chiddush logo

תורה כותבת לנו: מצת כתיב בתורה חסר

14/5/2021

 וכך כתב הגה״ק גאון תורה רבינו רבי חיים פלאג׳י זי״ע (צדקה וחיים מערכת י) וז״ל, מצת כתיב בתורה חסר, ר״ת צדקה תציל ממות, כלומר מי שנותן צדקה למי שחסר, צדקה כזו תציל ממות [ועל כן נאמר ׳מצת׳ חסר, לרמז על נתינת צדקה למי שחסר לו, שהיא מצילה ממוות], לכן אות צ׳ באמצע תיבה של ׳מות׳ לומר שהוא מפריד המות שהוא מ׳ ת׳ הן ׳מת׳, כלומר אף שחייב מיתה אך באה אות צ׳ רמז צדקה מפריד וכו׳, ומה שנאמר מיתה סתם משמע מיתות ב״ד שהן מיתות חמורות. עכ״ל. כלומר, שאף מהם ינצל לחיים ולשמחה ושלום.

סיפר מרא דעובדא, לפני כמה שנים התעסקו בביתו ב׳סידור׳ משפחה ענייה ונזקקת מאוד לחג הפסח, ועמלו הרבה לסדר להם ׳חלוקות׳ למיניהם וקמחא דפסחא כדבעי, ועם כל הטורח בערבי פסחים בנקיון הבית והכשרתו לא חסכו במאמצים לעמוד לעזרת אותה משפחה. ויהי באחד הימים בערבי פסחים הבחינה ב״ב שאינה רואה את בנה התינוק כבן שנה, והחלו לחפש אחריו בכל הבית אך ׳הילד איננו׳, עד שמצאו אותו בעריסתו ׳קבור׳ מתחת הררי כרים וכסתות (שמיכות) שהניחו שם מבלי משים, וכמעט שלא בא לידי חנק רח״ל. וראו בחוש היאך נתקיים בהם מה שנאמר צדקה תציל ממוות...

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה