chiddush logo

חיי שרה – הרי מיתת שרה כתובה כאן??

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 10/11/2020

 

חיי שרה – הרי מיתת שרה כתובה כאן??

 


יהודי צדיק צעיר לימים שאל אותי שאלה זו, מדוע פרשתנו נקראת "חיי שרה", ולמרות שזה כתוב בפסוק הראשון בכל זאת היות ומסופר על הפטירה שלה אם כן שיקראו לפרשה "שרה"???

 

והתשובה בפשטות היא, שפטירת שרה לא היתה לשם מוות. כי הנה השטן טען לאברהם בהלוויית שרה שהוא - אברהם אשם בפטירת שרה, וזה שקר כי יצחק ביקש מאברהם שלא יגרום לשרה למות מסיפור העקידה, ובאמת השטן הוא זה שסיפר לה וכפי שכתבנו בפרשת וירא. ואפשר שלא סיפר לה בשביל להורגה, אלא יתכן שהשטן הרג אותה בסיפור גם בכוונה לשם שמים, לשם "חיי שרה" הטובים, שלא תסבול ‏בצער הספק שנפסל מקרבן חלילה.

 

וכן גם על הצד שהוא כשר ועולה תמימה, עדיין יגברו עליה הגעגועים "איפה יצחק, העולה תמימה שלי" כי הוא נטמן ‏‏3 שנים מיד אחר העקידה, ולכן נפטרה לטובתה, כי מיד בעלותה השמימה פגשה ‏ את יצחק בגן עדן ושמחה עמו ע"פ מדרש שכל טוב כ"ב. וכפי שכתוב בפרקי דר' אליעזר: ר' יהודה אומר כיון ‏שהגיע החרב על צווארו פרחה ויצאה נפשו של יצחק, ‏וכשנאמר לאברהם "אל תשלח ידך" חזרה נפשו לגופו.‏

 

ובפרט שיש דעות בעלי התוספות והחזקוני בשם מדרש ‏הגדול, שנטמן 3 שנים בגן עדן,  ושם התענגה שרה עם ‏בנה הקדוש 3 שנים, וזה אכן "חיי שרה" ולא מות שרה, שאכן ממעשה טוב של העקידה לא ‏יצא רע, ושלוחי מצוה אינם ניזוקים, ולפטירה שכזו קוראים בשם חיים ולא מוות. כי לפגוש בגן עדן את הבן יקיר העולה תמימה!!  אין חיים טובים מאלו, וזה ממש "חיי שרה". וזה גם ממש מסביר מה היה הצורך של יצחק להיות למעלה בגן עדן בחייו, כדי שהוא ישמח עם אמו הצדקת והיא תשמח בו.


     


 

ללמדנו, שנחת אמיתית זה לא בן עסקן ובן עשיר ובן מצחיק ועליז!! אלא בן צדיק וירא שמים!!! בן שהוא בן עולם הבא, בן שמזכה את הוריו לחיי נצח בגן עדן, ולכן נחנך את ילדינו בחינוך טהור ונראה להם דוגמא אישית חיובית וקדושה, וככה נזכה לדורות ישרים מבורכים, ולזכות לנחת יהודית מכל יוצאי חלצינו אמן ואמן

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה