chiddush logo

לך לך מארצך

23/9/2021

כתוב תורה בפרשת "לך לך מארצך" יש לדקדק, היה לו לומר 'צא לך מארצך' כמו שנאמר לגבי יעקב "ויצא יעקב מבאר שבע". ויש לומר על פי מה שפירש רש"י ז"ל 'לך לך להנאתך ולטובתך, שם אעשך לגוי גדול, כאן אי אתה זוכה לבנים, ועוד שאודיע טבעך בעולם,' ע"כ. מזה מבואר שההנאה והטובה יהיו לו, לא מעצם היציאה מעירו כי בזה דוקא יש לו צער שמתרחק מארצו וממולדתו ומבית אביו, אלא ההנאה והתועלת היא בהליכה, אחרי שילך ויגיע למקום שיראה לו, אז שם תהיה לו כל הטובה וההנאה.

והמפז"ל הקשו כיון שהליכה זו היא לטובתו ולהנאתו, איך זה נחשב לו לנסיון? ונראה לומר דדוקא בזה יגדל כח הנסיון שהרי אחרי שהובטח לו שההליכה זו תהיה להנאתו ולטובתו, היה לו בהיפך, שהיה הרעב וירד למצרים ולקחו שרה וכשמתה שרה הוצרך לקנות חלקת אדמה בכסף העובר לסוחר כאשר הבטיחו השי"ת לתת לו את הארץ, והיה יכול להתרעם היכן הטובה ואיפה ההנאה? ובכל זאת קבל דינו יתברך בשמחה, לכך זה נחשב לו לנסיון גדול.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה