chiddush logo

ומבאר ה׳חידושי הרי״ם׳ דלכן נקרא ׳ליל הסדר׳,

14/5/2021

דברי תורה על חג הפסח - ליל הסדר

מבאר ה׳חידושי הרי״ם׳ דלכן נקרא ׳ליל הסדר׳, והנה מעיקרא דדינא צריך ביאור, דהא ה׳נס׳ מחוץ לנבול הטבע הוא, והוא שלא מסדר הבריאה, ואיך שייך ׳סדר לנס׳, אלא, דעצם בריאת העולם בסדרי הטבע הוא מטובת הבורא לברואיו, וכמו שכתוב (תחלים קמח ו) ׳ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור׳, כי רק כך יודעים הבריות איך ומתי לזרוע ולקצור, וכך נקבע היום למלאכה והלילה למשמר, אבל בלא הנהנת טבע לא מצינו ידינו ורנלינו שהרי לא ידעו מתי לעבוד, כי לפעמים יהנו מאור השמש ולפעמים יצטרכו להסתפק באור הלבנה, וכן בכל העניינים צריכים הברואים ל׳סדר׳ בעולם, לפיכך קבע הקב״ה נבולות בעולמו. אולם כל הנהגה זו היתה עד ליל ה׳סדר׳, אך מליל ה׳סדר׳ והלאה נתחדשה הנהנת הבריאה - שהמתנהג למעלה מהטבע יתנהג אף הבורא עמו למעלה מדרך הטבע, ואין מעצור בעדו מלהיוושע בכל מיני ישועות ורחמים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה