
קדשו , הסיר תיכף ומיד את הפיטם
והראה איך שהיתה מחוברת ונעוצה
שם על ידי מחט, נענה הלה
בהתפעלות: יגיד נא הרבי מנין ידע
זאת ? ענהו דו"ז הק: ' הנה אתרוג הוא
פרי עניו, וכשראיתי את הגאות
שנגרם לך ע"י האתרוג, ידעתי
בבירור שהאתרוג פסול .
(שפע חיים )
ציורים לפרשת שבוע