chiddush logo

יום ירושלים

נכתב על ידי אלון, 5/6/2016

 

ביום חגה של ירושלים, ראוי להתבונן בשמה של עיר קדשנו ולעמוד על טיבה ומהותה.

חז"ל במדרש רבה (בראשית רבה, נו, י) מסבירים כיצד התהווה שם זה:

"אברהם קרא אותו -  'יראה', שנאמר: 'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה'. שֵׁם (שם היה הבן של נוח והוא נקרא גם מלכי צדק – על פי מסכת נדרים, לב: "מלכי צדק הוא שֵׁם בן נוח") קרא אותו 'שלם', שנאמר: 'ומלכי צדק מלך שלם'. אמר הקב"ה: אם קורא אני אותו 'יראה' כשם שקרא אותו אברהם – שֵׁם אדם צדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו 'שלם' - אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם - 'יראה' 'שלם' - ירושלים".

הרב קוק זצ"ל מסביר (מדבר שור דרוש ח) שהוויכוח בין שֵׁם לאברהם לא היה על יופיו של שם המקום, אלא על מהות המקום שנבחר להיות מרכז עבודת ה' בעולם.

שתי שלמויות יש באדם:

א. שלמות שכלית בדעותיו ואמונתו של האדם.

ב. שלמות מוסרית במידות הנפש של האדם וביכולתו לעמוד בפני פיתויי היצר והתאוות.

השלמות העליונה של האדם היא בהכרתו בגדולת ה', וְשֵׁם (מלכי צדק), שראה בבניית השקפה אמיתית וישרה את עיקר עבודתו של האדם בעולם, קרא למקום 'שלם'.

אברהם אבינו הוסיף פן נוסף בעבודת ה' והיא קדושת המעשים, כלומר - לא רק דעות ישרות, אלא גם בניית אישיות מוסרית וישרה באמצעות מעשים ומצוות המקדשים ומרוממים את האדם. לכן קרא אברהם אבינו למקום 'יראה', משום שיראת ה' היא זו שמונעת מהאדם לסטות מהדרך הישרה שברר לו בשכלו.

הקב"ה בא ואיחד בעיר הקודש את שתי הקדושות הללו - הן את הקדושה השכלית והן את קדושת המעשים.


ירון ניסנהולץ

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה