chiddush logo

פרשת מי מריבה - פרשה מכוננת

נכתב על ידי משה אהרון, 2/7/2022

 בס"ד.


פרשצ מי מריבה - פרשה מכוננת.
----------------------------------------------.
פרשת  מי מריבה היא פרשה מכוננת .
 ולא רק משום שהיא מהווה נקודת סגירה וסיום של שליחותו של משה . שמטהו - מטה ההנהגה הופך מכאן ואילך למוגבל וחלול
 משה כעין סגירת מעגל חוזר לנקודת ההתחלה, עת נכפתה עליו השליחות. עת אמר בין השאר:
" לא איש דברים אנוכי ". והנה כאן הוא לכאורה ממש את טענתו זו מכיוון אחר.
 הוא שוב מתחמק מלדבר משל הוא חש ששליחותו על סף סיום ומטהו הופך אט אט חלול מתוכן.
 שם טענת אי הדיבור,באה לשרת אותו עצמו.את  רצונו שלא להנהיג.
 וכאן אי הדבור כל כולו בא למען כבודם של ישראל.
 יש כאן בפרשה זו,הקרבה מודעת ומתוכננת מראש של משה לשלם אישית את המחיר הקשה ביותר ובלבד שלא להיות זה שמשפיל את כלל ישראל..
 שם בנקודת ההתחלה משה לא האמין בעצמו . ועתה בפרשה זו הוא נאשם עם אהרון כמי שלא האמינו בה' להקדישו לעיני העדה.
 אל תהי האשמה כבדה זו של הקב"ה קלה בעיניכם. שבמקום אחר הם גם מוכתמים כמי שמעלו בה'.
 והשאלה הגדולה היא איך וכיצד הגיעו משה ואהרון לכך שהפרו במודעות מלאה את צו ה'.
ולא תוצאה שכזו אינה יכולה לנבוע מכעס קשה וגדול ככל שיהא.
 טרם שנשוב להידרש לשאלה זו רק נזכיר שבפרשת השבוע ,חוזר יסוד נוסף של תחילת השליחות  המטה הופך לנחש אחרי שנשחק בפרשת מי מריבה.  משל כוחו הנחשי פג . ואזי ניתנה הרשות לנחשים השרפים לפעול מעצמם .
   והמטה הפך אך לנס עליו התנוסס לבסוף נחש הנחושת .
 נשוב לעיקר דברנו כמענה לשאלה איך וכיצד קרה שמשה בשלהי שליחותו מעד כל כך 
וכדי האשמות כבדות של ה' כנגדו.
 ברשימה נפרדת באתר זה תחת הכותרת  "מדוע שינה משה והיכה בסלע". ניסינו לענות על שאלה זו ועיקרה משה הרגיש שקיצה של מנהיגותו באופק הקרוב וכאקורד של סיום  ביקש לשמור על כבודם של ישראל  שלא ידמו כפחותים מסלע אותו שאך מדברים אליו והוא מקשיב וממלא את הציווי .
 והם שפחותים ממנו אינם שומעים והם אך מורים וממרים כל הזמן.
 כך בחשבוניו של הקב"ה ביקש הוא להתקדש בעיני בני ישראל דווקא באופן ובמשל הזה.
  וכך בחשבונו של משה ביקש משה לשמור בכל זאת על כבודם של  ולשלם את המחיר 
[אומנם בתוך תוכו קיווה שתחנוניו,יועילו לבסוף לבטל הגזרה].
 ועתה למסרים שהופכים פרשה זו למכוננת בעינינו:
 התורה ביקשה להעביר את המסר כי גם המאמין הגדול ביותר יש ויש לו רגעים של שפל באמונה גם משה עצמו לא רצה להותיר מורשת שהיה הוא מושלם בכל .
 והכל לאלפינו בינה יסודית וממוסדת : שאין ילוד אישה שהוא מושלם.
 וכי גם אין לילך אחרי אדם שיהא גדול ככל שיהא בעיניים עיוורת .............
 והמסר השני שאולי אפילו יותר חשוב שמשה מסר את נפשו טוטאלית בעבור עם ישראל .
 נכון היה להקריב עצמו מאוויו ותשוקתו להיכנס לארץ בעבור כבודם של ישראל .
 ומה אנו צריכים ללמוד מזה על חובתנו שלנו,להישמר ולהיזהר מאד
 על כבודם של ישראל .....
 משה אהרון

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע