chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

בס''ד                             פרשת תצווה: כיצד מכשירים ...

 בס''ד      פרשת תצווה: האם אפשר לברך ברכת הריח על בשמים סינטטיים פתיחה בפרשת השבוע מוזכרת הקטורת אותה מקטיר אהרון: ''וְהִקְטִ֥יר עָלָ֛יו אַהֲרֹ֖...

 בס''ד              פרשת תרומה: מה מברכים על שתיית תרופה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, על התרומה שיעלו בני ישראל לצורך בניין ה...

 בס''ד                   פרשת תרומה: האם כלה צריכה לצום ביום חופתה פתיחה בפרשת השבוע מאריכה התורה בבניית...

 בס''ד   פרשת משפטים: האם וכיצד מותר לאכול 'כחל' פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, את הפסוק ממנו למדים את האיסור לבשל בשר בחלב: '' לֹֽא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ&...

 בס''ד   פרשת משפטים: כיצד כותבים צוואה על פי ההלכה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה משפטים הנוהגים בעם ישראל, אשר חלקם נוגעים לדיני עבד עברי: ''וְאֵ֙לֶּה֙ הַמִּש...

 בס''ד           פרשת יתרו: האם צריך לקרוא תרגום בשעת קריאת התורה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מעמד הר סיני, ועל האופן בו נאמרו הדברים מפי...

 בס''ד    פרשת יתרו: האם מותר לבקש מתימני שישים מרק קר על הפלטה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מעמד הר סיני, ועל מצוות השבת הכלולה בעשרת הדיברות: ''זָכ֛וֹר֩ א...

 בס''ד  פרשת בשלח: מתי יש לקיים 'שבעה' כאשר לא ידוע זמן הקבורה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שמשה לקח את עצמות יוסף עימו כדי לקוברן בארץ ישראל: ''וַיִּקַּ֥ח מֹשֶׁ֛ה אֶת־...

 בס''ד פרשת בשלח: קריאת פסוקי דזמרה אחרי התפילהפתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את "שירת הים", אותה שרו משה ובני ישראל לאחר קריאת ים סוף: ''אָ֣ז יָשִֽׁיר־מֹשֶׁה֩ וּבְ...

 בס''ד         פרשת בא: האם מותר לאכול ג'לטין המופק מחיות טמאות פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר אוכלים את קרבן הפסח אין לשבור ממנו עצם: ''בְּבַ...

 בס''ד   פרשת בא: האם מותר לעבור ליד בית כנסת בדרך לבית כנסת אחר פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הפסח שקיימו בני ישראל, ושבכל שנה בתאריך זה יש לחגוג את חג הפסח, הכולל דאגה לכך...

 בס''ד     פרשת וארא: מדוע בזמן הזה לא תוקעים בחצוצרות בעת צרה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שהקב''ה שמע צעקות בני ישראל, ויציל אותם משעבוד המצרים בזכות הברית: ''וְ...

 בס''ד         פרשת וארא: האם מותר להתפלל במקום ריח רע פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר מכת כינים הודו החרטומים שמדובר 'באצבע אלוקים': ''וַיֹּאמְר&#...

 בס''ד   פרשת שמות: האם מותר לצאת לחופשה מהצבא, כשתתכן חזרה בשבת פתיחה בעבר (בהר - בחוקתי שנה ג') עסקנו בשאלה, האם מותר לאחות שהגיעה למשמרת בבית החולים, לחזור לביתה בשבת בסיום ...

מידע אישי

587 חידושים
2 תגובות
2982 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018