chiddush logo

עמלק-רם- גאוה

נכתב על ידי יניב, 2/8/2013

 מובא ביהודי הקדוש שעמלק בגימטריה "רם" (זה גם מופיע בזוהר) שכיום יש לילחם בעמלק ע"י לחימה בגאוה שהיא 'רם'. וניראה שעל עמלק נאמר שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכר עמלק מהעולם (רש"י שמות יז,טז) שעמלק גורם להרחקת ה' מהעולם, שזהו כמו שנאמר על הגאותן שה' אומר שאין הוא דר עם אותו אדם בעולם (סוטה ה,א) ואף הכסא אינו שלם שעמלק נחשב שהחריב את בית המקדש (תנחומא "כי תצא" יא) וניראה שהמקדש הראשון נחרב על 3 העברות שעליהם הדין יהרג ואל יעבור, ולכן הם מדגישים במיוחד את העניין של שפלות האדם כלפי ה' שמוכן להמית עצמו למען רצון ה', ולכן כשעושה את 3 העברות זה מראה את ההיפך, את הגאוה של אותו אדם כמורד ב-ה', וזה גם בעצם העברות שע"ז כעין שמחליט שהיא מעל ה', וגילוי עריות ושפיכות דמים שמראה שהוא מעל כולם ומחליט מה לעשות. ובית שני נחרב על שנאת חינם, שמתגאה על חברו וחושב שהוא העליון. ולכן זהו שכח עמלק גרם להחריב את המקדשים. ואולי אף רמז שבבית שני זה במיוחד בולט הגאוה, ולכן הוא נחרב לאחר 420 שנה , כעין שינוי בגימטריה קטנה וגדולה, וכך במקום מ' זה ת' (40>400) ובמקום ר' זה כ' (200>20) יחד זה 420 שבו נחרב מקדש שני. לכן משה נילחם עם עמלק בשמים (ע"י הרמת ידיו) שהוא נילחם ברוחני שלהם ולכן זהו נגד הגאוה, שזהו כחו של משה שעליו נאמר "והאיש משה עניו מאד" (במדבר יב,ג) וכך מפיל כוחו של עמלק והופך 'רם' ל"ישב על כסא רם ונשא" (ישעיהו ו,א) שמשלים שם ה' וכסא ה', וירושלים זה היפך עמלק (ולכן עמלק מחריב את ירושלים) ולכן יש בה 24 משמרות כהונה כגימטריה קטנה של 'רם' שהם מקדישים את העולם לה', וזהו כחו של אהרן שמסר נפשו על ישראל, שנענש שמתו 2 בניו ואף עליו היה הקצף שעשה את העגל (דברים ט,כ ברש"י) כדי שלא ימיתוהו ולא יהיה לבנ"י כפרה (סנהדרין ז,א), וזהו מצד ענוותנותו שמסר נפשו על ישראל.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה