chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

 קישורית סיפור - התורה לא נשארת חייבת לאף אחד! כיצד גרם יעקב שנעשו בניו גרים בין האומות? למה זכה יוסף בזכות שמירתו על צניעות אמו? מה יקבלו הגויים על כל מכה שמכים את ישראל? מדוע...

 קישורית Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE ...

 קישורית מי קובע את השכר שיקבל כל אחד בעולם הבא? מדוע באו בני יעקב במרמה אל אביהם? מדוע גנב עֵשָׂו את דעת יצחק? מדוע נטל יעקב בגניבה את ברכות יצחק? מדוע לא זכתה רבקה לי"ב...

קישור לעלוןמה הציל את חייו של רבי חיים קרייזוירט זצ"ל?מדוע נקראת "ארץ כנען" בשם זה?מדוע האשה צריכה להיות מכוסה כאבל? No...

קישור לעלוןמה קרה ליהודי שדיבר בזלזול על בנות לוט?איזה תבלין הוא כינוי לשכינה?שם המשיח: צמח!כמה מיליוני רביעיות של מים שילם ה' לזרעו של אברהם?מאחורי הקלעים - מדוע נסתפקו אנשים אם שרה אמנו נתעברה מאברה...

מידע אישי

6 חידושים
0 תגובות
30 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020