chiddush logo

פרשת קרח- שמחה כהן, עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 8/7/2022

 מה ראה קרח לתקוף את משה דוקא בעניין טלית שכולה תכלת ובעניין בית מלא ספרים אם חייב במזוזה?

בטלית יש יסוד של כל מצוות "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" עצם ראיית חוטי הפתילות מזכירה לנו תרי"ג מצוות. קרח ידע זאת, וככל שימצא סדק קטן במצווה, זה מעורר קושי גדול אצל עם ישראל בכל מצוות ה'. וכן במזוזה, כניסה לטרקלין בין קטן לגדול, מזכירה שיש לנו הגנה ושמירה. אדם נפגש בכניסתו וביציאתו במציאות ה' במקום. קרח ידע שמציאת סדק במזוזה והפקעתה גורמת להתערערות של כל היהדות כולה ולכן פעל דווקא בדברים אלו.
 הגנת משה 
במשך כל הכשל המוסרי של עם ישראל, עומד משה רבנו כחומה בצורה, מגן ומסנגר על עם ישראל "ויחל משה את פני ה' ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך שוב מחרון אפך וינחם על הרעה לעמך"  חטאו בעגל - "ועתה אם תשא את חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת".  חטאו במתאוננים- "ויתפלל משה אל ה' ותשקע האש". חטאו במרגלים - אומר משה "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים". בחטא אהרון ומרים - "ויצעק משה אל ה' לאמר אל נא רפא נא לה" ולמה דוקא בעניים קרח משה רבינו לא עומד כחומה כשאר הפעמים? ויש לאמר עפי' דברי הגמרא: רבה בר חנה היה הולך בדרך וראה אדם שאמר לו לרבה בא ואראה לך את בלועי קרח, לקח אותו למקום ששם יש שני בקיעים באדמה ויוצא משם עשן ונשמע קולות מבטן האדמה 'משה אמת ותורתו אמת והם עצמם בדאים'(סנהדרין קי' א') א"כ עפי' זה מובן ששונה מעשה קרח משאר מעשיהם, שקרח לא רק שתקף והטיח במשה אלא אף בתורה, במצוות ובמעשים טובים. כאן אין שום אפשרות ללמד זכות שהפגיעה אינה רק במשה אלא בתורת ה', במצוות ובמעשים טובים. ואילו בשאר החטאים הפגיעה והתקיפה אינה אלא רק במשה עצמו ולא בתורה לכן היתה להם אפשרות לבקשת סליחה ומחילה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה