chiddush logo

שלשה מזבחות – ועוד אחד

נכתב על ידי DoarHamikdash, 27/10/2020

 ב"ה


פרשת לך לך - פרשת המקדש

שלשה מזבחות – ועוד אחד

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

 

המזבח באלון מורה – על בשורת הבנים וארץ ישראל

ארבעה מזבחות מקים אברהם בארץ והם: באלון מורה, בבית אל, בחברון ובהר המוריה - כל מזבח ויעודו המיוחד וקשרו לארץ ישראל.

מסביר רש"י, שהמזבח בא כהודיה לה' על בשורת הבנים ובשורת ארץ ישראל.

מאידך גיסא, באשר למזבח בבית אל נאמר עם בנין המזבח, שאברהם נשא שם תפילה, ככתוב: "וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם הָהָרָה מִקֶּדֶם לְבֵית אֵל וַיֵּט אָהֳלֹה - בֵּית אֵל מִיָּם וְהָעַי מִקֶּדֶם - וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לה' וַיִּקְרָא בְּשֵׁם ה'', מתרגם אונקלוס: 'וצלי', כלומר, עמד בתפילה. מסביר רש"י, שהתפילה היתה על העתיד להתרחש לישראל בעת כיבוש ארץ ישראל בהיערכותם לכבוש את חומת העיר עי בימי יהושע. היה זה, למעשה, קרב ראשון של יהושע על כיבוש ארץ ישראל, והנה הוא נוחל מפלה. לפיכך נשא אברהם תפילה על ישועתם, ולהצלחתם בכיבוש עמי כנען.

משירד אברהם למצרים וחזר, שב 'אֶל מְקוֹם הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר עָשָׂה שָׁם בָּרִאשֹׁנָה וַיִּקְרָא שָׁם אַבְרָם בְּשֵׁם ה'' (בראשית יג, ד). יש כאן קריאה נוספת ותפילה נוספת, זאת על שום מה?

המזבח בחברון – לקניין הארץ ומעשה 'חזקה' ובעלות על אדמתה

בניין המזבח בחברון, שנבנה כהודייה על קניין הארץ – צריך הסבר, מה עניינו? ויבוארו הדברים על פי המובא בבראשית רבה (מא, י) שם נחלקו חכמים, מהי פעולת ההליכה שעשה אברהם סביב ארץ ישראל שהלך בה לאורכה ולרוחבה, אלו דברי המדרש: "'קום התהלך בארץ' תני: הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה - קנה עד מקום שהלך - שהיה רבי אליעזר אומר: הילוך קונה. וחכמים אומרים: לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה. המקור להליכה זו היא מצות ה' לאברהם, כמובא במדרש: "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה".

בהליכתו סביב ארץ ישראל עשה אברהם 'חזקה' הן בהליכה כדברי המדרש, והן בפעולות חזקה, שנאמר "ויאהל אברם", כלומר נטע את אהלו ואת מחנהו בעת חנייה במסעו סביב ארץ ישראל. משהקיף אברהם את הארץ סביב – לאורכה ולרוחבה – כמו שנדרש מפי ה', מגיע אברהם לחברון, ובונה מזבח באדמת חברון, אף זו פעולת חזקה. שם מודה אברהם לה' על הזכות שניתנה לו לעשות קנין הליכה סביב ארץ ישראל ועל כל מה שראו עיניו בהליכתו שנקנה לעולם לבניו. שם קורא אברהם בשם ה', שיידעו הכל, כי יש אדון לעולם ויש אדון לארץ. בנין המזבח הרי זו פעולת 'חזקה', שכן, בכך קובע אברהם עובדה פומבית, שהרי המזבח הוא מבנה קבוע התופס שטח נרחב סביבו כמקום עבודת ה' ותפילה, שם קיים אברהם אסיפות עבור הקהל הבא לשמוע את דבר ה' ברבים. דומה שאין לך מעשה קניין וחזקה גדול מזה.

זה, אפוא, עניינו של המזבח אשר בנה אברהם בחברון כמעשה חזקה וכאות תודה על 'קניינה' של ארץ ישראל (וראה 'אוצר ארץ ישראל', שער א, סוף פרק א: 'מגילת מדבר יהודה לבראשית').

 

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה