chiddush logo

עיונים לשוניים - פרשת וירא: קשת הגר וישמעאל

נכתב על ידי איתיאל, 15/11/2019

 "ויהי רֹבֶה קַשָּת".


* רובה = יורה (איוב ט"ז, י"ג: יסובו עלי רביו יפלח כליותי = יבוא סביבי בחייליו היורים בקשת, והם יפלחו כליותי בחיציהם). 
קשת - משקל קַטָּל משמעותו: בעל מלאכה. כלומר: היה יורה אומן בקשת (ומעניין שמכל האומנויות הרבות במשקל זה בחר הראב"ע להדגים דווקא ב"גנב". כנראה רמז שהכוונה לאומנות שלילית).
(רש"י, ראב"ע).

* רובה מלשון ילד (שהולך ומתרבה = גדל. בארמית "רביא" = ילד). היה ילד שלמד לעסוק באמנות הקשת (דעת זקנים).

* רובה = לומד. כמו "רב" = מלמד ומורה. מתרגום יונתן משמע: היה מתלמד לעסוק בעבודת הקשת, היורה בקשת.
רש"ר הירש ביאר: עבד בהוראת מקצוע הקשת.

מעניין שכמו ששורש רב"ה משמש גם לעניין ירי וגם לעניין הוראה.
וכך גם שורש י/ור"ה משמעותו גם לימוד וגם זריקת נשק.

אגב, מקובל לדבר בגלגל המזלות על מזל "קֶשֶת".

המזלות הן קבוצות כוכבים הסובבות במסלול קבוע בשמים. כל קבוצה כזה נוהגים לחבר בקו דמיוני בין כוכביה, ליצירת ציור - הוא שמה של הקבוצה (כמובן שזו מוסכמה. באותה מידה, עם קצת דמיון ויצירתיות ניתן לחבר בין הכוכבים וליצור צורות אחרות).

מחיבור כוכבי מזל קשת עולה שהכוונה ל"קַשָּׁת" - מעין אדם העומד ומחזיק בידיו קשת מתוחה.

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%A7%D7%A9%D7%AA
מזל קשת – ויקיפדיה

***

עוד עניין מעניין:

כשישמעאל חולה ונוטה למות, נוטשת אותו אימו תחת אחד השיחים ומתרחקת כמטחווי קשת.

הרש"ר הירש עומד על התופעות הלשוניות והמשמעות המוסרית הנגזרת מהם:

הגר האם, קרועה בין הקושי שלה לראות את בנה גוסס, ומאידך לנטוש אותו.

לכן היא נוטשת, אך נשארת בגבול האחרון בו היא עדיין יכולה לראות.

ההתנהגות הזו היא האנטיתזה לאם רחמנייה, למצופה מאם יהודית. שלעולם לא תיטוש את בנה במיטת חוליו, ברגעיו האחרונים.

"תחת אחד השיחים" - ולא "תחת השיח" בה' הידיעה. היא השליכה אותו תחת שיח סתמי. איזה שיצא. ואחד היה לה אם יהיה השיח גדול ומוצל, או שיח קוצני וכואב.

מטחווי קשת - יש שביארו "כמרחק שעובר החץ". אלא שיש קושי בפירוש זה:

א. היה יותר נכון לומר "כמטחווי חץ". הרי החץ הוא שעף, והקשת רק משליכה אותו.
ב. "מטחווי" הוא שם עצם בתבנית בינוני של בניין פיעל (מְפַעֵל). לא היה מדובר בחץ היה צריך בניין סביל (מופעל או מפועל).

לכן מפרש הרש"ר הירש שהכוונה:
כמרחק שמתרחקים היורים (הטוֹוְחִים) בקשת. זה מרחק גדול, אך הקצה האחרון שעוד ניתן לראות (בכדי שיוכלו לכוון).

כך התרחקה הגר מרחק רב, אך נשארה במרחק שעדיין יכלה לראות את ישמעאל.

נוסף על כך, יש כאן ודאי אמצעי רטורי של שימוש בשדה הסמנטי של הקשת. כפי שבנה עתיד להיות קַשָׁת, כך היא התרחקה מרחק של קַשָּׁת.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע