chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

בס''ד                 פרשת נשא: מי קורא 'כהנים' לפני ברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את ברכת כהנים, אותה מצו...

 בס''ד       פרשת נשא: האם הלווים צריכים ליטול ידיים לפני ברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הציווי לאהרון ובניו, לברך את בני ישראל בברכת כהנים: ''ד...

 בס''ד           חג שבועות: האם יש לנהוג באילת יום טוב שני של גלויות פתיחה בניגוד לשאר החגים שבתורה, לחג השבועות אין תאריך מוגדר, אלא הוא תלוי...

 בס''ד      חג שבועות: האם מותר לקלף ירקות במקלף בשבת וביום טוב פתיחה השנה חל חג השבועות סמוך לשבת, ויש יומיים ברצף האסורים במלאכה. אולם, בעוד שבשבת נאסרה כל מל...

 בס''ד       פרשת במדבר: האם אשה בזמן הזה מקבלת את כספי הכתובה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את שמות בני ישראל, ומספרת (א, יח) שכולם: ''התילדו על משפחותם לבית אב...

 בס''ד    פרשת במדבר: האם צריך לשים שומרים סביב המקדש בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (א, נג) "וְהַלְוִיִּ֞ם יַחֲנ֤וּ סָבִיב֙ לְמִשְׁכַּ...

 בס''ד           פרשת בחוקתי: האם יכולה לרדת תורה חדשה מהשמיים פתיחה בפרשת השבוע מסכמת התורה את רצף המצוות שנאמרו למשה בסיני: ''אֵ֣...

 בס''ד                      פרשת בחקותי: האם מותר לאכול בבית כנסת פתיחה בפרשת השבוע כותב...

 בס''ד        פרשת בהר: באלו מוצרים נוהג דין אונאה בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר אדם מוכר קרקע לחברו, זו עתידה לחזור אליו ביובל ועל...

 בס''ד   פרשות בהר: האם יש איסור ריבית בהלוואה הצמודה למדד פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על איסור הריבית, איסור שהחמירו חז''ל בחומרתו: ''אַל־תִּקַּ֤ח מֵֽאִתּוֹ֙ נֶ&#...

 בס''ד     פרשת אמור: האם נוהג איסור חדש במוצרים מיובאים מחוץ לארץ פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (כג, יד), על האיסור לאכול מתבואה חדשה העשויה מחמשת מיני דגן (בין בצור...

 בס''ד            פרשת אמור: האם מותר לשמוע שירים ווקלים בספירת העומר פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, על המצווה לספור את העומר עד שבועות, ...

 בס''ד  פרשת קדושים: המעביר עץ יחד עם אדמה, האם צריך למנות שוב ערלה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר מגיעים לארץ ישראל, יש למנות שנות ערלה בכל עץ מאכל: ''וְכִי־תָבֹ֣אוּ אֶ...

 בס''ד    פרשת קדושים: האם יש למנות שנות ערלה בפסיפלורה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (יט, כג), שכשנוטעים עץ מאכל בארץ ישראל, אסור לאכל מפריו בשלוש שנים הראשונות. בטעם האיס...

 בס''ד           פרשת אחרי מות: האם מותר לתפור בשבת צלקת בפנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (יח, ה), שאם יעשה אדם את המצוות, יחיה בהן:...

מידע אישי

624 חידושים
2 תגובות
3167 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018