chiddush logo

אש השנאה או אש האהבה ?

נכתב על ידי izik28, 30/11/2020

  בסד


ד"ת להפטרת וישלח כסלו   תשפא בלנ

                   אש השנאה או אש האהבה ?
---------------------------------------------------------------------
חזון עובדיה " מפרש רשי " - מאי שנא עובדיה לאדום ולא ניבא נבואה אחרת אמרו חכמי' עובדיה גר אדומי היה אמר הקב"ה מהם ובהם אביא עליהם יבא עובדיה שדר בין שני רשעים אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם ויפרע מעשו הרשע שדר בין שני צדיקים יצחק ורבק' ולא למד ממעשיה'".
עשו היה כידוע שונא ליעקב למרות היותם תאומים מבטן, לעשו היתה כל האפשרות לגדול ולהיות גדול בתורה אודות ליעקב רבקה ואפילו  סבו אברהם ,אולם הוא בחר בדרך הרוע  עם כל אלופיו ששוים כקליפת השום ואולי מפחידים למראית עין  .
בהפטרה הנביא רומז על סגי ציפורים כדימוי לעשו ," זְדוֹן לִבְּךָ הִשִּׁיאֶךָ, שֹׁכְנִי בְחַגְוֵי סֶּלַע, מְרוֹם שִׁבְתּוֹ, אֹמֵר בְּלִבּוֹ "מִי יוֹרִדֵנִי אָרֶץ?". אִם תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר וְאִם בֵּין כּוֹכָבִים שִׂים קִנֶּךָ - מִשָּׁם אוֹרִידְךָ, נְאֻם ה" .
מצודת דוד מפרש" שוכני" - כאלו אתה שוכן בבקעי הסלע עד שלא יוכל מי לקרוב אליך וכאלו היה מקום מושבו במקום מרום ונשא
"אומר בלבו" - לכן חושב בלבו מי הוא אשר יוכל להוריד אותי בשפל הארץ
"זדון לבך השיאך" - כאומר הנה עתה שנתגדלת למשול ממשל רב כאשר באת אל הר שעיר וגו' לכן זדון לבך הסית אותך להתגאות יותר מדאי".  האדם הרע בוחר במקום גבוה על מנת להסתתר  מפני הרודפים אחריו תוך תקווה שיתקשו להגיע אליו, בדיוק כחיות שמסתתרות בנקיקים ובסלעים  , להבדיל היהודים שנמלטו מאימי הרומאים ושאר הצוררים הסתתרו במערות במדבר יהודה , האם הם נחשבו לרשעים? ברור שלא ! הרוע העלה את עצמו לכמו אלוקות השוכנת במרום רק שהוא במו ידיו הפיל את עצמו וגרם לעצמו מפלה יותר גדולה,  הפ"ב הסמוך לו מדמה את הרוע לנשר כפי שמפרש המלבים," אם תגביה כנשר" וגם אם "תגביה בין כוכבים", אומר אני לך "שים קנך" שמה! כדי "שמשם אורידך נאום ה'". כי הנופל ממקום נמוך אינו מסוכן כ"כ, ולכן אצוה שתשים קנך בין כוכבים כדי שתגדיל מפלתך, כמי שרוצה להפיל את אויבו ומעלהו למקום גבוה כדי שיפילו משם אל העומק ותשבר מפרקתו, ונבואה זו היא עתידה שבאחרית הימים תגדל מלכות אדום ותגבה למעלה ראש ומשם יוריד אותה ה' אל עמק יהושפט:".
את הנשר אנו מדמים למושג חיובי כאשר אנו רוצים לעודד מישהו ,אנו אומרים לו," יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים." על האדם להיות קל כנשר על מנת לקים את מצוות התורה וגבור כארי להתגבר על היצר הרע שלא יעלה אותך מעלה בדרכי המעשים הרעים אלא אתה תוריד אותו מטה !! פ"ס סמוך אומר " הוא היה אומר, עז פנים לגיהנם, ובשת פנים לגן עדן" רגע! הדבר סותר את מה שבררנו קודם, הרי הנשר והארי לא נחונו במידות העדינוות.... אז?
 פירוש תוספות יום טוב מסביר 
עז פנים לגיהנם. שמעיז פניו שלא לעשות רצון אביו שבשמים. ופי' הר"ב דכתיב העז איש רשע בפניו [משלי כ"א כ"ט]. ונאמר ישובו רשעים לשאולה [תהלים ט' י"ח]. ובושת פנים לגן עדן. כמ"ש חז"ל [נדרים כ. ] כל אדם שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטא כדכתיב (שמות כ') ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו מד"ש בשם רבינו אפרים ז"ל."
על האדם להיות עז ולקיים את המצוות בגבורה ,גבורה טובה לא כזו שגורמת נזק לשני, כאש הטובה של נרות שבת והחג או החנוכה ,לעומת אש המריבה והשנאה , כאשר אתה מדליק אש, תדליק אותה למטרה חיובית  ,אבל תשים לב לא להתגאות יותר מידי שהיא לא תתגבר ותשרוף אותך  ,מה שמתאים לפירוש " 
תפארת ישראל,"   הוא היה אומר עז פנים לגיהנם:    ר"ל אף שיעצתיך להיות עז כנמר, היינו בפנימיותיך נגד עצמך וקטנותך וכדאמרן. אבל השמר לך מלהתרגל להעיז נגד אדם הגדול ממך בשנים או בחכמה, שע"י התרגלך כן, לבסוף תעיז גם נגד תה"ק. להכחיש אותה או את פירוש דבריה המקובל לנו, ונמצאת יורש גיהנם ע"י מדות העזות. ונקרא בעל מדה זו עז פנים, מפני שהיא משחתת כל כך הנפש, עד שנכרת בו בפניו בכל הבטותיו, וכמ"ש העז איש רשע בפניו [משלי כ"א כ"ט]. והוא משום שבפני האדם יש שם החלונות של הה' חושים, דהיינו הראיה בעין, והשמיעה באוזן, והריח באף, והטעם בלשון, והמשוש בשפתים. ומאלה החלונות תשקף הנפש לחוץ. אמנם גם משם ישקיפוה, יפיה או כעירותה. וביותר ישקיפו בה משם מדות העזות שהשתרשה והתאחזה עמה בכל פעולותיה:
ובשת פנים לגן עדן:    שטבעו נועד לנחול ג"ע. שכל מי שהוא בושת פנים לא במהרה הוא חוטא [נדרים ד"כ ע"א]:
מי שחושב לעשות רע לחברו אם זה גוי או גרוע מזה ,יהודי צריך לשנן  את הפ"ס " כִּֽי־קָר֥וֹב יוֹם־ה" עַל־כׇּל־הַגּוֹיִ֑ם כַּאֲשֶׁ֤ר עָשִׂ֙יתָ֙ יֵעָ֣שֶׂה לָּ֔ךְ גְּמֻלְךָ֖ יָשׁ֥וּב בְּרֹאשֶֽׁךָ׃" [ולהזכירכם  עשו הוא יהודי!] מפרש מצודת דוד 
גמולך" - הגמול הראוי לך ישוב בראשך
"כי קרוב יום ה'" - ר"ל היה לך לחשוב אשר יום התשלומין מה' המיועד להביא על כל העכו"ם שהרעו לישראל הוא קרוב ומזומן לפניו להביא וכאשר עשית אתה לישראל כן יעשה לך".
עלינו לזכור שהרוע  שהוא בסך הכל חולשה של אדם אחר שלא חזק במיוחד ,נגד אחרים שאולי נראים חלשים אך חזקים ממנו ולהם יש את אור ה" הטוב להם והרע לאלה שהולכים נגדו  [גם אם יהודים..] כפירוש הפ"ס "וְהָיָה בֵית יַעֲקֹב אֵשׁ וּבֵית יוֹסֵף לֶהָבָה וּבֵית עֵשָׂו לְקַשׁ וְדָלְקוּ בָהֶם וַאֲכָלוּם וְלֹא יִהְיֶה שָׂרִיד לְבֵית עֵשָׂו כִּי ה" דִּבֵּר"
מפרש  המלבים, "והיה", ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג, ואז "יהיה בית יעקב אש" הבוער מקרוב, "ובית יוסף" יהיה "כלהבה" הבוער מרחוק יותר מן האש, כי משיח בן יוסף יעשה חיל אז, או מפני שעשרת השבטים לא יהיו עדיין כולם בא"י ויהיו עוד מרחוק, "ובית עשו יהיה כקש" אשר בהריחו אש יאכל קש אחד את חברו כן יאבדו זא"ז במלחמת גוג כאשר התבאר ביחזקאל ל"ח עד שלא יהיה שריד לבית עשו:"
בית יעקב הם הנשים כנאמר בפ"ס" משה עלה אל האלהים ויקרא אליו ה" מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" מפרש רשי" משה עלה" - ביום השני וכל עליותיו בהשכמה היו שנאמר (שמות לד) וישכם משה בבקר
"כה תאמר" - בלשון הזה וכסדר הזה (שבת פו)
"לבית יעקב" - אלו הנשים תאמר להן בלשון רכה‏
"ותגיד לבני ישראל" - עונשים ודקדוקין פרש לזכרים דברים הקשין כגידין (מכילתא)."
הנשים קדמו לגברים בקבלת מתן תורה כידוע,  הנשים הם אלו שמחיות את העולם,  כל הבריאה נוצרת מהם , הם אומנם [בלי לפגוע] אולי נראות חלשות אך הדבר לא כך, עצם הדרבון שלהם לבעליהם ללמוד תורה מזכה אותם בשכר כפול , עצם שליחת בעל  ללמוד תורה שהיא זיכוי הרבים ,אותו דירבון משול לאש מהפ"ס לעיל  ,אש התורה  היא שתשרוף את עשו הוא הרוע או היצר הרע על כל גווניו  , בית יוסף להבה הם הגברים כיוסף הצדיק  שהיה אמנם רחוק אך לא נפל ברשתה של אשת פוטיפר  שאולי יש לה קשר עם עשו .. אם נדבוק בטוב, כמו הנשים שמזרזות  את בעליהם למצוות,  נגביר את האש הטובה , המחממת ,המאירה היא אש התורה  המגינה עלינו מציפורני עשו שמשול לקש שאולי נראה גדול בכמות אך קטן באיכות ..,לעומת עם ישראל שנראה אולי בזוי כזה ,אך חזק לעין ערוך רק בשעה שהוא מאוחד באהבת ה" ! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה