chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

קישורית  Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE ...

 קישורית מה קרה לרשע שמחק את האות "עין" מספר התורה?כיצד היה נראה לחם הפנים?מדוע הפסיד דוד נחלת מלכות?מדוע זכה דוד לו ולזרעו להיות יושבים בעזרה?במה נענשו מי שרצו להטיל סם מוות ב...

 קישורית מדוע נענש שליחו של הרמב"ן?במה נענש מי שכתב על מנהג ישראל שהוא שטות?מדוע נענש הצדוקי שהתקין מבחוץ שיצאו תולעים מחוטמו?מה מתקנת מצוות ערלה?מה תוצאת השקרים של השקרן?למה ...

 קישורית ·         מה שכרו הרב של המקונן על חורבן הבית? ·         מדוע הוסתר זמן הגאולה לאחר חורבן בית רא...

 קישורית מי שלא תורם בחייו, לא זוכה לתרום גם לאחר מותו.מדוע עבד משה ז' ימים במשכן?אש טהורה כנגד אש טמאה.נראה מי קובר את מי...מדוע ניטלו חייהם של נדב ואביהו?בזכות מה זוכים לשלוט על העכו"ם?...

 קישורית ·         למה יזכה מי שקבוע בארץ ישראל? ·         למה יזכה המדבר בלשון הקודש? ·  &n...

קישורית ·         למה זוכה המוותר על רדיפת התענוגים? ·         על מה נגזרה גזירת שריפת התלמוד בצרפת? · ...

 קישורית שלוש מאות שנה אחרי, נגלה המהר"י בן לב בחלום והורה כיצד לתקן על ביזוי ת"ח! מדוע זכו הנשים להיכנס לארצו (ביתו) של הקב"ה? כנגד מה מקריבים את החלב המכסה את הקרב? ...

 קישורית מי יזכה לצל סוכה לעתיד לבוא? במה נענשו על שביקשו להתקרב ולהתחבר לאומות? מה קרה לספר שמזהיר לא לחלל את השבת? מה מציל מאש הגיהנום? למה זכה משה רבינו כנגד שאמר 'מחני נא'?...

 קישורית סיפור מופלא על רבי בן ציון פלמן זצ"ל. הביאור השנון של הרבי ר' מאיר מפרימישלאן. מדוע העונש אינו אלא עד דור רביעי? מה עונשו של הטועם קודם שיבדיל? מה יקרה למקדש על שכ...

 קישורית ·         מה קרה לגביר שהתרברב בעושרו? ·         מדוע צמח לושתי דווקא זנב? ·   ...

 קישורית מדוע כהו עיני הזקן מראות? מי מאבד את החופש כנגד שניצל אותו לרעה? מדוע משלם הגנב כפל? מה שכר הכלבים על שתיקתם במצרים? מדוע נמכר העבד ויוצא בגפו? מדוע נרצע הגנב כנג...

 קישורית מתי ימות מי שאינו מכבד את אביו? מדוע זכינו להקריב ע"ז יום בשנה קרבן מוסף? מה קרה למי שעמד לשסף את צוואר משה? מה מטרת הענישה במדה כנגד מדה? מדוע נקראת פרשת יתרו בש...

קישורית מה קרה לזקן שחשב עצמו ללמדן והעיז פנים? מדוע 'התחרט' הים כשנכנסו אליו המצרים? מדוע נקרע הים דווקא בתאריך זה? מדוע התגלגלה צפורה בדבורה הנביאה? מדוע פרשת עמלק קטועה? מדוע ...

 קישורית מדוע צעקו המצרים? מה קורה למי שמחשיך פניו לחבירו? מדוע התעלל ה' במצריים? מדוע נאכל הפסח צלי אש? מדוע מספרים ביציאת מצרים דווקא עד שתחטפנו שינה? מה עונשו של הכועס? ...

מידע אישי

26 חידושים
0 תגובות
130 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020