chiddush logo

דבקות ב ה׳

נכתב על ידי izikm18, 11/8/2023

 בסד

דת לפרשת עקב תשפ׳ג 
דבקות ב ה׳ 
_____________________________________________________________________________________
אנו בני העם היהודי זכינו למעלה גדולה שרבים מקנאים בה גם אם לא מראים זאת בגלוי, להיות עבדי ה׳ , המושג עבד נראה לא מחמיא ,הוא מזכיר לנו את עבודתנו במצרים ממנה יצאנו כדי שנהיה עבדים .. אך ההבדל הוא ענק , במצרים היינו עבדים לפרעה הרשע שמנע מעמנו לחיות כיהודים ,או עברים , כל מסכת ההתעלות ידועה... ממנה יצאנו להיות עבדי ה׳ יתברך ,שהוא מחייה אתנו כל רגע גם שכמו לא רואים זאת .. בפרשה ישנה מצווה שתקפה גם בימנו אנו ,את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע". וכן במקום נוסף[2]: "לאהבה את ה' אלהיכם  וללכת בכל דרכיו , השאלה, כיצד דבר זה ייתכן, והלוא אלוהים אינו עצם כלל ולכן אין אפשרות להידבק בו פיזית ("וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה ? על כך ענתה הגמרא שם: "אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא חז"ל פירשו טעם מצווה זו, בכך שהאדם נוטה להיות מושפע מסביבתו כמעט בכל תחום בחייו. על כן, מי שיידבק בתלמידי החכמים, ממילא יהיה קרוב יותר לדרך שבה ישציוויים רבים באו כתוצאה מהוראה זו של התורה, כגון: "הרחק משכן רע, שכן דרכו של אדם שיהאן מושפע מסביבתו - אדם הגר בסביבה שאנשיה רשעים, עליו לעבור למקום אחר שהאנשים בו צדיקיםן ונוהגים בדרך טובים כדי שינהג כמותם .
השבוע חגגנו את טו באב ,חג האהבה העברי ,כן אהבה זו לא מילה גסה , בתנאי שאדם מכוון אותה לדרך הנכונה , אנו מצווים לאהבה את ה׳ אלהים בכל לב בכל נפשך ובכל מאודך , הדבר לא קל , ועם עבודה קשה אפשרי , אך מה עם אהבת הזולת ? ואהבת אשתך ? ברשותכם נקפוץ לבקר את יעקוב ורחל , בפרשה ישנו פסוקשלא הבנתי .." ויאהב יעקב את רחל ״המילה ״ויאהב ״היא בלשון עבר , והרי היא הייתה אז בין החיים ..על הפ׳ס ״-ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה״- מסביר האור החיים ,״ויאהב יעקב את רחל. פי' לא לצד יופיה אלא לצד מה שרחל בת זוגו:
‎או יאמר על דרך אומרם ז"ל (שבת דף כה:) בדין זיווג תלמיד חכם שצריך שתהיה לו אשה נאה כנגד יצר הרע, והגם כי ישתנה יעקב למעליותא שמושלל מיצר הרע, עם כל זה התורה תלמד לאדם דעת:
‎אעבדך שבע שנים. צדיק זה יכוין תמיד להכניע עצמו שבע, וגם בהשתחויתו לאחיו שבע פעמים, והוא סוד (משלי, כד) שבע יפול צדיק וקם אחרי נפלו, ואולי שנתן שוויה במה ששעבד עצמו ז' שנים שהוא  :
יותר משנול עבד עברי " .
יעקוב אבינו הקריב משנותיו 14 שנה למען רחל אשתו , איזו הקרבה ! לא בטוח שמישהו היום היה נוהג כמוהו ,אולי בודדים , אך האם יעקוב  אבינו קיבל שכר על שנים אלו ? 
התשובה  לעניות דעתי נמצאת בשם יעקב , הפרשה נקראת עקב , האות י מסמלת לנו את עשרת הדברות , האם הם נתנו בזכותה של רחל ? , אם נשים לב נראה שיעקוב למד אצל שם ועבר 14 שנה טרם הגיע לחרן ופגש את רחל זוגתו , ידועה האימרה ״ בזכות נשים צדקניות יצאו ב ני ישראל 
ממצרים , הנשים עודדו את בעליהם וחזקו אותם אל מול גזרות פרעה , הם הם שהיצילו את ילדי העברים ,כל  מעשי  המיילדות ,ראשי תיבות של השם רחל הוא " רחמנא ליצלן , הווי אומר הרחמן יצילנו ,והאמת שבני ישראל ניצלו מהשפלה בתקופת פרעה רק ע״י עידוד נשותיהם , כמוזכר לעיל ,להתחבר עם תלמידי חכמים כדי ללמוד מדרכיהם , כך יעקב התחבר בקדושה לרחל ממנה למד נאמנות ,כנאמנות שאנו חייבים לקב״ה ,בפתיחת חודש אלול פג,מה שמקשר אותנו לפ׳ס,״ סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו לך חי אני נאם יהוה כי כלם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה "-הכלה מתקשטת בתכשיטי החתן , יעקוב אבינו התמיד יד שנים בלימוד התורה עוד טרם מתן תורה , בתמורה הוא זכה בידה של רחל ,יעקוב בא אליה מחוסר כל ,בגלל שאליפז בנו של עשו פגש אותו בדרך ורצה להורגו ,יעקוב נתן לו את כל רכושו באומרו ״ עני  חשוב כמת ל״ע , אך הוא לא מסר לו את סודות התורה שהוא למד במשך יד שנים , הדבר מלמד אותנו לא לבעוט המצוות שנמצאות בעקב , לא לזלזל בהם , העקב הוא שמחזיק את הגוף , אומנם דורכים ע הוא מקנה לגוף יציבות וכל פסיעה היא דרכו .כך גם אשת הבית ,לעיתים מזלזלים בהם ומתייחסים אליהן כמובן מאליהן , לא מבינים ולא מעריכים אותן ,וזוהי טעות שפוגעת בנו ,הדבר מחבר אותנו לפסוק ״כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל ״, בית יעקב אלו הנשים , התורה ניתנה קודם להן , מה שמלמד אותנו לזכור להן טובה ,על כך שהן מחזקות  את בעליהם בלמוד התורה  , והן למעשה שליחות של ה׳ כקרקע פוריה להבאת דור המשך שיקיים את תורת ה׳ אותה  אנו מצווים לשמור בכל  ליבנו פרט באלול ,כפ״ס אני לדודי ודודי לי , אותו אפשר לקרוא גם בלשון זכר אל מול נקבה כמראה הכרובים במשכן ,שהיו בדמות זכר ונקבה ,הגויים שבאו להחריב את המקדש וראו את הכרובים תמהו על כך .. האם זוהי תורת ישראל?? כמו להבדיל פסל במקדש  .. אז פסל זה לא , הכרובים מסמלים את מהות החיים , זוגיות ,וכן , אהבה בין גבר לאשה ,אהבה טהורה על בסיס התורה , בל נשכח שאנו עם ישראל מכונים כנסת ישראל ,ככלה והקב״ה הוא החתן , הקב״ה אוהב את כנסת ישראל  קרי אנו ,האם  אנו אוהבים אותו באותה מידה ? כיעקב לרחל ורחל ליעקב ? הרי גם היא חיכתה לו ...  ועוד נשאל , ישנה אימרה במכסת קידושין ״ מחשבה טובה הקב״ה מצה למעשה״ ,כלומר אדם שרצה לקיים מצווה פלונית ולא יכל לקיימה ,לא מתוך עצלות , הדבר נחשב לו כמו שהוא קיימה , האם יעקב ורחל כל זמן שחיכו לזמן  חתונתם היו בגדר אימרה זו ?ועוד יותר נשאל ,יעקוב נשא את רחל וקיבל את לאה ,בזמן שהתייחדו הוא חשב שזו רחל ,רק לאחר מעשה הוא גילה את תרמית לבן ואת מעשה צדקות רחל שלא השפילה את אחותה שימו לב להסבר, ״ובילקוט שמעוני ישעיהו רמז שצה "מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה שנאמר אז נדברו יראי ה' וגו', מאי ולחושבי שמו, א"ר יוסי אפילו חשב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה".כלומר מעלה עליו אפי' בלי אונס ושמענו ממרן הרב זצ"ל בשם הרב צדקה חוציין שהרוצה לעשות מצווה ונאנס מעלה עליו כאלו עשאה הקב"ה כלומר עם כל הידורים והכוונות״ אכן יעקב ורחל היו נחשבים אצל הקב״ה כנשואים, כיוון שכדברי הרב, הקב״ה הוא השליח
,אם נלמד מאהבה זו בחודש אלול המתקרב. ,ולא נדחה את קיום המצווה ,נזכה לקרבת ה׳ הטובה אלינו ולשנה טובה אמן 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע