chiddush logo

שימי

כל החידושים של שימי | כל התגובות של שימי

 סיפור: אמר רבי תנחומא: מעשה היה ברומי בערב יום הכפורים, והיה שם חייט אחד איש ישראל והלך ליקח לו דג שמן לכבוד היום, נזדמן הוא ונערו של אפרכוס שהיה מושל המדינה, ושניהם היו עומדים על המקח, ו...

 מסופר: רבי אבא היה יושב בשער הפתחשל לוד, ראה בן אדם אחד שהיה בא ויושב באיצטבא עשויה מן תל עפר, והיה עייף מהדרך ויושב ונם שם. פתאום ראה רבי אבא נחש אחד שהיה בא אצלו להזיקו, ויצא שרץ מן א...

 כתוב בתורה כי דור תהפוכות המה (ל״ב -כ') מסופר: הרה״ק ה״בית ישראל" מגור זיע״א לא הניח לאברכים החריפים להרחיק משורותיהם אפילו את מי שסרח ונכשל, כדי שלא לדחות אבן אחר הנופל, ומתוך ידיעה ...

 "הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׳   הרה"ק ה׳עטרת ישועה׳ מדז׳יקוב זי״ע סיפר, פעם בהיותי ברחובה של עיר בווינא עיר הבירה, ראיתי האיך שאחד מנקה את הרחובות, ניגשתי אליו ושאלתי...

 "דלתיך דפקנו" סיפר הגאון רבי מאיר שפירא זצוק״ל ראש ישיבת חכמי לובלין, מנהג היה לו לאחד מרבני העיירות שבכל עת שהיו העניים מתדפקים על דלתי ביתו לבקש מטבע לצדקה הייתה הרבנית מעניקה ...

 כתוב בתורה "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה" בתפילות יום הכיפורים אנו מזכירים את מליצת הזכות שלימד משה בעד ישראל מאז יציאתם ממצרים. פסוק זה נא...

 "לפני ה' תטהרו" אמר ה"ישמח משה" זצ״ל: אדם שנשפך לו מעט רוטב על מכנסיו והכתימם, לא יצא לרחוב לפני שינסה להעביר את הכתם במעט מים. ואם הוא יוזמן לארוע מכובד הרי שהוא ישפשף...

 "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים. שנאמר בתורה 'וזרקתי עליכם מים טהו...

 "בראת בי מוח ולב ובהם חוש המחשבה לחשוב מחשבות טובות והרהורים טובים ולב להבין דברי קדשך ולהתפלל ולברך כל הברכות במחשבה טהורה ואני טמאתי אותם בהרהורים ומחשבות זרות" (תפילה זכה) הקדוש ב...

 "מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה ישער השמיים" [כח, יז].מעשה בבחור ירא שמים, שבבית הכנסת בו הוא מתפלל רבו דבורי המתפללים בכל מהלך התפילה וקריאת התורה. הזלזול הנורא בתפילה ו...

 "ויקץ יעקב משנתו" (כח, טז)שאלו פעם רב אחד כיצד הוא מצליח כל חייו בעקביות לקום לתפילת ותיקין מדי יום ביומו?ענה הרב, בשולחן ערוך, ההלכה הראשונה היא ש״יתגבר כארי לעבודת בוראו" וכיצד ...

כתוב בתורה  "ויחלום והנה סלם מצב ארצה" (כח, יב)ע״י החלום אפשר להכיר את האדם, שאין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. יעקב רואה בחלומו סולם "וראשו מגיע השמימה" "והנה הי נצב ע...

 "ויפגע במקום" (כח, יא)ללמדך שקפצה לו הארץ (רש״י).יעקב אבינו זכה לקפיצת הדרך בלכתו לישא אשה, ואף אליעזר זכה בקפיצת הדרך בלכתו לקחת אשה ליצחק.ודבר זה יש בו רמז לדורות, כי יהודים בגלות, א...

הבעל שם טוב וממשיכי דרכו בחב"ד ובברסלב - מלמדים אותנו כמה חשוב להתמקד באור, להתמקד בחיובי.הדבר נחוץ מאוד במצבינו אנו, כי מחשבה ראשונה שעולה לאדם שהיה רגיל ללכת לנסוע לטייל בלי הגבלות, פתאום מגביל...

בחג הסוכות כולנו לומדים כמה שברירים החיים וכמה תלויים אנו בבורא עולם, מגפת הקורונה לימדה אותנו דברים מאוד דומים, וכמו שלאחר 8 ימים חוזרים לבית החם והנעים, כך כולנו מצפים שלאחר שהאנושות תלמד את הלקח ונ...

מידע אישי

33 חידושים
0 תגובות
165 נקודות
שם: שמעון כהן
שמעון כהן - סופר סתם https://sefertora.co.il/
תאריך הרשמה: 7/6/2020