chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בסדד"ת להפטרת תצווה  תשפ"א לע"נ ליאור משה בן שולמית  ואילן בן מרי ז"ל שולחן כמזבח  ------------------------------------------הפטרת הפרשה עוסקת רבות ב...

 בסדד"ת לשבת פרשת תצווה התשפא  לע"נ ליאור משה בן שלומית ,ואילן בן מרי ז"ל שנפטר מקורונה "שמן זית זך" ------------------------------------------------------...

 בסדד"ת להפטרת תרומה שבת זכור התשפא לשמוע בקול ה" -----------------------------------------------------בהפטרת פרשת זכור אנו קוראים על שאול המלך שנצטווה להשמיד את עמלק, הוא אמנ...

 בסד ד"ת לפרשת תרומה-זכור [+ דה"ת הראשון שלי..] הכרובים ופרשת זכור---------------------------------------------------אנו קוראים השבת את  פרשת תרומה ואחריה את פרשת זכור, ב...

 בסד ד"ת לעלון שבת משפטים-שקלים –ר"ח אדר תשפא  לע" נ אימי  מרגלית בת אסתר ז"ל " השב תשיבנו לו"  --------------------------------------------...

 בסדד"ת לשבת פרשת יתרו שבת מברכין אדר לע"נ סבי משה בן פרלה  ומרים בת רבקה  וחנה מטיא בת אסתריא ז"ל לא  תשא  ,או ,מי רוצה להיות שותף במתן תורה ? ------...

 בסדד"ת לשבת פרשת יתרו שבת מברכין אדר לע"נ סבי משה בן פרלה ז"ל לא  תשא  ,או ,מי רוצה להיות שותף במתן תורה ? ------------------------------------------אחת הדברות...

 בד"ת להפטרת פרשת יתרו שבט התשפ"א ,שבת מברכין "שרפים ממעל לו" ?או" בחירות!" לע"נ משה בן פרלה מרים בת רבקה וחנה מטיא בת אסתרא ז"ל ------...

 בסדד"ת להפטרת פרשת בשלח  "והיה העקב למישור" ----------------------------------------------------------------בהפטרת שירת דבורה מופיע הפ"ס," בִּימֵי שַׁמְגַ...

 בסד ד"ת לפרשת בשלח   שבט התשפא בלנ" מקולות מים רבים" ----------------------------------------------האם שירת הים  מתקשרת עם קריאת שמע? או לצורך  השווא...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת בא  שבט התשפא  לרפואת אילן בן מרי חרב היונה? –-------------------------------------------------שאנו שומעים את השם הצפור, " יונה" מה אנו מדמ...

 בסד ד"ת לעלון שבת בא  לע"נ יעקב בן סטי ז"ל  ולרפואת אילן בן מרי "חג ה" לנו "----------------------------------------------------------------ארבה...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת וארא אל תעקור נטוע -----------------------------------------------בני ישראל בורכו בהפטרה בבניית בתים ונטיעת  כרמים דהיינו חיים נורמלים בארץ ישראל ,&n...

 בסד ד"ת לשבת וארא  ג שבט  התשפא      " זוקף כפופים"  או"  ישקני מנשיקות פיהו "----------------------------------------------...

 בסדד"ת להפטרת פרשת שמות לע"נ גרציא בת מרים ז"ל  כה טבת תשפא           דרך השקד ------------------------------------------------------------...

מידע אישי

188 חידושים
0 תגובות
940 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014