chiddush logo

מוכרח ואפשרי המציאות תורה נ"ב

נכתב על ידי טל סייג, 16/9/2020

 

מוכרח ואפשרי המציאות:


"ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא ח"ו מחויב המציאות", נ"ב:

 

ובאמת הטעות של האפיקורסים היא הטענה שהעולם נהיה על ידי ההיבראות הספונטאנית שלכאורה וכיביכול לא הייתה יד משגחת להיבראות העולם אלה שנתהווה מעצמו ללא כוח מכריח חיצוני וכול זה כדי לשלול את הימצאות האלוקות אך יש אפיקורסים כופרים ואתיאיסטים שסוברים שהיה לעולם התחלה ידועה ועלול להיות לו סוף ידוע ובאמת לעולם לא הייתה שום התחלה ידועה ולא יהיה לו סוף אך התהוותו היא על ידי כוח חיצון מכריח ההתהוות הוא הוי"ה אלוקים כי בראשית ברא אלוקים כלומר בתוך הראשית ברא את השמיים ואת הארץ אך לשמיים ולארץ עצמם לא הייתה שום ראשית ולא יהיה גם שום סוף אך כוח מכריח ההימצאות וההיבראות וההאצלה והתהוות היה והוא האלוקים כי לברוא וליצור ולעשות חיים ואדם במורכבות כזו נדרשת חוכמה בינה ודעת במינונים הנכונים שרק שכלים אלוקיים יכולים להכיל.

 

ובודאי שהתכלית של היבראות העולם היא ישראל כי ישראל עם האותיות והכולל מציאות תקמ"ז 541+5+1=547 וישראל הוא הסיבה שהעולם הוא מוכרח המציאות והשם יתברך הוא המכריח הימצאות העולם אך השם הוא לא בהכרח מוכרך המציאות הוא יתברך ויתעלה הדרו לא מוכרח כלום ולא חייב לאף אחד כלום ויכול כרצונו ולרצונו כבעל היכולות ובעל הכוחות כולם להיות יכול להיות נמצא או בעל הכוח והיכולת להיות לא נמצא כשרירות ליבו הטובה עליו וזה פיאור גדול יותר ממה שכתוב כאן שהוא מוכרח המציאות והבן היטב שהוא למעלה ממוכרח לא מוכרח ובהמוכרח ובהלא מוכרח כרצונו וכשרירות ליבו הטובה עליו.

 

לכן אל תכעס על הישראל הכופרים אפיקורסים אתיאיסטיים חסרי אמונה שלא מאמינים שהשם נמצא כי בשבילם הוא לא נמצא וזה הנהגת חייהם איתו כפי כוחו להיות גם לא נמצא וכשאתה בא לטעון אצלהם הימצאותו אתה שולל כלפיהם את הנהגתו המיוחדת של השם כלפיהם ואיתם ואין אתה עושה נכון כי זו דרכם בקודש איתו וזו עבודתם בעולם כפי כוחו ויכולתו של השם כבעל היכולות ובעל היכולות כולם לא להיות קיים להיות איננו להיות לא נימצא ולא אתה הוא זה שתכפה על השם להיות נימצא וקיים וישנו לגביהם כי זה עניינו הפרטי שלו איתם שאסור לך להתערב בו ולבטל האפיקורסות הוא רק על ידי תפילה אליו שירצה בכלל להיות קיים ונמצא וישנו ואם תשאל כהוגן בדחילו וריחמו וריחמו ודחילו אולי תענה.

 

כי יש בדורות האלו כבר יהודים ויהודיות בנים בנות לאימא יהודייה שאם בישבילהם הוא יהיה קיים נימצא וישנו בגלל מרדות שבליבם של אי קבלת כול עול אלוקות זה יגרום לגביהם רק ניאוץ השם וחילול השם לכן משיח התפלל על אלו בדורות האלו שבישבילם הוא לא יהיה קיים ישנו ונימצא וככה אדרבה מתקדש שמו ברבים שהוא כול יכול באמת וכרצונו ולרצונו כשרירות ליבו הטובה עליו יכול לגבי מי שרוצה אוהב אותו ומאמין בו להיות קיים ישנו ונימצא ולגבי מי שלא נעים לו איתו להיות לא קיים איננו ולא נימצא.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה