chiddush logo

אידיליה מושלמת ,להפטרת פרשת במדבר (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי izik28, 27/5/2022

 בסד

ד"ת להפטרת במדבר התשפ"ב 

אידליה מושלמת
-------------------------------------------------------
בפרשת השבוע  מופיע פסוק  מיוחד שכולם מייחלים למימושו, " וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ"
המלבים מפרש" , "וגר", מוסיף לאמר כי אפילו "נמר" שהוא עז שבחיות לא יזיק ואפילו "עם גדי", שהוא הולד היונק שקל לו להזיקו מ"מ "ירבץ" עמו ביחד ולא יזיקנו, ולא יהיה חידוש כלל שיתפלאו ע"ז, כי "עגל וכפיר ומריא" ילכו "יחדיו" כמו שרגילים עתה שילך השור הגדול ואצלו עגלים קטנים, ילך אז אצל השור העגל עם הכפיר שהוא האריה הקטן, "ונער קטן ינהג בם" כדבר המורגל:" 
את משמעותו הפנימית של יעוד זה מסביר הרמב"ם בספרו יד החזקה בהלכות מלכים: "וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, משל וחידה, ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו"ם, המשולים כזאב ונמר, שנאמר זאב ערבות ישדדם, ונמר שוקד על עריהם, ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן".
כאמור כולנו מיחלים למימוש פסוק זה ,  איך ניתן  לקרב את קיומו ? התשובה נמצאת פסוקים שאנו אומרים בעת קשירת התפילין על אצבע יד שמאל " וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה, וידעת את ה'",הרב עמוס חכם מסביר בפירוש מתוק, " בנוסחת הקידושין האיש חוזר שלוש פעמים על המלים "וארשתיך לי". לפי הקשר הדברים בנבואה אפשר לפרש שזו הבטחה לעתיד; אבל לפי התפישה שזו נוסחת קידושין משמעות הדברים "וארשתיך לי" – הריני מארש אותך לי. הלשון "וארשתיך לי לעולם" בהקשר שבנבואה משמעה הבטחה, שלעולם לא ייבטלו האירוסין האלה ובני הזוג לא ייפרדו עוד כאשר נפרדו לפנים. אבל בנוסחת הקידושין אפשר שפירוש הדברים, שהאירוסין מכוונים ליצור קשר של קיימא בין בני הזוג, קשר שעשוי להתקיים לעולם. ולפי פירוש זה אין כאן נוסחה מיוחדת לאירוסין שאי אפשר לבטלן על ידי גירושין, דבר שאין לו זכר בסדרי האירוסין בישראל.
כשהנביא אומר את ההבטחה "וארשתיך לי" בפעם השנייה, הוא מוסיף ארבעה תנאים: "בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים". ארבע מידות אלו: "צדק, משפט, חסד ורחמים" נזכרות פעמים רבות במקרא (כולן או מקצתן) בדברי הטפה ואזהרה ויש שהן נרדפות. ובלשון הפיוט שבמקרא הן מציינות את מכלול דרך החיים הנדרשת מיראי ה' ושומרי מצוותיו. אבל כאן בנוסחה של קידושין, מסתבר שיש לכל מלה ומלה משמעות מוגדרת ומיוחדת, ולאמירה זו יש משמעות כפולה: משמעות של הצהרת העובדות, ומשמעות של התחייבות. לפי המשמעות של הצהרת העובדות – האיש המקדש את האישה מצהיר: "הריני מארס אותך לי ב'צדק'", כלומר: אין באירוסין אלה שום צד של מרמה או פגיעה בזכות של אדם כל שהוא; "ובמשפט", כלומר אירוסין אלה נערכים לפי המשפט – החוק – הנהוג; "ובחסד" – חסד בלשון מקרא יש לו משמעות של ברית והתחייבות הדדית. והכוונה כאן לומר: אירוסין אלה יוצרים קשר של התחייבות הדדית בין בני הזוג; "וברחמים" – רחמים בלשון מקרא כוללים גם מושג של "אהבה" בלשון ימינו."
כאשר אנו מתנהגים עם הקב"ה באמונה  ובטחון  ,שום גורם לא יכול לנו , כיוון שיש לנו את שמירתו  של ה"  וגם כאשר אנו נוהגים באותם מעשים עם חברנו ,אנו מאחדים בין אדם לקב"ה בדיוק כעשרת הדברות שחציה מדברת על מצוות שבין אדם לחברו וחלקם בין אדם למקום , אם נראה את הטוב שבשני ,נקרב גם הוא נראה לנו שונה מאיתנו, נקרב את מימוש הפ"ס שלעיל ,ונזכה לבנין בית הבחירה במהרה חודש טוב 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
משה אהרון (29/5/2022)
בס"ד.
מצד אחד נאמר : "ומלאה הארץ דעה את ה'" .
מצד אחר נאמר כאן "וידעת את ה' ".
מלמד ש"ידיעת ה'" היא השיא .
היא האינטרקציה המשכלל את כל שלבי האירוסין לכלל קיימות של נצח .
היא החיבור המושלם בין ישראל לאלוהיו .
ומתיי שיא זה מתקיים כשאנו ממשים את ייעודנו כלפי אלוהים ואדם
בקיום כל שרשרת האירושין הקודמת , ודווקא לפי הסדר שנכתב.
ודוק : "וארשתיך לי באמונה הוא השלב הלפני אחרון של וידעת את ה'.
קודם לכן צריך שנבנה תשתית והיא : אירושין עם הקב"ה לעולם.
בעבור העולם בעבור כלל האנושות .
ועל מנת לממש ייעוד נשגב זה צריך לבנות בעם ישראל פנימה :
מודל של חברת מופת : שעיקרה צדק .
הנשען על שלושה אדנים :
משפט השווה לדין .
חסד השווה לפשרה .
ורחמים השווה לחמלה.
והנה להוותינו ,מה חסרים אנו בכל אלה .שאין לנו גם מה שננחיל לעולם לקיים :"
(להמשך התגובה לחץ כאן )

dvir45 (27/5/2022)
יישר כח על מאמר נפלא!
רק אציין שהפסוק המובא בהפטרה הוא: וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח. שאכן מזכיר את הפסוק המובא במאמר וגר זאב עם כבש.. המובא בספר ישעיה ולא בהפטרה שלנו..
ציורים לפרשת שבוע