chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד           חג החנוכה: האם מותר להדליק נרות חנוכה במסיבה בברכה (והדלקת בבית כנסת) פתיחה הגמרא במסכת שבת (כא ע''ב) כותבת, שבעקבות נס פח ה...

 בס''ד        פרשת וישב: האם יש למסור את הנפש בשביל לא לבייש אדם פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מעשה יהודה ותמר, בו יהודה, שחשב את כלתו לזונה, בא אליה, ולב...

 בס''ד              פרשת וישב: האם צריך להקשיב לכל בקשה של ההורים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה שיוסף היה בן הזקונים של אביו, ומ...

 בס''ד   פרשת וישלח: האם ניתן לברך על מצווה לאחר עשייתה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מפגש יעקב ועשיו, ועל כך שיעקב עבר לפני הנשים והילדים כדי שייפגש עם עשיו ראשון. כאשר...

 בס''ד           פרשת וישלח: האם האבות קיימו את כל התורה פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, על הכנת יעקב לפגישתו עם עשיו במתנה, תפילה ומלחמה. הרמב'...

בס''ד            פרשת ויצא: האם חובה לתת מעשר כספים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר יעקב ירד מארץ ישראל אל לבן בארם, נדר שאם אלוקים יהיה ...

 בס''ד      פרשת ויצא: האם נשים חייבות להתפלל ערבית פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, שכאשר יעקב הלך מבאר שבע לחרן, הוא 'פגע' במקום וישן שם. במהלך הלילה יעקב חו...

 בס''ד     פרשת תולדות: מה מברכים על מרק ירקות פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שעשיו מחמת רעבתנותו, מכר ליעקב את הבכורה תמורת לחם ונזיד עדשים. בהדר זקנים מבעלי התוס...

 בס''ד        פרשת תולדות: האם יש איסור הלכתי לשקר פתיחה בפרשת השבוע פונה יצחק לעשיו בנו הבכור, כדי שיכין לו אוכל ושיוכל לברכו לפני מותו. רבקה שומע...

 בס''ד        פרשת חיי שרה: האם עדיף להתפלל מנחה גדולה או קטנה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (כד, סג), שיצחק יצא לשוח בשדה לפנות ערב. האבן עזרא (שם) ...

 בס''ד       פרשת חיי שרה: כמה כסף צריך לשלם אדם שגנב מצווה מחברו פתיחה בפרשת השבוע, הולך אליעזר עבד אברהם לחפש אשה ליצחק. לפני שאליעזר מגיע לחרן, הוא מציב מספר ס...

 בס''ד             פרשת וירא: האם מותר להתפלל על חולה מיוסר שימות פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, על ביקורו של הקב''ה את אברהם לאחר מ...

 בס''ד           פרשת וירא: האם מותר לפגוע בחפים מפשע במהלך מלחמה פתיחה בפרשת השבוע מספר הקב''ה לאברהם, שהוא מתכוון להרוס את סדום בגלל חטאיהם....

 בס''ד פרשת לך - לך: כיצד ניתן לשתול בעציצים בשנת שמיטה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שאברהם אבינו הלך בעקבות ציווי הקב''ה "לך – לך". לא כתוב בתורה מדוע נבחר דווקא אברהם ...

 בס''ד            פרשת לך - לך: כמה ברכות יברך מי שמניח רק תפילין של ראש פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה את מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, על נ...

מידע אישי

337 חידושים
1 תגובות
1732 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018