chiddush logo

" מי כמוכה באלים ה" שבת שירה - טו בשבט -לע"נ יעקב בן סטי ז"ל

נכתב על ידי izik28, 2/2/2020

 בס"ד 


ד"ת לשבת שירה טו בשבט התש"פ לע"נ יעקב בן סטי ז"ל 


מי כמוך באלים ה" 
---------------------------------------------------------------------------------
אנו עם ישראל מאמינים בקב"ה שהינו כמובן ," אל עליון , האל הגדול הגבור והנורא  "
אך בשירת הים  מופיע הפ"ס  " מי כמו באלים ה", מי כמוך נאדר בקודש נוראת תהילות עשה פלא" , לכאורה נראה שיש אלים  שהינם  כמובן עבודה זרה לכל דבר  ועניין ,  מה פירוש שבח זה? הרי ידוע  ש ה" הוא האל היחיד  שמושל בכל הבריות? מפרש הרמבן," מי כמכה באלים ה'. בחזקים, כמו ואת אילי הארץ לקח (יחזקאל יז יג), אילותי לעזרתי חושה (תהלים כב כ). לשון רש"י. ובאמת שהלשון לשון תוקף וחוזק, אבל מי כמכה באלים במלאכי מעלה שהם נקראים אלים, מלשון זה אלי ואנוהו (פסוק ב). והקב"ה נקרא אל עליון על כלם, וכן ועל אל אלים ידבר נפלאות (דניאל יא לו), כמו הוא אלהי האלהים (דברים י יז), וכן הבו לה' בני אלים (תהלים כט א), כמו בני האלהים, כי יקראו אלים ובני אלים, וכן יקראו האלהים ובני אלהים, כי גדול ה' מכל האלהים (להלן יח יא), ויבאו בני האלהים להתיצב על ה' (איוב א ו). ויש אומרים (הרד"ק בספר המכלול י ב) כי "בני" איננו סמיכות, וכן בני שלשים (בראשית נ כג), אנשי מחקה על הקיר (יחזקאל כג יד). וזה טעם מי כמכה נאדר בקדש, שאין כמהו אדיר במעון הקדש בשמים. ובמכילתא (כאן) מי כמוכה באלו שהם משמשים לפניך במרום, שנאמר (תהלים פט ז ח) כי מי בשחק יערוך לה' ידמה לה' בבני אלים אל נערץ בסוד קדושים רבה:"
האלים המוזכרים בפסור הינם כפי שמוזכר מלאכי עליון שעושים את רצון ה" ,בדיוק כמו אותו מלאך שהצר ליעקב בקרב  , "וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ, וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר. וַיַּרְא כִּי לֹא יָכֹל לוֹ, וַיִּגַּע בְּכַף יְרֵכוֹ, וַתֵּקַע כַּף יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּהֵאָבְקוֹ עִמּוֹ. וַיֹּאמֶר: "שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר", וַיֹּאמֶר: "לֹא אֲשַׁלֵּחֲךָ כִּי אִם בֵּרַכְתָּנִי". וַיֹּאמֶר אֵלָיו: "מַה שְּׁמֶךָ?", וַיֹּאמֶר: "יַעֲקֹב". וַיֹּאמֶר: "לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ, כִּי אִם יִשְׂרָאֵל, כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל". וַיִּשְׁאַל יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר: "הַגִּידָה נָּא שְׁמֶךָ", וַיֹּאמֶר: "לָמָּה זֶּה תִּשְׁאַל לִשְׁמִי?", וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ שָׁם. וַיִּקְרָא יַעֲקֹב שֵׁם הַמָּקוֹם 'פְּנִיאֵל', "כִּי רָאִיתִי אֱלֹהִים פָּנִים אֶל פָּנִים וַתִּנָּצֵל נַפְשִׁי",ולהבדיל מהמלאכים שליוו את יעקב  לארץ ישראל,"  וְיַעֲקֹב הָלַךְ לְדַרְכּוֹ, וַיִּפְגְּעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים. וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב כַּאֲשֶׁר רָאָם: "מַחֲנֵה אֱלֹהִים זֶה", וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא "מַחֲנָיִם". וכןן המלאכים מחלום הסולם.
יעקב לאחר שניצח את המלאך  לפני פגישתו עם עשו , לא נעלב ,או נטר טינה  אלא שם עצמו כאילם , ישנו פירוש מדהים על כך של הכלי יקר, " מי כמוכה באלים ה'. במס' (גיטין נו) דרשו מי כמוך באלמים, ודרש זה רחוק לפרש באלים כמו באלמים להוסיף מ"ם, אמנם נראה שאין כוונתם ז"ל להוסיף מ"ם אלא באלים הוא בחזקים כמו שפירש"י, וכך פירושו כי כל השומע עלבונו ומתאפק להיות כמחריש וכובש את כעסו הרי הוא חזק ותקיף כי איזו גיבור הכובש את יצרו, כך בזמן שהקב"ה שומע ושותק ועושה את עצמו כאלם כביכול זהו מצד יד החזקה שלו ית' שכובש את כעסו ושותק למכעיסים, כמו ששתק לפרעה על אשר אמר מי ה' וכן שתק לטיטוס על חרופו וגדופו, ע"כ דרשו מי כמוך באלים באלמים, ומשה אמר זה על חירופו של פרעה וממנו הביאו פסוק זה לראיה על טיטוס, ולעולם משמעות באלים בחזקים ממש כאמור. ואם נפשך לומר באלמים ממש, נוכל לפרש שמשה אמר שכל כך שבחו ית' גדול עד שאפילו האלמים אשר אין להם פה לדבר מ"מ קלוסו ית' עולה מהם כאילו אמרו בפה מלא מי כמוך ה' על דרך שנאמר (תהלים יט ב) השמים מספרים כבוד אל וגו' אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם וגו'. וא"כ איך הם מספרים כבוד אל, אלא ודאי שע"י שהבריות רואים תנועות השמים וכל צבאם הם מספרים כבוד אל, וע"י שהבריות מספרים כבוד אל ע"י תנועות השמים דומה כאילו השמים מספרים אע"פ שבאמת הם אלמים ואין בהם אומר ודברים לכך נאמר כאן מי כמוך באלים באלמים אפילו בפה האלמים גדול שבחך כאילו אמרו מי כמוך ה' וכ"ש בפי המדברים." שכן ידוע הפיתגם  , איזהו גבור הכובש את יצרו  " שכן הקב"ה נקם את נקמת ישראל מפרעה והעם המצרי , ואנו מזכירים את יציאת מצרים  מדי יום ויום  ,ומודים לקב"ה על החסד העצום שהוא עשה עמנו  כדי להוציאנו מעבדות לחרות משעבוד לגאולה ומאפלה לאור גדול , כדי שנהיה עבדיו בלבד , עבודה תמה בשמחה וקודשה כמה שאפשר , המכילתא מפרש גם ," מי כמוכה באלים ה' " – כיון שראו ישראל שאבד פרעה וחילו בים סוף ובטלה מלכותן של מצרים ונעשו שפטים בעבודה זרה שלהן, פתחו פיהם ואמרו: "כולם מי כמוך באלים ה' ". 
ולא ישראל בלבד אמרו שירה, אלא אף האומות כששמעו שאבד פרעה ומצרים בים ובטלה מלכותם של מצרים ונעשו שפטים בעבודה זרה שלהן, כפרו כולן בע"ז שלהן ופתחו פיהם כולן והודו למרום ואמרו: "מי כמוך באלים ה' וגו' ". וכן את מוצא שעתידין אומות העולם לכפור בעבודה זרה שלהן, שנאמר: "ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה וגו' היעשה לו אדם אלהים וגו' " ואומר: "ביום ההוא ישליך האדם", אם נשים  לב  נראה שפרעה עצמו  מודה," הצדיק ואני ועמי הרשעים "  "ר' נחוניא בן הקנה אומר: תדע לך כח התשובה, בוא וראה מפרעה מלך מצרים שמרד בצור עליון הרבה מאד, שנאמר: מי ה' אשר אשמע בקולו, ובלשון שחטא בו בלשון עשה תשובה, שנאמר: מי כמוך באלים ה' מי כמוך נאדר בקדש". וראה גם שמות רבה ז ד שכשם שקילוסו של הקב"ה עולה מאילני מאכל (הצדיקים), כך הוא עולה גם מאילני סרק (הרשעים). אבל כאן נראה שמדובר לא סתם באילני סרק, לא סתם ברשעים, כי אם באותם שעשו מעצמם אלוהות וכעת מודים בעליונותו של הקב"ה וכביכול בזכותם".   ציבור יקר, אם פרעה הרשע והכופר הודה בעליונות ה" יתברך  למרות שחטא שוב ושוב . אזי אנחנו ,בניו של מלך מלכי המלכים, צריכים לעבוד אותו בשמחה גדולה עד אין קץ  , ולהודות ולהלל  כל רגע על כך שאנו יהודים , חיים בארץ ישראל , ויכולים לקיים את מצות התורה ללא מורא !  על כך עלינו לשיר "שירה חדשה שיבחו גאולים "  ,ולשים את החושן שהיה על  לב אהרון   וקרב כל אחד מישראל לעבודת הבורא, על ליבנו , ולמחוץ את ראש הנחש שמשול גם לפרעה הערמומי ויצר הרע ,  וננהג אי"ה כאימרה," אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש " . חזקו ואמצו כל ישראל! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה