chiddush logo

DL2000

כל החידושים של DL2000 | כל התגובות של DL2000

 מידה כנגד מידה ע"י הרהורי עבודה זרה : ידע שיבוא לידי חולי , או עלילה מהשלטון. (ספר המידות ) * לבטל הרהורי עבודה זרה : יקבל על עצמו שיעסוק בגמילות חסדים. ע"י הרהורי זנות עם גויה :...

 לימוד התורה - לכפרת עוונותמה שכתב בהנהגות הרבי ר'שמואל שמעלקא זצוק"ל מניקלשבורג (אות נב) וזל"ק: "בכלפעם  יאמר באמצע  הלימוד 'המאור שבה  יחזירנו  למוטב'.ובכל&nb...

הודאה ותודה להשם – הסגולה ששוברת את כל הדינים https://ashoova.co.il/the-thanks-and-praise-to-hashem/

 https://www.hidabroot.org/article/1129813כאשר נולד ילד, נאמר ששורה על ההורים רוח הקודש, כדי שיבחרו לילדיהם את השמות המתאימים להם ביותר.במקביל, ישנם שמות שנחשבים למומלצים יותר מאחרים, על פי דעות ...

כל דקה חשובה !!!!הרב פנגר ,חזק קצר ולעניין  !!!!!!!! https://www.hidabroot.org/video/211861

 סגולות לראש השנה :טוב לאכול בימי ר''ה מאכלים מתוקים, כמו שכתוב בפסוק ''אכלו משמנים ושתו ממתקים'', להימנע ממאכלים חמוצים, כי טעם חמוץ מסמל ''קילקול'' או ''החמצה'' ולכן להימנע מזה, וכן לא לאכול אג...

 תורה פט ותחסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהו: (תהלים ח) הנה ידוע, כי כל מה שחסר לאדם, הן ברוחני הן בגשמי, החסרון הוא בהשכינה, שהוא בחינת אלקים. וזהו: ותחסרהו - בודא...

 מהרגע הראשון שהאדם מתעסק במצוה זה נחשב לו כמצוה ויקבל על כך שכר.אדם שמתנהג בענווה ובצניעות זוכה לעלות ולהגיע לחמישים שערי בינה.האדם צריך לדעת שהזמנים הקשים והמשברים הם שעות מבחן  מהקב&...

 https://www.breslev.co.il/articles/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9...

 הלב היהודי, האתר המרכזי לכל מה שצריך בעת פטירה של קרוב. זה מגיע לנשמה שלך ולנשמת הנפטר לזכרון עולם בהיכל ההנצחה, לתיקון הנפטר ולהביא אותו לעולם שכולו טוב.כנסו לאתר :https://jewlev.co.il

 סגולות וישועות , ועצות מדהימות : [אייר תשעט]סגולה לשידוך : להתפלל בעמוקה ולבקש וגם לכתוב פתק ולשים את הפתק שם.*** לשמירה חזקה על האדם :" כפי " - שם קדוש לשמירה חזקה על האדם. ...

 משה רבינו = 613 .   בתורה  =  613 . משה הביא לנו את התורה הקדושה שיש בה 613 מצוות.   תרי"ג  = 613 . מ-ם צ-די ו-או ת-יו = 613 . (מצות - ב...

 הבורח מתענוגי העולם - יזכה לשררה ולגדולה !!![רבי צבי אלימלך מדינוב . "אגרא דכלה"]1. הסתפקות במועט - גורמת לאדם מנוחת הדעת.2. זריזות ללמוד התורה - גורמת מנוחה . {וכן להיפך}3. הרואה שהתר...

[ בבא מציעא קז: ] פת שחרית - ארוחת בוקר {לפני שעה חמישית} ,ניצול מ - 83 מחלות . וגם עוד 13 דברים שאדם זוכה : 1] מצלת מן החמה {לא יהיה לו חום} .  2] מצלת מן הצינה {לא מצטנן ולא מתקרר}. 3] מצילה מן...

 בס"ד    מכתב במחשבה - מעשה שהיההוא השקיף מבעד לחלון אל נופה של העיירה אמהרסט שבמדינת מסצ'וסטס בארה"ב. תחושת דכדוך קשה מילאה את ליבו. מולו נפרשה רחבת הקונצרטים רחבת הידיים. &q...

מידע אישי

1383 חידושים
285 תגובות
7533 נקודות
שם: דורון
ME
תאריך הרשמה: 4/6/2010