chiddush logo

" כי ה" יהיה לך לאור עולם" לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 27/8/2021

 בסד 

ד"ת להפטרת פרשת כי תבוא לע"נ אבי מורי אברהם  משה בן גרציא ז"ל"
 
"כי ה" יהיה לך לאור עולם"
----------------------------------------------------
אנו בעיצומו של חודש אלול  בו אנו מנסים להידבק במידותיו שלהקב"ה ולזכות באורו  לשנה החדשה ,כפ"ס כותרת דה"ת ," לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה" לאור עולם ואלהיך לתפארתך " אך איך בדיוק זוכים באור זה ?? שהרי ידוע שה" הינו [כדימוי כמובן] הוא אש אוכלה? ואיך אפשר לקיים עולם ללא שמש וירח? ,המלבים מסביר ," לא יהיה לך", ר"ל השמש מאיר בעצמו ביום, ובלילה שאז השמש תחת האופק תאיר השמש לנוגה הירח, שבלילה תשליך השמש נוגה אורה על הירח ותקבל הארץ אור השמש ע"י נוגה הירח אבל עתה לא יהיה לך השמש לאור יומם, וגם לא יאיר השמש אורו על הירח להיות לנוגה הירח, כי יסתתר השמש בהחלט ולא ימצא במציאות כלל, ונגד מה שעד עתה היה לך השמש לאור יומם יהיה לך עתה "ה' לאור עולם". ונגד שעד עתה האיר השמש בלילה לנוגה הירח, וקבלת בלילה אור השמש באמצעות הירח באור חוזר, יהיה עתה "אלהיך לתפארתך", ר"ל יחוד אלהותו המיוחדת עליך יהיה בדמות הירח שמקבל אור מן השמש, ר"ל הצדיקים והנביאים יהיו בדמות הירח שואבים אור ה' בלילה (בעת ימנע אורו מכללת העם) ומגיהים ומפלשים אותו על כלל העם:" 
מצודת דוד מסביר ומחדד, "לתפארתך" - תתפארי בכבוד ה'
"והיה לך ה'" - אבל אור השכינה יהיה לך לאור עולם ביום ובלילה
"ולנוגה" - לזריחת הירח לא תצטרך להאיר לך בלילה
"לא יהיה לך" - ר"ל לא תהיה צריך לאור השמש להאיר לך ביום"
אז איך זוכים באור השכינה ? זוכירם את משה רבנו שירד מהר סיני עם הלוחות השניים? הנה תזכורת "ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו" ,רשי מסביר" כי קרן" - לשון קרנים שהאור מבהיק ובולט כמין קרן ומהיכן זכה משה לקרני ההוד רבותינו אמרו מן המערה שנתן הקב"ה ידו על פניו שנאמר (שמות לג) ושכותי כפי"
אנו רואים שעצם התעסקות משה בתורת ה" היא שהאירה לו כשמש וכירח , "הרלב"ג מסביר"
וזכר אחר זה שמשה עמד בהר על הלוחות השניות ארבעים יום וארבעים לילה בזולת אכילה ושתיה, ואין ספק שזהו על דרך הפלא כדרך שאר המופתים, והגיע למשה מחוזק התבודדות, שקרן אור פניו, רצונו לומר, שהיה לו זוהר השכל גם בעת חושבו לדבר עם ישראל, עד שכבר היו באים לפניו ולא היה מרגיש בהם. וכאשר ראו ישראל זה העניין, יראו מגשת אליו, עד שקרא משה אליהם ואז שבו אליו ודבר דיברו אליהם, וזה אמנם היה כשנתן על פניו מסוה, רצוננו לומר, ששם השתדלותו להפריד זה ההתבודדות באופן שיוכל לדבר דבריו עם ישראל. ואולם בבואו לפני ה' יתעלה, היה מסיר זה המסוה, ולא היה צריך להשתדלות אחרת להגעת ההתבודדות לשכלו מבין שאר חלקי הנפש.
אשרי ילוד אשה שיגיע לזאת המדרגה העליונה והעצומה. מה נפלא חלקו, ומה נעים גורלו...
...להודיע עוצם מעלת משה בנבואה עד שלא היה קשה אצלו הגעת ההתבודדות הנבואיי, אבל היה העניין בהפך, רצונו לומר שלא היה יכול על ההיפרדות (=מן המצב הנבואי) כי אם בקושי ובהשתדלות רב; אבל בהגעת ההתבודדות לא היה צריך אל ההשתדלות כלל. ובזאת המדרגה העצומה נתייחס משה רבנו עליו השלום מבין שאר הנביאים, עד שניתנה זאת התורה האלוקית על ידו." 
נאמר," כל המתפלל הרי הוא מדבר עם הקב"ה והקורא בתורה הרי הקב"ה מדבר עימו " 
ברגע שאדם לומד תורה לשמה או מתפלל בכוונת אמת הוא סופג את קרני הודו של ה" שהרי ה" שלוט בכל הבריאה בירח בשמש וכל דבר ,שלו הוא  ," כבודו מלא עולם"   וכאשר אנו לומדים את תורתו הרי אנו נמצאים בקרבה רוחנית גדולה אליו יתברך מה שכביכול אינו מצריך את אור השמש והירח ,כיוון שהם מברואיו  ,ובאותו רגע אנו  מקבלים את קרני שכינת עוזו .
מה שמקשר אותנו לאימרה" “דרש רבי עקיבא – איש ואישה זכו- שכינה בניהם. לא זכו- אש אוכלתן”.
ואיך אפשר שהשכינה שהיא אש אוכלה ומלא כל הארץ כבודו תשרה בבית קטן ?
במשנה מצינו: “ר’ חנניה בן תרדיון אומר: .. שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם …”
יש המפרשים: נידמים למידותיו של הקב”ה  . אור מאור כסא כבודו יתברך השגחה פרטית מהקב”ה עליהן " , קשר בין בני זוג  שנבנה על יסוד תורת ישראל ,מברך את אותו זוג  בשכינת ה" בדיוק כמשה רבנו והקב"ה ,הקשר שלהם נוסד על תורת ה" משה מסר את נפשו על כך וזכה בקרון פנים, כך בדיוק! אחד לאחד , בנית בית כשר על בסיס תורת ישראל .מה שמביא את קרינת אור ה" ,שנזכה כולנו במהרה אמן! שנה טובה 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע