chiddush logo

התגבר בהחלטה נחושה שיקיים את המצוה במסירות נפש

נכתב על ידי שימי, 14/5/2021

 סיפר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ״ל, שבהיותו בחור למד תורה בישיבת ׳חברון׳ והיתה אכסנייתו בדירה שכורה ביחד עם עוד כמה בחורים. לקראת חג הפסח חזרו הבחורים איש איש לבית הוריו, ורק הוא נשאר לבדו בדירה, ב׳אור לארבעה עשר׳ בדק את החמץ בדירה כדת וכדין במשך כמה שעות. כשכילה מלאכתו נזכר לפתע מ׳עליית הגג׳, שהלכה פסוקה היא בשו״ע (סי׳ תל״ג ס״ג) שהעליות צריכים בדיקה, ומאחר שאף אחד מהשכנים לא בדקה הרי המצוה מוטלת עליו. באותה שעה החלה מלחמה גדולה להשתולל בקרבו, מצד אחד, מאן יימר כי רק הוא מחויב בדבר, וכמובן שהעייפות והיגיעה מכל טורח הבדיקה אף הם ׳היטו את הכף׳ שלא לבדוק, אך מאידך חובת בדיקה יש כאן, והתגבר כארי לילך לבדוק למרות כל הקושי והטירחה. עלה לעליית הגג ו... חשכו עיניו, כי כל הגג היה מכוסה בשכבות אבק ומלא ברהיטים, ואין בידו להגיע לחורים ולסדקים... ומפורש ברמ״א (סי׳ תלג סי״א) ׳וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה׳, שוב התלקחה ׳המלחמה׳.. אך התגבר בהחלטה נחושה שיקיים את המצוה במסירות נפש. ירד לדירתו ומילא את הדלי במים, חזר לעליית הגג והחל לשטוף ולגרוף את המים במשך שעה ארוכה, ומעת לעת התחזק שעושה הוא מצוה דרבנן, וכך נמשך הדבר עד קרוב לעלות השחר, או אז היה המקום ראוי לבדיקה, הדליק את הנר ובדק את הגג עד שלא היה שם שום חשש חמץ.

כמובן שכל אותו היום לא הספיק לנוח עקב מצוות היום, והגיע לליל הסדר כשהוא עייף ורצוץ, וחשב לעצמו ׳מי יודע איזה ׳פנים׳ יהיה לסדר׳... אולם הרגיש שאור גדול ממלא את כל כולו, טעם חדש וערב פעפע בו, ובכל תיבה ותיבה הרגיש טעם מתוק שעוד לא היה לו כמותו, עד שחש קרבת אלוקים ממש והתרוממות גדולה. כשנגמר הסדר לאחר ׳חצות׳ לא היה מסוגל לילך לעלות על יצועו מרוב המתיקות וגודל ההארה, ועסק ביציאת מצרים כל אותו הלילה, והמשיך לתאר כיצד עבר עליו היו״ט וחול המועד בהרגשות נעלות עד שלא היה מסוגל להתנתק מהגמרא, ומאז החלה כל עלייתו. וסיים ואמר בענוותנותו ׳אם יש בי משהו היום, הרי שהכל מכוחה של מצוה אחת דרבנן של בדיקת חמץ שנאחזתי בה וקיימתיה במסירות נפש׳.

והנה ראה זה פלא, הגר״ש פינקוס נהרג בתאונת דרכים ביחד עם הרבנית ובתו ע״ה ביום חמישי י״ב ניסן תשס״א, והלוויתם נערכה בליל שישי, אור לי״ג בו, ליל בדיקת חמץ באותה שנה (שחל בה ליל הסדר במוצ״ש), לקיים מה שאמרו חז״ל ׳הקב״ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יום׳ (הובא באריכות בהקדמה להגדת תפארת שמשון).

ומלבד מה שיש ללמוד מכאן על מעלתה של מצוה אחת מדרבנן כאשר מקיימים אותה במסירות נפש, גם נלמד ׳כי אין אדם שומע לי ומפסיד׳, כי לכאורה ׳בדיקת חמץ׳ זו תגרום לו ׳להפסיד׳ כמה מצוות מדאורייתא, סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה, אך האמת שאדרבה, היגיעה והטורח בערבי פסחים הם ׳מכשירים׳ את האדם לקבל הארות החג.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה