chiddush logo

ארץ הכרמל

נכתב על ידי izikm18, 11/8/2023

 בסד 

דת להפטרת מטות מסעי 
ארץ הכרמל 
------------------------------------------------------------------------------------
הפטרת השבת היא אחת משלשת הפטרות תלתא  דפורענותא, בהפטרה מופיע הפ׳ס,״ ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכל פריה וטובה ותבאו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה׳ ,מה עניין ארץ הכרמל ? האם הכוונה לאזור חיפה?? מה עם שאר ארץ ישראל?? המלבים מפרש,״"ואביא", אחרי שחשב חטא אבותיהם יוצאי מצרים חושב חטא בניהם, "אתכם הבאתי אל ארץ הכרמל" (הגם שאבותיכם חטאו), והיה תכלית ההבאה שני דברים, 
* א) "לאכול פריה" לשבוע מטוב הגשמי,
* ב) "לאכול טובה" באשר היא ארץ מוכנת להשיג בה הטוב האמתי והאושר הנפשי, ובשניהם היו בהפך, כי "ותבאו", עת באתם, נגד לאכול פריה "טמאתם את ארצי", במעשים מגועלים מונעים ההצלחה הגשמיית,
* ג) נגד לאכול טובה אמר "נחלתי" מצד שהיא נחלת ה', כי אחר שנכנסו ישראל לארץ נכנסה תחת השגחת ה' ונעשית נחלתו, שמתם אותה לתועבה:

‎"ארץ הכרמל". הוא הפך המדבר, והנה הכרמל המדבר (לקמן ד' כ"ו), ושם מדבר לכרמל (ישעיה ל"ב 
‎"ארצי נחלתי". כ"מ שבאו נרדפים ארצי ונחלתי, או עמי ונחלתי, אצל ה', יציין בשם נחלה הקדושה שיש בו ודבוק השכינה וההשגחה התמידית והפוכו תועבה אשר יגעל נפשו בו, ובא על ע"א ואליל ומעשים מגונים אשר ירחקו את השכינה, משא"כ הטומאה לא תסיר את השכינה כמ"ש כי אני ה' השוכן את
בתוך טומאתם ״ , ארץ הכרמל משולה  לכלל ארץ ישראל , פירות הארץ  הם גם פירות גשמיים וגם פירות רוחניים , כל מצוה שאדם מקיים בוראת מלאך שמליץ יושר על מקיים המצווה , אדם יכול לברוא אלפי מלאכים ששומרים עליו , והוא יכול ברגע לברוא מלאכי חבלה שנבראים מהעברות שהוא עושה ,זה מה שהקב׳ה מתכוון שעם ישראל הולך אחרי ההבל ומשקיע בבורות נשברים שלא יכילו המים , ״כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת נשברים אשר לא יכלו המים״ ,מצודת דוד מפרש״ "לחצוב" - למען לחצוב לעצמם בארות רבות נשברות כותליהם אשר לא יחזיקו את המים אשר נתנו בהם ר"ל עובדים למזלות השמים המקבלים ההשפעה מאת המקום ואף אין בידם להחזיק את ההשפעה ההיא בכל עת וכאומר הנה המחליף דבר בדבר השוה לו הנה לרע יחשב אף כי המחליף דבר בדבר הגרוע ממנו
‎"מקור מים חיים" - שאני כמעיין הנובע מים חיים ר"ל משפיע להם טובות בכל עת
‎שתים רעות" - ר"ל רעה כפולה ותחשב לשתים 
עבודת האלילים הייתה יותר בזמנים קדומים ,אך גם היום היא קיימת .. אומנם אנשים לא עובדים לפסלים ועץ ואבן ,רק אולי במקומות בודדים בעולם ,אך ההבל הוא כל מה שנוגד את דרך התורה , אי קיום המצוות , כפי שכתבתי כל מצווה בוראת מלאך טוב ,שאדם מגיע לגיל 120 ועולה לשמי מרום מראים לו את כל המצות שהוא עשה ,את כל המלאכים שהוא ברא ,יש סיפור על אדם שנפטר ,ושהגיע לשמי מרום הראו לו את כל המלאכים שהוא ברא שוהם היו קטנים מאוד .. האדם שהיה למדן וירא שמיים התפלא מאוד .. ענו  לו ,נכון קיימת הרבה מצוות אבל בלי כונה .. והמלאך שבראת אמנם קיים אך קטן ... ללא יכולת לשמור  עליך , כאשר אדם יודע ומפנים את הפסוק ״ שיוויתי ה׳ לנגדי תמיד ״ הוא מוחק את ההבל כמו החמץ בפסח ,ובורא מלאכים טובים גדולים וחזקים ששומרים עלינו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא . 
דבר התורה של פרשת פנחס שכתבתי היה שגוי , אבל אין שגגה בלימוד תורה. ,אקשר דבר תורה זה לסוף הפטרת מטות שהיא הפטרת פנחס לשבת שהייתה ,״י דבר יהוה אלי לאמר
‎הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה 
‎קדש ישראל ליהוה ראשית תבואתה כל אכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם 
ה׳״.
המלבים מפרש פירוש מוכר שחובה להפנים ולעשות על מנת שלא נצחון ב ט באב ,״"זכרתי לך חסד נעוריך", מדמה תחלת התחבר דבר האלהי עם עמו, כחבורי חתן וכלה ארוס וארוסה, ויציירהו כאיש אחד הבא מרחוק, ובת עשיר היפה בנשים הכניסה אותו לבית אביה ועשתה עמו חסד, ואח"ז דבקה נפשה בו והתחתנה עמו, ואח"ז האמינה בו ויצאה עמו מבית אביה אל המדבר לאשר היה רוחו ללכת, וכן בנמשל תחלה שמרו האבות ובניהם אחריהם דרך ה' והודיעו אלהותו בעולם בעודו היה גר בלתי ניכר פה לכל העמים שעבדו עצבים וחמנים, וזה "חסד נעוריך", ואח"ז התחתנו עמו ונכנסו בברית ואהבת כלולות בהוציאם ממצרים וקבלת התורה, שבאו בברית עמו, וזה "אהבת כלולותיך", ואח"ז האמינו בו ויצאו אחריו אל המדבר, מרוב חשקם אל הדבקות האלהי, והם ג' מיני זכיות שיש לישראל, 
* א) קודם השדוכין,
* ב) בהשדוכין עצמם,
* ג) אחר השדוכין, וזכיות אלה עדן זכורים בלבי לא אשכחם, .
את הפסוק האחרון של הפטרת מטות מפרש מצודת דווח בפירוש שמתקשר להפטרת מסעי של שבת זו
,״"כל אוכליו" - כל הגוזלים ומכלים את ישראל יהיו אשמים והרעה תבוא אליהם ר"ל אף שישראל יהיו נמסרים ביד האומות בעבור חטאם עכ"ז על כי המה קודש לה' אהיה נפרע בסוף מן האומות על שהרעו להם
‎"קודש ישראל" - ולזה הוא קדש לה'
‎"ראשית" - הוא המיטב שבכל תבואתו ר"ל המובחר שבכל העכו"ם 
על זה הקב״ה מתאונן ומבקש שנחזור בתשובה דחופה , לקרוא להפנים ולקיים , שכן כדאי מאוד לבנות את חורבות ירושלים ובעקבות כך את המקדש ,דבר תורה זה שייך לפרשת השבוע שלי  שמוקדש לכל מפיצי דברי התורה שכתבתי מאז ומעולם יישר כוח !! שבוע טוב וימים טובים אמן 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע