chiddush logo

פרשת מטות שמחה כהן עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 9/7/2021

 

ציות להוראות אף במחיר כבד 
נאמר בפרשה שהקב"ה מצווה את משה "נקום את נקמת ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך" תלה הכתוב מיתת משה בתום נקמת משה את המידיינים במלחמת מדיין. משה ביכולתו היה להשהות את המלחמה או לבקש הארכת מועד, שיהוי ניכר, עיכוב ביצוע וכיוצ"ב למלחמת מדיין שהרי המשך חייו תלויים בתום המלחמה ואף שלא נקבע תאריך מסויים. אולם בתום בקשת הקב"ה ממשה הוא מחלץ חושים ומיד בדיבור אחר נאמר "וידבר משה אל העם החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת ה' במדיין" משה בוחר את אנשי המלחמה בזריזות ומוסיף כבוד שמים בעניין. 
אמר לו הקב"ה "נקום נקמת בנ"י" ומשה מיד אומר לחלוצים "לתת נקמת ה' במדין" לא טובת העם בנקמה אלא אנו פועלים לכבוד נקמת ה'.
הכתוב מעיד על משה "לכל מטות ישראל" ודרשו חז"ל: לרבות שבט לוי שיטלו חלק במלחמה אף שיש להם פטור מוחלט מיציאה לקרב שאף במלחמת כיבוש הארץ נפתרו, כאן לא הטיל עליהם חובה ללא הבדל. 
אולם עם ישראל שמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדין, לא רצו לצאת למלחמה, אפילו הכי, ראו שזה רצון משה ויצאו להילחם. רואים אנו כמה חשיבות יש למנהיג איש על העדה, אף שרצון הבורא מתנגש בחייו, רצון הבורא גובר. 
לעומתו, יהושע בן נון היה צריך לחיות 120 שנה כמשה, לפי המבואר במדרש רבה. ולמה נתקצרו שנותיו ב 10 שנים, אומר המדרש "אמר הקב"ה בשעה שאמרתי למשה נקום נקמת בנ"י מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך ואעפי' שנתבשר בשורת המוות, לא התאחר בדבר ולא עוד, אלא אף נזדרז במצווה כמבואר לעיל, כתיב מיד יישלח משה .... " אולם אצל יהושע שבא להילחם עם 31 מלכים אמר אם אני הורגם מיד אני מת כפי שנאמר למשה, מה עשה, התחיל להתעכב במלחמה כפי שכתוב " ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה" אמר לו הקב"ה כך עשית, הריני מקצר שנותיך בעשר שנים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה