chiddush logo

ד"ת לשבת אמור יד אייר לע"נ יצחק בן סניורו,סניורו בת אסתראה , ואריה בן שבתאי ז"ל פסח שני וקדושת המשפחה או" לחם הפנים"

נכתב על ידי izik28, 1/5/2020

 בס"ד


ד"ת לשבת אמור יד אייר לע"נ יצחק בן סניורו,סניורו  בת אסתראה , ואריה בן שבתאי ז"ל 

                      פסח שני וקדושת  המשפחה  או" לחם הפנים" 
----------------------------------------------------------------------
פרשת אמור  נפגשת השנה עם פסח שני ,המיועד לאלה שלא יכלו לקיים את הפסח במועדו  ,
"ויאמר ה"  אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו
כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו
ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא
לא יטמא בעל בעמיו להחלו
לא יקרחה [יקרחו] קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת
קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי  ה" לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש
אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו
וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה"מקדשכם".
פסוקים אלו נאמרו לכהנים המברכים את עמך ישראל, מלבד המצוות והחובות של אחינו הכהנים , בל נשכח שכל ישראל הם ממלכת כהנים וגוי קדוש , מצוות פסח שני מוזכרת בפ"ס,"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ אוֹ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוֹ לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה פֶסַח  לה" בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׂוּ אֹתוֹ עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ" . (במדבר ט, י-יא)ספר החינוך מסביר את מהות המצווה, " פי שמצות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם, כי אז בעת ההיא עשה עמנו האל ברוך הוא נסים ונפלאות גדולות ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו ויכלתו בתחתונים, ואז בעת ההיא האמינו הכל, ויאמינו כל הבאים אחריהם לעולם באמת, שהוא ברוך הוא ברא העולם יש מאין בעת שרצה, והוא העת הידוע, ואף על פי שבריאת היש מן האין הוא דבר נמנע מדרך הטבע, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים עד עבור בתוכו עם כבד ביבשה וישובו למקומן, ולהחיות עם גדול ורב ארבעים שנה מלחם היורד מן השמים יום יום, ויתר האותות והמופתים שעשה לנו בעת ההיא שכולן נתחדשו בהפך הטבעים. וענין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו, כי למאמיני הקדמות אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל, ידוע הדבר, אין להאריך במפורסם.
על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצוה זו הנכבדת כל איש מישראל ואל יעכבהו אונס וריחוק מקום מעשותה, כי אם יקרהו עון שנאנס בחדש הראשון ולא זכה בה עם הקודמין יעשה אותה בחדש השני. ולפי שהוא יסוד גדול בדת, הגיע החיוב גם כן אף על הגר שנתגייר בין פסח ראשון לשני, וכן קטן שהגדיל בין שני הפסחים, שחייבין לעשות פסח שני."   ,כל זאת בלבד " שכל מי שלא יכול לעשות פסח ראשון בארבעה עשר בניסן, כגון מחמת טומאה או שהיה בדרך רחוקה, שנאמר (במדבר ט, יא): "בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׂוּ אֹתוֹ". ועוד הורונו חכמים זכרונם לברכה (פסחים צג, א) דלאו דוקא טומאה וריחוק הדרך לבד, אלא כל ששגג או נאנס או אפילו הזיד ולא הקריב בראשון מקריב בשני."
 קדושת חג הפסח כמוה כקדושת המשפחה בישראל המיועדת לא רק לכהנים!   
נחזור ברשותכם ליציאת ישראל  ממצרים ונתעכב במקום שנקרא," פי החירות" ,"דבֵּר֮ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וְיָשֻׁ֗בוּ וְיַחֲנוּ֙ לִפְנֵי֙ פִּ֣י הַחִירֹ֔ת בֵּ֥ין מִגְדֹּ֖ל וּבֵ֣ין הַיָּ֑ם לִפְנֵי֙ בַּ֣עַל צְפֹ֔ן נִכְח֥וֹ תַחֲנ֖וּ עַל־הַיָּֽם׃" הקב"ה נוקט נגד מצרים תכסיס הטעיה בכך שבני ישראל יחזרו אחורה במסעם על מנת להטעות את פרעה בטענה ש" סגר עליהם המדבר"  מפרש רשי , "וישבו" - לאחוריהם לצד מצרים היו מקרבין כל יום השלישי כדי להטעות את פרעה שיאמר תועים הם בדרך כמו שנאמר ואמר פרעה לבני ישראל וגו"
"ויחנו לפני פי החירות" - (מכילתא) הוא פיתום ועכשיו נקרא פי החירות על שם שנעשו בני חורין והם שני סלעים גבוהים זקופים והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים
"לפני בעל צפון" - (מכילתא) הוא נשאר מכל אלהי מצרים כדי להטעותן שיאמרו קשה יראתן ועליו פירש איוב (איוב יב) משגיא לגוים ויאבדם",
המכילתא מפרש פירוש שמתאים לכותרת דה"ת , "וישובו ויחנו לפני פי החירות, מה חירות הללו לא היו משופעות אלא גדודיות ולא היו תרוטות אלא מוקפות, ולא היו עגולות אלא מרובעות, ולא היו מעשה אלא מעשה שמים, ועינים היו להם לפתחם כמן זכר וכמן נקבה היו דברי רבי אליעזר, ר' יהושע אומר החירות מצד זה ומגדול מצד זה, הים לפניהם ומצרים לאחריהם,. דבר אחר פי החירות אין חירות אלא מקום חירותן של ישראל, מקום מובחר להם מקום ע"ז שלהם לשעבר היתה נקראת פיתום, שנאמר "ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס", חזרו להם להקרא פי החירות, שהיא מאחרת לעובדיה. (בשלח פרשה א)", מטרתם של המצרים היתה לשעבד כידוע את בני ישראל  משום שנראו להם חלשים משהו ,או אולי בגלל הקנאה שאחזה במצרים בכך שעם  ישראל זכה להיות העם הנבחר ,לכן ולאור זאת הם החשיכו את ישראל מכל מה שקשור לעובדה שאנו עבדי ה"! ,החזרה לפי החירות שנראתה לפי פירוש המכילתא כדמוי  זכר ונקבה ,היתה ליצור ולחדד בישראל את הידיעה  שכל עניין היציאה לחרות היא  עצם הקשר ללימוד התורה ,שנאמר" חרות על הלוחות"  הוא קדושת בית והמשפחה היהודית שדובקת בדרכה של תורת ישראל ,בטהרה ושמחה של מצווה כשמחת חג הפסח ופסח שני  שהוא בגימטריא " יד" בדיוק כתאריך פסח ראשון החל ב יד ניסן, אם נשלב את היד של פסח ראשון  עם היד של פסח שני    נקבל " כח"  אותו כח הנדרש לבני ישראל לקבל בעמדם בפי החירות ,מקום בו הם יצאו מעבדות לחרות ונגאלו סופית מכל מה שמסמל את עבדות מצרים , הוא היצר הרע! ,בדיוק כמו הפ"ס שהזכרנו לעיל, "וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה" מקדשכם ", מפרש הרמבן,"עם הכהנים ידבר כאשר החל "אמור אל הכהנים" או "אני ה' מקדשכם" כלכם הכהנים והעם והטעם כי מאחר שהוא מקריב לחם אלהיך קדוש יהיה לך כי על ידו אני מקדש את כלכם ומשרה שכינתי במקדשכם "  ,המילה" לחם" נזכר להבדיל גם בהקשר פרעה ויוסף הצדיק שהמליך אותו לסגנו ,ונתן לו שליטה מלאה מלבד," וַיַּעֲזֹב כָּל אֲשֶׁר לוֹ בְּיַד יוֹסֵף וְלֹא יָדַע אִתּוֹ מְאוּמָה כִּי אִם הַלֶּחֶם אֲשֶׁר הוּא אוֹכֵל" מפרש הכלי יקר" כי אם הלחם אשר הוא אוכל. פירש רש״י היא אשתו, כמ״ש ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, וקרא לאשתו בכנוי לחם כי כמו שהלחם משביע לכל חי יותר מן כל דבר הזן".... אוסיף , כך כל שנעשה לשם שמיים ,הוא ראו מכובד ומקודש, כעם ישראל  שהינו ממלכת כהנים וגוי קדוש .
הכהנים שקידשו את הלחם  ,המדובר כנראה בלחם הפנים ,כמוסבר במכון המקדש" לחם הפנים: מנחת ציבור, והיא שתים עשרה חלות המונחות על שולחן לחם הפנים שבהיכל משבת לשבת.
נאמר בתורה: "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד" וכן נאמר: "ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני ה'. מכאן מצות עשה להכין ולסדר על שולחן לחם הפנים שבהיכל מנחה זו, שהיא מנחת-ציבור, הנקראת בתורה 'לחם פנים'. המנחה מורכבת משתים עשרה חלות, ונצטוו הכהנים לסדרם בכל שבת על השולחן שבהיכל לפני ה'.
המצוה: מצות עשה לסדר שתים עשרה חלות על שולחן לחם הפנים בכל יום שבת, ויהיו שם תמיד משבת לשבת[את שתים עשרה החלות יש להניח על שולחן הזהב שבהיכל בשני סדרים של שש חלות משני צידי השולחן. בצד מערכות הלחם יש להניח שני בזיכי לבונה, שהם כלים מיוחדים - כמין קעריות - המחזיקות קומץ לבונה, שנאמר: '"ונתת על המערכת לבונה זכה". בשבת נוטלים הכהנים את חלות לחם הפנים שהניחו בשבת הקודמת ואת בזיכי הלבונה, ומקטירים את הלבונה על גבי מזבח החיצון יחד עם המוספים של שבת]מיד עם נטילת חלות הלחם מניחים חלות חדשות על השולחן, לקיים את מצות ה'תמיד' ללא הפסקה, כן מניחים בזיכי לבונה חדשים לאחר הקטרת הלבונה מחלקים את החלות לכהנים של המשמר הנכנס והמשמר היוצא שני הסדרים מעכבים זה את זה, וכן שני הבזיכים מעכבים זה את זה, כמו כן הבזיכים מעכבים את הסדרים, והסדרים מעכבים את הבזיכים".
שתים עשרה החלות הללו הם כנגד שתים עשרה שבטי ישראל שקשורים אחד בשני , אנו נמצאים בימי ספירת העומר בהם נהרגו עשרים וארבע אלף  תלמידי רבי עקיבא בגלל דבר שנאה פעוט.. שלא נהגו כבוד זה בזה! ,ונשאל.. זהו ? בגלל זה?[ובל נשכל את תקופת הקורונה הארורה.. כן! אם אדם לא מסוגל לכבד את דעת רעהו ,כל זמן שהיא במסרת תורת משה והרי שבעים פנים לתורה, הרי הוא מפנה עורף לקב"ה וגם ללחם הפנים שהוקרב במקדש על מנת לקדש את עם ישראל! הרשב"ם מפרש את המילה לחם הפנים," לחם הפנים: מנחת ציבור, והיא שתים עשרה חלות המונחות על שולחן לחם הפנים שבהיכל משבת לשבת.
נאמר בתורה: "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד",וכן נאמר: "ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני ה'. מכאן מצות עשה להכין ולסדר על שולחן לחם הפנים שבהיכל מנחה זו, שהיא מנחת-ציבור, הנקראת בתורה 'לחם פנים'. המנחה מורכבת משתים עשרה חלות, ונצטוו הכהנים לסדרם בכל שבת על השולחן שבהיכל לפני ה'.
המצוה: מצות עשה לסדר שתים עשרה חלות על שולחן לחם הפנים בכל יום שבת, ויהיו שם תמיד משבת לשבת. את שתים עשרה החלות יש להניח על שולחן הזהב שבהיכל בשני סדרים של שש חלות משני צידי השולחן. בצד מערכות הלחם יש להניח שני בזיכי לבונה, שהם כלים מיוחדים - כמין קעריות - המחזיקות קומץ לבונה שנאמר: '"ונתת על המערכת לבונה זכה". בשבת נוטלים הכהנים את חלות לחם הפנים שהניחו בשבת הקודמת ואת בזיכי הלבונה, ומקטירים את הלבונה על גבי מזבח החיצון יחד עם המוספים של שבת. מיד עם נטילת חלות הלחם מניחים חלות חדשות על השולחן, לקיים את מצות ה'תמיד' ללא הפסקה, כן מניחים בזיכי לבונה חדשים לאחר הקטרת הלבונה מחלקים את החלות לכהנים של המשמר הנכנס והמשמר היוצא. שני הסדרים מעכבים זה את זה, וכן שני הבזיכים מעכבים זה את זה, כמו כן הבזיכים מעכבים את הסדרים, והסדרים מעכבים את הבזיכים" . מקום פי החירות כפי שהזכרנו  לעיל, דומה לצורת לחם הפנים שהיה לפי המדרש." לחם הפנים מתואר בשתי צורות :"תיבה פרוצה" [פתוחה]- כמין האות ח' הפוכה  ו"ספינה רוקדת" - כמין V בלומר בסיסה צר ותלעותיה משופעות"  .. אם נחזור לתיאור פי החירות לעיל," מה חירות הללו לא היו משופעות אלא גדודיות ולא היו תרוטות אלא מוקפות, ולא היו עגולות אלא מרובעות  ,גם לפי פירוש המכילתא", שני סלעים גבוהים זקופים והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים" , צורת האות "ח" של לחם הפנים דומה ללחם הפנים שהיה מרובע בצורתו ודומה לגיא שהיה בין שני הסלעים במדבר שנקרא פי החירות,  מה שמלמד אותו על קדשת הבית והמשפחה היהודית שלא מסורה רק לאחינו הכהנים שנתברכו בקדושה יתרה אותם הם משרים בברכתם על שאר עמך ישראל שהינו חלק בלתי נפרד  מהם !  גם אם הם שונים באופיים . אם נקדש את הלחם אותו אנו אוכלים  , בהם גם המצות , יחד עם נות ביתינו שהיא הבסיס לכל המשכיות עמנו בקדושה כמצוות ה"," והייתם קדושים כי קדוש אני" ,נגרום לנחת רוח ענקית לשוכן המעונה  שהרי, " "כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם" (משלי כז, יט). אם נראה יחס חיובי לאחינו ,רענו, רעיתינו,ולאדון כל עולמים  נזכה ליחס דומה  בכך שהוא שיברכנו בברכות הכהונה בבנין המקדש השלישי שיבנה רק באהבת  חינם! אמן! 

:

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה