chiddush logo

יעקבח1

כל החידושים של יעקבח1 | כל התגובות של יעקבח1

שלום לכולם,מצ"ב קונטרס חדש שיצא החודש (אלול) לאור "מבקשי פניך יעקב סלה" בנושא הלכות שליח ציבור (הש"ץ הוא לא רק בעל תפילה).קישור לקונטרס מבקשי פניך יעקב סלה: https://driv...

 שלום לכם,מצ"ב ספר תפילת יעקב - עיונים על התפילה (אמר רב יהודה תיתי לי דקיימתי עיון תפילה- שבת קיח:).כמו כן צירפתי ספר נוסף : היכון לקראת אלוקיך יעקב - עיון בהלכות הכנה לתפילה.קישור לכר...

https://www.hidabroot.org/article/1121924 

הרבה שנים חשקה נפשי להבין לעומקה של תפילה כדי לעבוד את העבודה שבלב, ואין כוונתי לסודות ולרמזים של הזוהר בתפילה אלא לרובד של הפשט, לדוגמא: מדוע חלקו של הקדיש הוא בעברית וחלקו בארמית? ה' מֶלֶך (הווה...

  הסוד של סולם יעקב (לפי הרמב"ם במורה הנבוכים) הרמב"ם בפתיחה לספרו מורה נבוכים כותב שמכיוון שאין מסבירים מעשה מרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, אז מוסרים לו ראשי...

 *תעניות ציבור וט' באב* *עננו**הרי"ף* (תענית ד.) מביא את הירושלמי (ברכות פ"ד ה"ג, תענית פ"ב ה"ב) רבי יונה בשם רב אמר ואפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר ...

 *תעניות ציבור וט' באב* *עננו**הרי"ף* (תענית ד.) מביא את הירושלמי (ברכות פ"ד ה"ג, תענית פ"ב ה"ב) רבי יונה בשם רב אמר ואפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר ...

 *תעניות ציבור וט' באב* *עננו**הרי"ף* (תענית ד.) מביא את הירושלמי (ברכות פ"ד ה"ג, תענית פ"ב ה"ב) רבי יונה בשם רב אמר ואפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר ...

 שלום לכולם,קונטרס חדש - *מורשה קהילת יעקב*📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖בהמשך לספרי "תפילת יעקב" ו"היכון לקראת אלוקיך י...

 קישור לסרטון ביו טיובhttps://youtu.be/oqneB9LS1DI

בע"ה ברצוני לחבר את עם ישראל לתפילה. לכן אני מפיץ סרטונים קצרים (דקה ועד ל 3 דקות) על נושאים מעניינים בתפילה. 📖 מדוע חלק מהקדיש הוא בעברית וחלקו בארמית ?📖 מדוע אומרים ברוך שם...

 סרטון ביוטיוב:https://youtu.be/QiA0qcvaFW

מידע אישי

67 חידושים
18 תגובות
383 נקודות
שם: יעקב
בן 45 בעל משרה בכירה במוסד פיננסי. לומד במסגרת הדף היומי (מחזור שני) ולומד נושאים הלכתיים בצורה מעמיקה.
מין: גבר
תאריך הרשמה: 8/30/2014