chiddush logo

ביקור חולים - קצר וחזק

נכתב על ידי תורתך_שעשועי, 1/11/2020

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי*


האם יש משהו יותר גדול מהתגלות ה'? אברהם אבינו מלמד אותנו שעשיית רצון ה' בעולם זה הנחת רוח הגדול ביותר לרבש"ע.

 

יש לשאול כלפי מי פונה אברהם אבינו בבקשה, "אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּךָ", רש"י מציג שתי אפשרויות: "לגדול שבהם אמר... דבר אחר... והיה אומר להקדוש-ברוך-הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים". נתבונן לרגע, לפי הדעה, שאכן אברהם אבינו פנה לה' יתברך וביקש ממנו "לחכות עד שיכניס אורחים" יש לשאול, כיצד הוא אומר זאת? לכאורה, הדברים אינם מסתדרים עם "דרך ארץ" הפשוטה! - כפי שלמדנו מן הסיפור על החסיד שלא הפסיק בתפילתו לומר שלום לשר, וכשהשר רצה להורגו הוא הסביר לו - "... אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום היית מחזיר לו אמר לו - לאו! ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך? אמר לו - היו חותכים את ראשי בסייף! אמר לו (החסיד) - והלא דברים קל וחומר, ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב''ה שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה" (ברכות לב:).

אלא יש להסביר אברהם אבינו הבין שזה מה שהוא צריך לעשות במצב הזה. בעולם הזה - עולם הנבראים - מטרתנו לעשות מצוות, לעשות את רצון ה'. בבחינת "היום לעשותם למחר לקבל שכרם" (ערובין כ"ב.). אמנם, זה בוודאי תענוג עילאי לזכות לגילוי אלוקות בביתך, אבל אברהם אבינו אומר לה' - "בבקשה ממך, יותר ממה שזה משמח אותי שאתה בא וגורם לי לתענוג גדול, אני רוצה לעשות לך תענוג, לשמח אותך ולכבד אותך! על ידי שאקיים את מצוותך, ואכניס אורחים - זה ישמח אותך". משמעות דבריו - "האם אתה מרשה לי שאשמח אותך ואגרום לך לנחת רוח?" התגלות ה' בבית אברהם היא בבחינת "קבלת שכר" - לכן הוא מבקש רשות לעשות כדי לגרום נחת רוח לה' יתברך.

"להיות" עם החולה

מכאן יש לנו ללמוד על המהות של ביקור חולים או אנשים שצריכים עזרה - עיקר תפקידנו במהלך הביקור הוא "להיות" עם אותו אדם שמבקרים. זאת ועוד, עלינו לפתח מודעות של עשייה - רצוננו לעשות רצון ה' גם כאשר הדבר בא על חשבון הנאה או אפילו רווח רוחני אישי. הדבר היותר גדול הוא "לעשותם" - לקיים מצוות ולעשות את רצון ה' בעולם הזה.

*** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה.

ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. 

- מסגרת שהיא מחוץ למסגרת 

סרטון תדמית:

https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY

טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : 

פינחס בן חמו - 0545770853

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה