chiddush logo

. מעשה באיש יהודי שהשיא כמה מצאצאיו

11/6/2021

 . מעשה באיש יהודי שהשיא כמה מצאצאיו ועול החובות עלו והשתרגו על צווארו עד למעלה ראש, בלית ברירה נטל את מקל נדודיו למדינות הגולה לזכות נדיבי עם לקחת חבל ונחלה בנשואי בניו ובנותיו, אחר תלאות שונות ומשונות שם פעמיו לחזור לביתו, בעודו בדרך התנחם על כל תלאותיו כי ׳קבלת פנים׳ יפה תיערך לו בביתו כפיצוי על השבועות הקשות שעברו עליו... משהגיע הביתה אחר נסיעה מייגעת ומפרכת כשהוא עייף ורעב נכנס למטבח הבית ולא ראה מאומה על השולחן החל מתאונן ואומר לעצמו ׳וכי כך מקבלים את פני...׳ אחר שבועות שביזיתי עצמי למען בני ביתי... שכחו ממני לגמרי... וכי אינם מבינים שאחר דרך כזאת נעשה האדם רעב וצמא ועייף... וכי אינם מתביישים בהנהגה כזאת... כך הוסיף בטענותיו עד שעבר בסמוך לחדר הגדול שבו אוכלים בשבתות וימים טובים וירא כי הוכן לכבודו סעודה כיד המלך ברוב פאר והדר לשם ולתפארת... אף המקום הוכן כראוי לסעודה נכבדה... או אז נתכסו פניו בבושה נוראה ולא מצא לעצמו מקום לרוב הבזיון שכה התלונן בשעה שבעודו בדרך כבר טרחו בני הבית וייגעו לכבודו באופן נפלא...

אף אנו מהלכים בעולמו של הקב״ה מלאים טענות כרימון כי ׳נשכחנו...׳ ואיננו משימים על לב לפקוח עיניים לראות כי הקב״ה עומד כביכול ומכין עבורנו מכל הטוב שבעולם.
כמו ברכב להכנסת ספר תורה - כולנו רוצים לשמוח ולרקוד עם התורה הקודה.
אולי י״ל דלכן לובשים ׳קיטל׳ (בגדי לבן) בליל הסדר, כי באותו הלילה מתגלה אור האמונה - אז אנו רואים כי בתוככי החושך הוכנו בעבורנו טובות נפלאות, וכל הנראה כרעה טובה עצומה היה בעדנו... ממילא אנו מתמלאים בושה וכלימה על כל ׳טענותינו׳ במשך ימות השנה, וכדינו של המתבייש ש׳אזיל סומקא ואתא חיוורא׳ לובשים אנו לבן כדמות הלבן שנתכסה פנינו...
וכבר אמר הרה״ק רבי צבי הירש מרימנוב זי״ע (אומרים כן גם בשם מהר״י מבעלזא) שאמר אויף מיין ווארט, דער ׳שאינו יודע לשאול׳ מאכט בעסער פון זיי אלע (תסמכו על דברי, שהנהגתו של הבן שאינו יודע לשאול טובה יותר משאר הבנים), כלומר שאינו שואל שום שאלות וקושיות ולעולם אין לו תרעומת ח"ו, ומקבל הכל בתמימות ויודע דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה