chiddush logo

בָּר֥וּךְ מִבָּנִ֖ים" –אמ פסוקים

נכתב על ידי izik28, 5/10/2020

 בסד 


ד"ת לוזאת הברכה  -שמחת תורה  תשרי תשפ"א 


"בָּר֥וּךְ מִבָּנִ֖ים" –אמ פסוקים 
-----------------------------------------------------------
פרשת השבת וזאת הברכה הינה בין הקצרות שבפרשות  ,והיא נכללת במחזורי התפילת החג  יחד עם שמחת תורה, בפרשה ישנם ארבעים ואחד פסוקים כמניין" אם" ,או אמא אם תרצו ..מה שמחבר אותנו לפ"ס," לְאָשֵׁר אָמַר בָּרוּךְ מִבָּנִים אָשֵׁר יְהִי רְצוּי אֶחָיו וְטֹבֵל בַּשֶּׁמֶן רַגְלוֹ." ,האם יש קשר  בין מספר הפסוקים לבין בפ"ס הנ"ל ולמזמור התהילם מא  בו מופעים הפ"ס " 
  ה" יִשְׁמְרֵהוּ וִיחַיֵּהוּ--יאשר (וְאֻשַּׁר) בָּאָרֶץ;    וְאַל-תִּתְּנֵהוּ, בְּנֶפֶשׁ אֹיְבָיו....
  וַאֲנִי--בְּתֻמִּי, תָּמַכְתָּ בִּי;    וַתַּצִּיבֵנִי לְפָנֶיךָ לְעוֹלָם.
  בָּרוּךְ ה" אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל--מֵהָעוֹלָם, וְעַד הָעוֹלָם:    אָמֵן וְאָמֵן. "
רשי מפרש על הפסוק "ברוך מבנים ,"ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר ואיני יודע כיצד
"יהי רצוי אחיו" - שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקינון ובקפלאות והם מרצין לו בתבואה ד"א יהי רצוי אחיו שהיו בנותיו נאות והוא שנאמר בד"ה הוא אבי ברזית שהיו בנותיו נשואות לכהנים גדולים הנמשחים בשמן זית
"וטובל בשמן רגלו" - שהיתה ארצו מושכת שמן כמעין ומעשה שנצטרכו אנשי לודקיא לשמן מנו להם פולמוסטוס אחד כו' כדאיתא במנחות"  ,הספרי מפרש " ברוך מבנים אשר - אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר:
יהי רצוי אחיו - שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקון ובקיפלאו' והן מרצים לו בתבואה.
ד"א יהי רצוי אחיו - כשעשה ראובן אותו מעשה הלך אשר וסיפר לאחיו, ונזפו בו ואמרו לו: כך, אחינו, אתה מדבר באחינו הגדול?! וכשהודה ראובן על מעשיו - נתרצו לו אחיו; לכך נאמ' יהי רצוי אחיו.
ד"א יהי רצוי אחיו - כשהיו ישראל מתייחסים, זה אומר שלי הוא לויה, וזה אומר שלי הוא לויה: אם מראובן הכתוב מייחס - שלי הוא לויה, ואם ממני הכתוב מייחס - שלי הוא לויה; ריצה את אחיו באותה שעה, לכך נאמר יהי רצוי אחיו.
ד"א יהי רצוי אחיו - אין בכל הארצות שמשמטת שביעית כארצו של אשר:
וטובל בשמן רגלו - שארצו של אשר מושכת שמן כמעיין. מעשה שנצטרכו אנשי לודקיא בשמן, ומינו שלהם פומיליוס אחד. אמרו לו לך וקח לנו שמן במאה רבוא! והלך לו לצור, אמר להם: שמן במאה רבוא אני צריך. אמרו לו: לך לגוש חלב. הלך לגוש חלב, אמר להם: שמן במאה רבוא אני צריך. אמרו לו לך אצל פלוני. הלך לביתו ולא מצאו; אמרו לו הרי בשדה. הלך ומצאו שעוזק תחת הזית, אמר לו שמן במאה רבוא אני צריך. אמר לו המתן עד שאגמור את הזית. משגמר את זיתיו נטל הכלים ממשמש ובא. אמר פומיליוס אפשר שיש לזה שמן במאה רבוא? דומה שצחקו בי יהודים! כיון שבא לביתו קרא לשפחתו, אמר לה בואי ורחצי רגלינו במלא ספל שמן, ורחצה להם רגליהם, לקיים מה שנא' וטובל בשמן רגלו; נתן לפניו לחם ואכל ושתה, לאחר אכילה עמד ומדד לו שמן במאה רבוא. אמר לו רצונך שוב? אמר לו אין לי מעות. אמר לו טול, ואני אבוא עמך ואטול את מעותי. עמד ומדד לו שמן בשמונה עשרה מאות רבוא. אמרו לא הניח ההוא אדם לא חמר ולא גמל בא"י שלא משכו עמו. הכירו אנשי לודקיא וקדמו לפניו ג' מילין, וקילסו לפניו קילוס גדול. אמר להם: אל תקלסו קילוס זה אלא לאדם זה, שהכל שלו, ולא עוד אלא שאני חייב לו י"ח מאות רבוא! לקיים מה שנא' "ויש מתעשר ונוסף עוד:"
הקב"ה מחיינו בזכות קיום מצוות התורה גם שקשה לנו הוא מעודד אותנו להתמיד בכך כדברי הפ"ס,  ה" יִשְׁמְרֵהוּ וִיחַיֵּהוּ--יאשר (וְאֻשַּׁר) בָּאָרֶץ;    וְאַל-תִּתְּנֵהוּ, בְּנֶפֶשׁ אֹיְבָיו....
  וַאֲנִי--בְּתֻמִּי, תָּמַכְתָּ בִּי;    וַתַּצִּיבֵנִי לְפָנֶיךָ לְעוֹלָם." מפרש המלבים" ה'", זאת שנית, הרעות המסובבים ע"י חסרון הצרכים ההכרחיים מעון וכסות ומזון, "ה' ישמרהו", הגם שאין לו שמירה ממעון ובגד, "ויחייהו" הגם שחסר לו מזון הצריך לחיי נפש,
ג) הרעות המסובבים מצד המקום שהעשירים ממרחק יביאו לחמם ומחסורם והוא "יאושר בארץ", לא ינוע אל אפסי ארץ על טרפו רק בארץ אשר ישכון שם ודבקה לארץ בטנו, שם יהיה מאושר ע"י השגחת ה',
ד) הרעות המסובבים ע"י אויבים וצוררים, "אל תתנהו בנפש אויביו":
לידה היא מצד אחד דבר מאושר והשמח ביותר בחיי אדם , קל וחומר אחרי ציפיה של שנים רבות ..  ומצד שני היא כרוכה בסכנה מסויימת .,כידוע  כל הילודים שעתידים לבוא לעולם בשלב כלשהו היו במעמד הר סיני גם אם לא בגשמיות .. והם מחכים תחת כסא כבוד מלכותו  לבוא ולקיים מצוות בעולמנו זה בתקווה לחיי טהרה ותורה [גם שלי כנראה ושל נוות הבית המיועדת ...]את   הפ"ס " ואני בתומי תמכת בי "..., מפרש המלבים" "ואני", מה שנתרפאתי מחליי ידעתי כי "תמכת בי ע"י תמי, ותציבני לפניך", שמה שהצבתני היה כדי שאהיה לפניך "לעולם", לעבדך ולעשות רצונך בענין שאתהלך לפניך תמיד:"
השמן  מופיע בתיבת  נח  לאחר ציווי נח מהיונה לצאת ולראות מה קורה בעולם החדש –ישן , וכידוע היא הביאה "עלה זית טרף"  מפרש המדרש," רב ביבי אמר: נפתחו לה שערי גן עדן, והביאה אותו. אמר רבי אבהו: אילו מגן עדן הביאה אותו, לא היתה מביאה דבר מעולה, או קנמון, או פלסמן? אלא רמז רמזה לו.
אמרה לו לנח: מוטב מר מזה ולא מתוק מתחת ידיך" , הבטחון של היונה התמימה בקב"ה לאחר הריון לא קל של נח בתיבה בזמן המבול בעת  בריאת  הקב"ה עולם חדש, מראה לנו את הברכה בהמשך קיום העולם , ועוד שהשמן שימש  במקדש למשיכת מלכים והעלאת הנרות במנורת המקדש , כנרות השבת והחג  , הבאת צאצאאים לעולם מביאה לנו אור גדול כאור היום הראשון בריא והאור במנורת המקדש ,  בתחילת מחזור סיום קריאת התורה והתחלתה  מחדש  ,אנו תפילה שנתחזק בתורת ה" ונשלים את סדר קריאת  השבתות בציבור!!  בשנת תשפ"ב שמיטה הבאה ,  ונזכה להביא לעולמו של הקב"ה בבריאות טהרה ושמחת אור גדולה  את כל צאצאינו מתחת כסא כבוד מלכותו בקלות וברכת" ברוך מבנים אשר "   ,אשר מלשון  אושר ואישור הקב"ה במילוי כל תפילותינו לשנה טובה וחורף טוב עם גשמי ברכה ורפואה טובה!! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה