chiddush logo

פרשת דברים שמחה כהן עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 15/7/2021

פרשת דברים
עם ישראל חוזר לאחר מלחמת מדיין עם כל השלל הנותר מהמלחמה. אלעזר הכהן יוצא ומורה להם את ההלכות והדינים של הכשרת כלים שבלוע בהם מאכלות אסורות ונבלע בהם טעם. והשאלה היא היכן משה רבינו? הרי את כל תרי"ג מצוות משה לימד את העם, ופתאום פה אלעזר תופס פיקוד? אלא לפי שמשה בא לידי כעס כמבואר לעיל "ויקצוף משה על פקודי החיל" בא לכלל טעות, נסתלקו / נשכחו ממנו אותם הדינים של הכשרת כלים. זו לא הפעם הראשונה של משה, זו הפעם הרביעית. פעם ראשונה מצינו שנתעלמה ממנו הלכה כשכעס על אלעזר ואיתמר, כך החל הכעס בר"ח ניסן יום חנוכת המזבח, פרחה נשמתם של שני בני אהרון נדב ואביהוא. שני אחיהם, אלעזר ואיתמר היו אוננים, באותו היום הם הקריבו שני סוגי קורבנות, קורבן לכבוד חנוכת בית המקדש וקרבן מוסף חובת היום. אומר להם משה (ויקרא י' טז') את שעיר החטאת של ראש חודש במקום לאכול אותו, התברר ששרפו אותו, לפיכך כעס עליהם משה, מה הסיבה ששרפתם את הקרבן ולא אכלתם את בשר קרבן חטאת? שהרי הוא נמסר לידכם לשאת את עוון העדה לכפר עליהם, היה עליכם לאכלה כדרך שאכלתם את הקרבנות לכבוד חנוכת המזבח. אולם למשה נעלמה ההלכה שיש הבדל בין קודשי שעה לקודשי דורות, קודשי שעה הותרה לאונן באכילה, צורך השעה הם כג' פה חנוכת המזבח הם קורבנות לשעה זו חד פעמי שהרי אין בכל שנה או מחזור חנוכת מזבח, לפיכך הותרו לאכילה גם לאונן. אולם קודשי דורות כג' קרבן מוסף ראש חודש, הם מתחדשים מידי חודש והם לדורות, לפיכך נאסרה אכילתם על אונן. 
וכן, בא לכלל כעס כאשר משה נצטווה לדבר אל הסלע להוציא לעם ישראל מים, חיפשו משה  ואהרון את אותו הסלע ולא היו מכירים אותו לפי שהלך לו הסלע וישב בין שאר סלעים כשנסתלקה הבאר במיתתה של מרים, והיו עם ישראל אומרים להם מה לכם לחפש דווקא את אותו הסלע, תוציאו לנו מים מסלע אחר, העיקר שיהיה מים לעדה.  אולם פה אלעזר נהג כבוד במשה שנאמר "זאת חוקת התורה אשר צווה ה' את משה" מפני כבודו של משה תלה אלעזר את ההוראה ברבו כאילו הוא שלח אותו ושלא יהיה מורגש שנעלמה ממנו הלכה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע