chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"דד"ת לשבת האזינו שובה - כיפור  ו תשרי התשפ"א ,לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל   "בס"דד"ת לשבת האזינו  - כיפור  ו תשרי התשפ"א ,לע&...

   בסד ד"ת להפטרות ימים א וב של רה"ש תשפ"א  לע"נ יעקב בן רבקה ויוסף בן  סניורו ז"ל                  ...

  בס"ד ד"ת לראש השנה א תשרי  תשפ"א  לע"נ יעקב בן רבקה  ויוסף בן סניורו  ז"ל " לראש ולא לזנב "  או, "תקע בשופר גדול לחרות...

 בסד ד"ת לשבת ניצבים וילך התשפ  לע"נ יעקב בן רבקה ז"ל             דבר תלוי בדבר  או  המצוות העתדיות לבוא לעולם בזכותינו .. [ר...

 ד"ת לשבת כי תבוא  תשפ    " בדרכי אבות לשנה טובה " -----------------------------------------------------------------" כי תבוא אל הארץ"  ,&qu...

 בס"ד ד"ת לשבת כי תצא ח אלול   התשפ בלנ              " אני לדודי ודודי   לי "---------------------------------...

 בסד ד"ת לשבת שופטים  ב באלול תש"פ        או 'כי לוויית חן הם  לראשך'  או- אלול בהיפוך אותיות " לא –לו" ---------------------...

 בסד ד"ת להפטרת שבת שופטים ב  אלול התש"פ      ברכת שנה טובה מהקב"ה בכבודו ובעצמו  או - "  לבנת הספיר  "----------------------...

  בסד ד"ת לשבת ראה כה אב  תשפ שבת מברכים אלול הבעל"ט     זכות הבחירה שלנו ..  או" כי האדם עץ השדה" -----------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת עקב תש"פ ותאמר ציון עזבני ה" *   או מה הייתם עושים אם היו מנסים להפריד או לנתק בינכם לבין חברכם? ויקירכם ?   --------------------...

 בסד ד"ת לשבת עקב תשפ             עקב כך  ולאור זאת ... אור התורה שלנו! --------------------------------------------------------------------...

 בס"ד ד"ת להפטרת שבת ואתחנן נחמו תש"פ                       "מלכותך מלכות כל עולמים "---------------...

 בסדד"ת לעלון שבת ואתחנן יא אב התשפ  אלומות של אור  בבית המקדש השלישי ---------------------------------------------------------------------------" ויהי אור " בע...

 בס"ד ד"ת לשבת דברים ג באב התש"פ " רב לכם שבת בהר הזה" – או כולם בונים מקדש שלישי יחד, כולם מוזמנים.. בלנ !!לע"נ אברהם בן מרים ז"ל --------------...

    בס"דד"ת להפטרת  מטות מסעי התשפ  לע"נ אהרון בן יוכבד ועמרם ז"ל              כפיות טובה  או  אלול בתמוז ..&n...

מידע אישי

145 חידושים
0 תגובות
725 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014