chiddush logo

הצניעות ככתר בראש האדם" לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ויוסף בן סניורו ז"ל

נכתב על ידי izik28, 10/9/2021

 בסד

הצניעות ככתר בראש האדם

ד"ת לשבת וילך שובה  ה בתשרי התשפ"ב וליום הכיפורים לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ויוסף בן סניורו ז"ל
---------------------------------------------------------------------------------------------
משה טרם פטירתו מוכיח את ישראל על מנת להזהירם את הדברים דלהלן," והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי"  ,הרמ"בן מסביר "וטעם כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום" - כטעם כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כב יב) שהיא הידיעה בפועל כי הידיעה בעתיד ידיעה בכח ואם לא חטאו ישראל במדבר ולא נודע יצרו בפועל לא היה הגון שיעיד בהם שירה לומר הגלוי לפניו שתחטאו ואעידה בכם שתמצאנה אתכם רעות רבות וצרות כזה וכזה אבל היה הראוי שיתן להם התורה בידיעה סתם אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאוכלו אבל עתה שנודע גם להם יצרם הרע ולבם הזונה יגיד להם כל הקורות אותם כענין שנאמר (ישעיה מח ד ה) מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך".
נושא דבר תורה זה בא בעקבות פטירת אבי ז"ל וכך שאלתי אותו באחד הימים[אמיתי לגמרי!] ," אבא ,מה אתם לומדים בעולם הבא? אם אפשר תן דוגמא.. אבא בא בחלומי והראה לי את הרב עובדיה והרב מרדכי אליהו זצ"ל יושבים על שפת בריכת מים רק שבמקום מים היא הייתה מלאה בתורה!   הרב עובדיה זצ"ל שאל את הרב אליהו זצ"ל " אז מה למדנו ?" , והוא ענה לו " הצניעות היא ככתר בראש האדם"  , אנסה לקשר את דבריו אלו יחד עם פרשה זו ופרשת  יום כיפור הכולת גם את פרשת העריות במינחת כיפור ועשרת ימי תשובה בהם אנו נמצאים .
בפרשת מינחת  יום כיפור אותו נציין בקדושה גדולה בעוד מספר ימים נאמר," כְּמַֽעֲשֵׂ֧ה אֶֽרֶץ־מִצְרַ֛יִם אֲשֶׁ֥ר יְשַׁבְתֶּם־בָּ֖הּ לֹ֣אתַֽעֲשׂ֑וּ וּכְמַֽעֲשֵׂ֣ה אֶֽרֶץ־כְּנַ֡עַן אֲשֶׁ֣ר אֲנִי֩ מֵבִ֨יא אֶתְכֶ֥םשָׁ֨מָּה֙ לֹ֣א תַֽעֲשׂ֔וּ וּבְחֻקֹּֽתֵיהֶ֖ם לֹ֥א תֵלֵֽכו"
הרמבן מפרש," כמעשה ארץ מצרים" - על השעירים הנזכרים וכמעשה ארץ כנען על העריות שהיו הכנענים בהם רעים וחטאים כאשר אמר בסוף (פסוק כז) כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ ועל דעת רבותינו בתורת כהנים (אחרי ט ג) היו גם המצרים שטופים בזמה בכל העריות ובזכור ובבהמה והוא האמת כי גם קדש היה בארץ בזכור מאז ועד עתה והכתוב מעיד בהן בני מצרים שכניך גדלי בשר (יחזקאל טז כו) ואומר אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם (שם כג כ) והבשר כנוי וכן זב מבשרו (לעיל טו ב) דם יהיה זובה בבשרה (שם פסוק יט)"  הסבר זה מתחבר עם מצווה 262 בתרי"ג מצוות לפי הסבר ספר החינוך," שלא ללכת בחוקות האמורי וכן בחוקות הגוים שנאמר "ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם" (ויקרא כ, כג). והוא הדין לכל שאר הגויים, כי העניין מפני שהם סרים מאחורי השם ועובדין עבודה זרה.
וענין המצוה הוא שלא נתנהג כהם במלבושינו וענינינו. וכמו שאמרו בספרא (ויקרא יח ג) "ובחקתיהם לא תלכו", שלא תלכו בנימוסות שלהם, בדברים החקוקים להם כגון טטראות וקרקסאות והאסטריאות, וכל אלו הם מיני שחוק שהיו עושין בקיבוציהם כשמתקבצין לעשות שגעונות וזנות ועבודת האלילים. ואמרו שם (שבת סז.) "בחקת הגוי" רבי מאיר אומר אלו דרכי האמורי שמנו חכמים, רבי יהודה בן בתירא אומר שלא תגדל ציצת הראש כהם ולא תספר קומי, כלומר שלא יגלח מן הצדדין ויניח שיער באמצע, וזהו הנקרא בלורית. ונכפל זה הלאו במקום אחר במילות אחרות, שנאמר "השמר לך פן תנקש אחריהם" (דברים יב, ל). ולשון ספרי (שם) "השמר" בלא תעשה, "פן" בלא תעשה, "תנקש אחריהם" שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש. שלא תאמר הואיל והן יוצאים בארגמן, אני אצא בארגמן; הואיל והם יוצאין בכלוסין, אני אצא בכלוסין, והוא מין ממיני כלי זין הפרשים. ולשון ספרי הנבואה: "ועל כל הלבשים מלבוש נכרי" (צפניה א, ח).
משרשי המצוה כדי להתרחק מהם ולגנות כל הנהגותיהם ואפילו במלבוש."
יום הכפורים ניתן לנו באהבה גדולה ע"י שוכן המעונה כדי שניטהר  מחתטאינו וניכנס לשנה טובה ונחתם לחיים טובים ולשלום , כדי לכרות ברית עם אדם אחר לדוגמא ,נידרש אמון בסיבי בין השניים והבנת צרכי השני העומד מולך יחד עם הזדהות עימו  , כאן אנו המלכנו את הקב"ה עלינו מחדש בראש השנה , ועתה אחרי שכרתנו עמו ברית ,אנו נידרשים להיטהר לקראת השנה הבאה לטובה שנה מעוברת עם חודש נוסף של מצוות!! ושנת שמיטה בה אנו נדרשים להראות בטחון בה"! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה