chiddush logo

כגנות עלי נהר

נכתב על ידי izikm18, 11/8/2023

בסד
ד"ת לעלון פרשת בלק
כגנות עלי נהר
--------------------------------------------------
שלשת השבועות
בעוד כמה ימים נציין את ימי בין המצרים , ימים קשים וכואבים לעם ישראל , בין המצרים מלשון מיצר , מקום צר וצפוף  , או בין הפטיש לסדן , בימים אלו נחרבו שני בתי המקדש  שנחרבו בגלל שנאת חינם שישנה לצערנו גם היום , אנו בני העם היהודי  לא אהובים בין אומות העולם , ראיה לכך אפשר למצא בפרשת השבוע "   ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל" על מה הפחד הנורא מעם ישראל ? הספורנו מפרש," אילי מואב שלא נתנו ישראל לעבור כמו שהעיד יפתח באמרו וגם אל ארץ מואב שלח ולא אבה: כי רב הוא" לא מפני תחבולת מלחמתם:
" ויקץ מואב" המון מואב קצו בחייהם מפני בני ישראל השוללים אותם",מואב לא פחד שעם ישראל יכבשו את ארצם , אלא פחדו ממחשבת ישראל הרע  עליהם  כפ"ס" : ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא,",רבנו בחיי מסביר ," הלא שונאים היו זה את זה שנאמר ,המכה את מדין בשדה מואב, כלומר שבאו מדין על מואב למלחמה, אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם, משל לשני כלבים שהיו צהובין זה לזה, בא זאב על אחד מהם, אמר בלבו אם איני עוזרו היום הורג את זה ולמחר בא עלי, נתחברו שניהם על הזאב. ולמה נטלו עצה ממדין, לפי שראו שישראל נוצחים שלא כדרך העולם, אמרו מנהיגם של אלו במדין נתגדל נשאל להם מה מדתו, אמרו להם אין כחו אלא בפיו, אמרו אף אנו נבא עליהם באדם שאין כחו אלא בפיו. שהיו סבורים שמשה רבינו ע"ה כשאר אצטגנינין.,רשי מחזק " כלחוך השור" - כל מה שהשור מלחך אין בו סימן ברכה"
מילים טובות
בלק שכר את בלעם הקוסם כדי לעשות מה שהוא יודע היה טוב , לקלל  ולשים עין הרע על ישראל , לפי הפירוש ,כוחם של ישראל בפיהם , דהיינו  אנו מבינים זאת בתפילה ולימוד תורה  ,ואילו בלק ומואב  ,בעיניהם לימוד התורה והתפילה  מזיקים להם , כיוון שהם יוצרים  חיבור קדוש נין ישראל לה"  וזאת עליהם לקלקל , את היחס בין כנסת ישראל לדודה .
הגמרא במסכת  ברכות מסבירה שכוחו של בלעם היה כל שודע למצוא את הזמן שבו ה' כועס "ואל זועם בכל יום"... ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע... שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה", הרב הלל מרצבך מסביר," בלעם התאפיין בעין רעה, כפי שאומרת המשנה "עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע". עין רעה משמעותה למצוא את הנקודה השלילית שבכל דבר שעמד לפניך. הכוח של בלעם היה בלמצוא את נקודת התורפה של הסובב אותו.
כשאדם מקלל את חברו, הוא מחפש את הנקודה הרעה שבחברו, ובשעה שהוא אומר אותה, הוא מגדיל ומעצים אותה, ונותן תוקף לכוח השלילי בעולם."
מה טובו אוהליך יעקב
הקב"ה נחלץ לעזרת ישראל באומרו, " ויבא אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה " רשי מסביר ," על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה ואעפ"כ וילך בלעם אמר שמא אפתנו ויתרצה".
בלעם כידוע מברך את ישראל  בבברכות שהם נופת צופים , דבר שהוא פלא גדול ובע"ה כמובן , הברכה בכותרת דה"ת מיוחדת ,לפי פירוש הספורנו, " כי אמנם בתי כנסיות ובתי מדרשות להמון ישראל הם כמו הנחלים שנטיו אל השדות להשקותם וכן יושבי אהלים ותופשי התורה דולים ומשקים מתורתם להמון וכמו כן המתפללים הם כגנות עלי נהר אשר לא ימישו מעשות פרי כאמרם ז"ל ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם:"
בימים אלו עלינו  ללמוד מכך , שאם בלעם הרשע ברך לבסוף גם עם לא בלב שלם  , מה איתנו ? האם לנצח נשנא איש את רעהו ? בית המקדש השלישי צריך להיבנות באהבת חינם , קרי ללא תועלת מה יצא לי אם אוהב או אחבב את השכן או החבר , אלא עצם העובדה שהוא יהודי כמוני , לא משנה גיל   מין  ועדה , הוא חלק מהקב"ה כמוני , כפ"ס," בצלם ה" ברא אותו "  אם אני שונא את חברי או את השכן ממול  אני כמו חלילה שונא את ה" ואיך אפשר לשנוא את ה" ? יהי רצון שנזכה שיהפכו ימים אלו לימי שמחה ומועד  באהבת והפצת התורה המחברת בין אנשים ובזכותה יבנה המקדש הפרטי והציבורי  מה שמקשר אותנו  לתארכים יז בתמוז ו ט באב , אם נחבר את שתי הספרות נקבל את הספרה 26 היא שם הויה ,הווי אומר שם ה," נמצא בינינו גם  בימים קשים  אלו ועלינו  ללכת בדרכיו הטובות . שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה