chiddush logo

ששה קרואים בתורה ביוה"כ

נכתב על ידי יניב, 13/9/2013

 ביוה"כ מעלים ששה קרואים, והטעם הוא כדי להראות שהוא חמור יותר מיו"ט רגיל (משנה ברורה סימן תרכ"א אות א'). והנה בכלח דבר יש טעם רגיל (פשט) וישנם עוד טעמים כחלק מפרד"ס (גם אם לא מובאים בדר"כ) וניראה שיש בעליה של ששה לתורה משום רמז לקשר בין ו' לאותיות התורה שיש במעלתם כמה וכמה מעלות, אחת האפשרויות היא א"ת ב"ש, שבו ו' יוצא פ' וכשבאים יחד (כיון שיש מעלה ל-ו' ומעלה ל-פ') זהו פ"ו שהוא גימטריה אלקים (86) כרמז שהיום ה' דן את בנ"י כהמשך ליוה"כ (כמו שמביא מרן גדול הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א שיוה"כ הוא מיוחד לבנ"י [ראה ב'מועדי ישראל']) ולכן באים לה' מכח התורה שבנו ומבקשים שימחל לנו וידוננו לזכות. ובזה מובן מה שמובא בגמ' על הטעם בדרש מדוע קוראים ששה קרואים היוה"כ שמביאה הגמ' 'הני ששה דיוה"כ כנגד מי?- אמר ליה כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא וששה משמאלו, שנאמר (נחמיה ח, ד) ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר' (מגילה כג,א) ולא מובן מה ההקשר לעזרא הרי שם מדובר על מה שעשו בר"ה ולא ביוה"כ?- אלא שע"פ דברנו מובן שבא לומר שיש בשורשו עניין של דין שקשור מר"ה ולכן למדים מזה לזה (ובפרט שע"פ הר"ן לשיטת ר"א שהלכה כמותו ר"ה ניקבע בשל סמיכותו ליוה"כ, כך שיוה"כ זה העיקר). ואולי גם זה רומז למעלת ישראל שביוה"כ מוכח לכל מעלתנו, בכניסתו של הכה"ג לקה"ק, ולכן בו מרמזים ב-6 בתורה, שהנה ישנה מחלוקת כמה ספרים יש בתורה 'ת"ר "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה" פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ולמטה לומר שאין זה מקומה, ר' אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו' (שבת קטו,ב- קטז,א) הרי שיש 2 אפשרויות, 5 או 7 ספרים, ומי שקובע זה אנחנו שחלקו איך להבין את הסימנים שה' שם, כך שזהו מעלתנו, ולכן 6 זה האמצע בין לבין, לרמז על 2 האפשרויות. ובו נאמר "ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ה' ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך, ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל" (במדבר י, לה-לו) שזה מדבר על פיזור אויבי ה' ו-'ת"ר "ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל" מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל' (יבמות סג,ב-סד,א) שיש קשר בין שכינת ה' בעולם ובנ"י, וכך מרמזים למעלתנו שה' יזכה אותנו בזכות זה, ויבטל המקטרגים כמו הנסת האויבים, שהכוונה לאויבי בנ"י, '"משנאיך" - אלו שונאי ישראל שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם' (רש"י על הפס') וכך גם את אויבינו כביכול שמלמעלה, שהמקטרגים יבוטלו וניזכה לגזר דין טוב. לכן גם יש ששה סדרי משנה, שבפשטות זה משום שיש 6 סוגי עיקרי דברים (זרעים, מועד וכדו') אולם ע"פ דברנו זה גם בא לומר על מעלת תושב"ע שהיא הקשורה בנו בהקשר לתורה, וזה ע"י מעלתנו כקדושים, ולכן ביוה"כ ששה כנגד תושב"ע, שכנגד הטבע שגשמיותו ניברא בששה ימים, ביוה"כ אנו כמתנתקים מהטבע הגשמי הרע ונעשים לקדושים, וכך גם בעולם אנו מקדשים את העולם ע"י שאנו איננו חלק מהרע, ובאים לבער את הרע מהעולם, וזה בכוחנו בזכות מעלתנו הקדושה שבאה לידי גילוי בתושב"ע שזה חיברנו עם התורה והקדושה, וכך מבקשים סליחה וכפרה בזכות זו, שגם אם ח"ו חטאנו זה נפילה ולא שזהו מהותנו האמיתית.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה