chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

 קישורית לגיליון לפסחוגיליון נוסףקישורית לגיליון פרשת אחרי מות

קישוריתגילויים מדהימים וידיעות נכבדות בפרשת השבוע ובדף היומי

 קישוריתגילויים מפתיעים וידיעות נכבדות לפרשה ולפורים בגיליון "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי

 קישוריתגילויים מפתיעים וידיעות נכבדות ב"מרגליות מדה כנגד מדה" - גיליון לפרשת פקודי

מידע אישי

82 חידושים
0 תגובות
410 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020