chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בסדד"ת לפרשת  והפטרת  חקת התשפ"ב פרה אדומה ------------------------------------------------------------"וידבר ה" אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה אשר צו...

 בסד ד"ת לפרשת קרח"כלי מחזיק ברכה "-----------------------------------------------------------קרח וכל עדתו מחלוקת היא דבר גרוע , הדבר נלמד מקרח שטען ", רב לכם כי כל ...

ד"  ת להפטרת קרחבחירות !------------------------------------------------------------------------------------------בהפטרת הפרשה שאול המלך מבקש ," ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה הגלגל ו...

 בסד " אל תעקור נטוע "   לפרשת קרח התשפב --------------------------------------------------------------------------------בפרשה אנו קוראים על מאתים וחמישים אנשי העדה&...

 בסד  " לך ליביי" ד"ת   לתהילים  מזמור  ז  ---------------------------------------------------------------זוכרים את  הפיוט מערב כיפוור ...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת שלח לך  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל לך דומיה תהילה -----------------------------------------------------------הפטרת הפרשה פותחת בפ"ס," ...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת שלח לך  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל לך דומיה תהילה -----------------------------------------------------------הפטרת הפרשה פותחת בפ"ס," ...

 בסד ד"ת לפרשת שלח התשפ"ב  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל איזהו גבור? ----------------------------------------------בפרשת השבוע אנו קוראים על מעשה מרגלים הידוע ...

 בסד ד"ת להפטרת  בהעלותיך  התשפ"ב"צניף טהור "-------------------------------------------------------------------בהפטרת השבת מופיע הפ"ס, " ואמר ישימו צ...

 בסד הכרת הטוב לה" ולאדם , או הדלקת מנורת הזהב בימינו  ,  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל לפרשת בהעלותיך  התשפ"ב -----------------------------------------------...

 בסד ד" ת לתהילים מזמור ו מחושך לאור -----------------------------------------------מזמור תהילים ו עוסק בחוליו של דוד המלך  ,אך הוא מתתחיל בפ"ס קצת לא שייך.. "ל...

 בסד ד"ת לחג השבועות התשפ"ב "זה השער לה צדיקים יבוא בו " --------------------------------------------------------------רות גיבורת מגילת רות  המיוחדת במתיקו...

 בסד ד"ת לחג השבועות התשפ"ב "זה השער לה צדיקים יבוא בו " --------------------------------------------------------------רות גיבורת מגילת רות  המיוחדת במתיקו...

 בסד ד"ת לחג השבועות התשפ"ב "זה השער לה צדיקים יבוא בו " --------------------------------------------------------------רות גיבורת מגילת רות  המיוחדת במתיקו...

 בסד ד"ת לחג השבועות התשפ"ב "זה השער לה צדיקים יבוא בו " --------------------------------------------------------------רות גיבורת מגילת רות  המיוחדת במתיקו...

מידע אישי

346 חידושים
0 תגובות
1730 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014