chiddush logo

פרשת תזריע- שמחה כהן עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 3/4/2022

 פרשת תזריע

הגמרא (מסכת מנחות מג) אומרת שבשעה שנכנס דוד מלך ישראל אל בית המרחץ וראה עצמו ערום בלי שום דבר קדושה על גופו, ללא ציצית או תפילין או שאר מצווה, אמר אוי לי שאני עומד ערום ללא דבר מצווה, וכיוון שנזכר במצוות ברית המילה שחקוקה בבשרו, נתיישבה דעתו עליו. לאחר שיצא מבית המרחץ חיבר שירה מיוחדת על מצווה זו, למנצח על השמינית מזמור לדוד, זו המילה שניתנה ביום השמיני.
ומבאר הרס"ג מנין עשה לא' מג' שכמו בבמצוות סוכה, ציצית, תפילין אין מצווה בעשייה, אלא כל זמן שהם בגופו, מקיים מצווה, כך במצוות ברית מילה לא חיתוך העורלה היא המצווה אלא שהמילה חתומה בבשר , זו עיקר המצווה, לפיכך כל ימי חיי האדם בהיותו מהול נחשב עוסק במצווה זו ומקיימה. עכ"ל. שהרי אם לא כן, מה שמחה זו אצל דוד שהרי כבר נאמר במדרש (שמות רבה ל' אות יב') מהי חשיבות של ברית המילה? אונקלוס, לפני שבא להתגייר התייעץ עם אנדרינוס המלך בעניין הגיור, אמר לו אונקלוס, רוצה אני להתגייר, אמר לו המלך, לאומה זו אתה רוצה להיכנס? כמה ביזית אותה, כמה הרגתי בה, אומה זו, ירודה שבאומות, ואליה אתה מבקש להיכנס? מה ראית בהם שאתה מבקש להיכנס אליהם? ענה לו אונקלוס, ילד קטן שבהם יש לו ידיעות, מה שאני כמבוגר איני יודע ותורתם אמת. אמר לו המלך, לך ולמד תורתם ואל תמול אמר לו אונקלוס אפילו חכם שבמלכותך וזקן בן 100 שנים אינו יכול ללמוד תורתם עד שימול אם אינו מל שכן מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי ולמי שכח השגת והבנת התורה תלויה במצווה.
והשאלה במקומה עומדת מה שונה מצוות ברית מילה שניתנה ביום השמיני משאר מצוות התורה שניתנו בגיל 13? וביארו חז"ל במסכת נידה (לא ע"ב) מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה? כדי שלא יהיו כולם שמחים בשמחת ברית המילה ואילו אביו ואימו יהיו עצבים שהרי עדיין אסורים בתשמיש. ואילו דעת הרמב"ם (במורה נבוכים פמ"ט) וטעם המילה ביום השמיני כדי שיחזק כוחות הילד ביום השמיני ושכ"כ במדרש רבה ר"פ שכ"כ נימול לשמונה כדי שיחזק כוחותיו.
שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע