chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

  בסד ד"ת לעלון לך לך חשוון התשפב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"למגן אברהם ------------------------------------------------אברהם  נח או תרח?  " ו...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת נח לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל ערים עם נשמה ?  ---------------------------------------------------בהפטרת השבת מופיע בטוי שנראה קצת...

 בסד ד"ת לפרשת נח חשוון תשפב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל  הקדמה לקריעת ים סוף  ------------------------------------------------------------פרשת נח...

 בסדד"ת לשבת פרשת בראשית  תשפב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לבראשית ברא --------------------------------------------בסימנא טבא התחלנו לקרוא את פרשת בראשית  , ה...

  בסד ד"ת להפטרת בראשית לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל צדק  והאדרה ------------------------------------------------------------------הפטרת בראשית מסתיימת ...

 בסד ד"ת להפטרת וזאת הברכה ושמחת  תורה תשפב לע"נ אבימורי אברהם משה בן גרציא ז"לוזאת התורה אשר שם משה=====================================בקריאת התורה להפטרת וזאת הברכה הק...

 בסד ד"ת לשבת חול המועד סוכות ושמחת תורה תשפב לע"נ אבי מורי  אברהם משה בן גרציא ז"ל פגישה עם ה" פנים אל פנים ----------------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת שבת האזינו  וסוכות תשפב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל קידוש שם שמיים וענני הכבוד בימינו -------------------------------------------------...

  בסד ד"ת לשבת האזינו וחג הסוכות תשפב לענ" אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לענני כבוד  כחופה -------------------------------------------------------------------פרשת הא...

 בסד ד"ת להפטרת שבת שובה לע"נ אבי  מורי אברהם משה בן גרציא ויוסף בן סניורו ז"ל טל לברכה ושבת שובה----------------------------------------------------------יום הכיפור...

 בסדהצניעות ככתר בראש האדםד"ת לשבת וילך שובה  ה בתשרי התשפ"ב וליום הכיפורים לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ויוסף בן סניורו ז"ל------------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת ראש השנה תשפ"ב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא  יוסף בן סניורו ויעקב בן הדור בן רבקה  ז"ל  עלץ ליבי ב ה "-----------------------...

 בסד ד"ת לראש השנה תשפ"ב שנת שמיטה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן  גרציא ז"לבדרכי אברהם אבינו בשנת השמיטה המעוברת  הבעל"ט--------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת כי תבוא לע"נ אבי מורי אברהם  משה בן גרציא ז"ל" "כי ה" יהיה לך לאור עולם"----------------------------------------------------...

  בסד ד"ת לפרשת כי תבוא  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לטנא  מצוות לקב"ה -------------------------------בפרשת השבוע אנו קוראים את הפ"ס ," וְ...

מידע אישי

249 חידושים
0 תגובות
1245 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014