chiddush logo

שלמה 1

כל החידושים של שלמה 1 | כל התגובות של שלמה 1

 בברייתא דר' יוסי הגלילי המובאת בהגדה, נזכר הפסוק:וַיַּאֲמִינוּ בַּיְהֹוָה וּבְמשֶׁה עַבְדּוֹ.  וניתן להקשות, וכי לפני כן, כשראו את כל הניסים שנעשו במצרים, לא האמינו בה' ובמשה?! המדרש ...

 בהגדה מובאת הדרשה הבאה:דָבָר אַחֵר: בְּיָד חֲזָקָה - שְׁתַּיִם, וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה - שְׁתַּיִם, וּבְמֹרָא גָּדֹל - שְׁתַּיִם, וּבְאֹתוֹת - שְׁתַּיִם, וּבְמֹפְתִים - שְׁתַּיִם. אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכ...

 בפתיחת המגיד נאמר:בָּרוּך שׁוֹמֵר הַבְטָחָתוֹ לישראל -  שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר (בראשית טו יג’-יד’): “וַיֹּאמֶר לְאַב...

 "ויהי  אור"מהו האור, ומניין נברא? כתב הרמב"ן: "כי כשברא חומר השמיים, אמר שיהיה מן החומר ההוא דבר מזהיר, קראו 'אור'"; לשיטתו האור לא נברא מאין אלא גם הוא מכלל ...

 "וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם" מהי 'רוּחַ אֱלֹהִים'? הסברי המפרשים רבים מהמפרשים פירשו שהכוונה לרוח במובן הרגיל, יסוד האוויר, שהיתה מנשבת על פני המים שכיס...

     מנהג ההקפות, בו המתפללים מקיפים את הבימה בבית הכנסת, כשבידיהם ארבעת המינים, ונושאים תפילות על הישועה – מנהג קדום הוא, שנהג בכל תפוצות ישראל. אף כי לא נזכר בתלמוד שבידינו,[1...

"תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" - מדוע?הימים הנוראים יכולים לעבור על האדם בכמה אופנים. יש את האדישים, שממשיכים פחות או יותר בחיי השיגרה ומחכים שהימים הנוראי(י)ם יעברו ויהיה אפשר ל...

 ט"ו באב – יום החיבורים ט"ו באב הוא תאריך בעל משמעות עתיקת יומין. המשנה הידועה בסוף מסכת תענית מעידה כך: "אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיו...

מידע אישי

8 חידושים
0 תגובות
40 נקודות
שם: שלמה
תאריך הרשמה: 8/3/2020