chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד       פרשת בחקותי: האם מותר לאכול בבית כנסת פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, את העונשים שיבואו על עם ישראל במקרה בו לא ישמור את מצוות התורה, אחד מה...

 בס''ד     פרשת בחקותי: האם מותר לגוי ללמוד תורה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שאם עם ישראל ילכו בחוקות התורה, הגשמים ירדו בעיתם ועץ השדה ייתן פריו. רש''י (כו, ...

 בס''ד  פרשת בהר: האם ניתן לסמוך על 'היתר עסקה' פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על איסור הריבית, איסור שהאריכו המפרשים בחומרתו. בדרך כלל, ההבנה המקובלת לאיסור ריבית, היא הלוואת כסף...

 בס''ד  פרשת בהר: לכמה שנים מותר להיות שכיר פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה שאם יהודי נמכר לאחיו, אסור להתעמר בו ולעבוד בו עבודת עבד, כי הוא נחשב עבד של הקב''ה. השלכה לחובה זאת מב...

 בס''ד                פרשת אמור: אלו שירים אסור לשמוע בספירת העומר פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על המצווה לספור את ה...

 בס''ד            פרשת אמור: האם יש עניין בזמן הזה לטבול לפני התפילה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל הטמא נאסרה הכניסה לבית המקדש, ונח...

 בס''ד    פרשת קדושים: האם צריך לעקור עץ מורכב פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על איסורי הכלאיים, ובטעם האיסור נחלקו מפרשי התורה. א. רש''י (יט, יט) למד מכך שהתורה קורא...

 בס''ד      פרשת אחרי מות: דיני עירוב תבשילין פתיחה השנה יוצאת פרשת אחרי מות סמוך לשביעי של פסח, כך שלמעשה יש יומיים ברצף האסורים במלאכה. אולם, בעוד שבשבת נאסרה כ...

 בס''ד     פרשת אחרי מות: כמה מתפללים צריך כדי להתחיל חזרת הש''ץ פתיחה בעקבות הקורונה וסגירת בתי הכנסת, נוצר מצב שאנשים רבים מתפללים ברחוב במניינים ארעיים. שבוע שעבר ...

 בס''ד     פרשת אחרי מות: כמה מתפללים צריך כדי להתחיל חזרת הש''ץ פתיחה בעקבות הקורונה וסגירת בתי הכנסת, נוצר מצב שאנשים רבים מתפללים ברחוב במניינים ארעיים. שבוע שעבר ...

 בס''ד               איזו ברכה יש לברך על מצברייט פתיחה בחג הפסח רבים נוהגים לאכול מצברייט. הפירוש המילולי למצה בריי ה...

 בס''ד                     פסח: התנאי של האבני נזר פתיחה המשנה בפסחים (קיט ע''ב) כותבת 'שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן', ונחלקו רב וש...

 בס''ד        פסח: האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבעת הכוסות פתיחה הגמרא במסכת בבא בתרא (צז ע''א) פוסקת בשם האמורא רב, שמותר לקדש רק על יין שראוי לנסך על גבי המזבח....

 בס''ד     פרשת מצורע: האם יש צרעת בזמן הזה פתיחה בשתי הפרשות האחרונות מתמקדת התורה בעיקר בנגע הצרעת, בשאלה מתי הכהן (שהוא הקובע אם האדם טמא או טהור) מטמא את המצורע, כ...

 בס''ד             פרשת מצורע: האם מותר להכווין נוסע בשבת פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה "טמא טמא יקרא", ומכאן שאדם ש...

מידע אישי

391 חידושים
2 תגובות
2002 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018