chiddush logo

"קורח" במהדורה שנייה...

נכתב על ידי משה אהרון, 30/6/2024

 בס"ד.


 "קורח" - במהדורה שנייה....
=========================.
 וכי למה פתחה התורה את פרשת קורח במילה : "ויקח".
 להסמיך את פרשת קורח לפרשת המרגלים.
 שכבר אז החל קורח לרקוח את מזימותיו.
 שאמר קורח למשה : בבחירת המרגלים נפקד חלקו של שבט לוי.
 שלא מונה מרגל מטעמו. שהרי המרגלים היו נשיאים
 ואהרון נשיא הלוי לכאורה, לא יאה לו היה לרדת לתפקיד מרגל.
 וכך נראה בעיניו של קורח וכך טען קורח כי שבט לוי קופח
 וכבר אז ביקש קורח, להתמנות כמרגל כנשיא שבט לוי .
לפחות במינוי זמני  וגם אם אך לצורך עניין זה של משימת הריגול  .
והוא נדחה על ידי משה .
 ובמה הוא נדחה ?
 בכך שאמר לו משה : ששבט לוי בגלל אופיו ותפקידו ,אין הוא רלוונטי לכתחילה 
 לריגול על נחלת הארץ . שכפי שייכתב בהמשך פרשת קורח :
 אין לו לשבט לוי נחלה בארץ  - כי ה' נחלתו. [לכן לא מונה מרגל מטעם שבט לוי].
 לא בכדי עניין זה נכתב במפורש בהמשך בפרשת קורח ומפי הגבורה.
 משום שקורח  לכתחילה פקפק בהסברו ובטעמו זה של משה.
הנה אם כן  :
 קורח שרשע היה ביקש שוב לרשת את אהרון והפעם גם במהות -בכהונה. 
 "לקח"ורכב גם על המרירות שנוצרה בעם בעקבות פרשת המרגלים .
וצירף אליו את מפלגת המורדים והמואסים בארץ -
 באמצעות נציגיהם : "דתן ואבירם".
 חיבר שוב את דבת הארץ ,בדבה נוספת  -  על משה ואהרון .
 שרשע זה שידע כי מימלא יתפגר במדבר ולא יזכה לעלות  .
רצה לפחות לנסות ולממש תאוותיו לשררה ושלטון וגם אם לרגע

ועל מנת לסיים בטוב ובחיוב:
 המרגלים נשאו "אשכול" בשניים  [שסימבולית התפורר לבסוף מענביו] .
כך גם כלב ויהושוע נשאו שניהם לא במוט אלא במטה .
 נשאו :אשכול" רעיוני בשניים . 
 אשכול : אש שיש בה כל טוב  .
והיא שגורמת גם לארץ להיותה :
ארץ טובה מאד מאד 
 וכיצד 
.בהיות בה האדם "אדם" לחברו ולזולתו [כפל המילה : "מאד"].
 שאותיות :"מאד "  = אדם
  שהיא גם זבה חלב ודבש -  בהיות אח לאח - כחלב ודבש. 

משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע