chiddush logo

טל סייג

כל החידושים של טל סייג | כל התגובות של טל סייג

חסדי אברהם:   "לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם: בניך חטאו לי. אמר לפניו: רבונו של עולם - ימחו על קדושת שמך", שבת, פ"ט, ב':   בדור תהפוכות אברהם אף י...

  הלכות לולב סימן תרמ"ח סעיף כ"א: "הירוק שדומה לעשבי השדה – פסול": עכל"ש:   כי האתרוג משול ללב והירוק הוא בוסר וזה בחינת לב בוסר שמרבה באדם מדומה לא מבורר...

  "עורה למה תישן ה'...", תהילים, מ"ד, כ"ד:   סוד הדרומיטא וההסתר פנים הוא שכשנחלשו הדורות ואיננו מכווינים יותר ליבנו כיאות כמו צריך כדקא יאות כדבעי בכול הסדרים...

  מוכרח ואפשרי המציאות:"ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא ח"ו מחויב המציאות", נ"ב:   ובאמת הטעות של האפיקורסים היא הטענה שהעולם נהיה על...

  "ואלו הנשרפים... ובת כוהן שזינתה", סנהדרין, ט', א':   העולם הזה הכדור הארץ הזה הכוכב הזה הגלובוס הפלנטה האלו הוא בת כוהן של כול היקום ובדורות האלו דנים בבית הדין של ...

  אהבת השם לעולמו:   במקיף מקיפי המקיפים הרחוק רחוקי הרחוקים בסובב סובבי הסובבים דכול עלמין שבאורות העיגול עיגולי עיגולים יש להשם יתברך אהבה בשווה לחלוטין לכול עשוייו יצוריו ברוא...

  "...ואלוקים יבקש את נרדף", משלי, ג', ט"ו:   כשרודפים העולם משהו או מישהו אלוקים הוא תמיד בצד של הנרדף כלומר לטובת הנרדף ומשאיל ברודפים על מה ולמה אתם רודפים את או...

  "ה' מלך גאות לבש... אף תיכון תבל בל תימוט", תהילים, צ"ג, א':                   &...

  "למנצח מזמור לדוד", י"ג, א':   מופיע 10 פעמים בתהילים מזמורים 13,19,20,21,31,41,51,64,65,140 גימטרייה 555 אלף אלוף עולם כפול 5 ועם הכולל לחלק ל4 139 ילד יפה שהוא ...

  בס"ד                              &...

"שהבטלה מביאה לידי שיעמום", כתובות, ה', ה':   הבטלה גורמת שיעמום והשיעמום הוא אבי כול חטא לכן יש בדורות האלו את תרבות הפנאי ההמונית ספורט קולנוע חוגים טיולים מסעדות בארים ופ...

  חילונים ודתיים:   חילונים דתיים עולה כגימטרייה 638 שהוא כמו "אברהם יצחק יעקב" שכן אברהם יצחק ויעקוב הם אבותיהם הקדושים של החילוניים והדתיים כאחד ולא רק של הדתיים שמחזי...

  "אשר ימינם ימין שקר", קמ"ד, י"א:   כול התורה שייכת בישראל בעיקר ולא בשאינם ישראל ויש את הימין שקר שבתוכנו ובזה נדבר קצת על הימין הקיצוני המיליטנטי האנטי ערבי...

  "וגלת ירושליים אשר בספרד..", זכריה, א', כ':   כתב גלות חסר ויו כי אין זו כבר בדיוק גלות אף שכול הסממנים הגלותיים לכאורה וכביכול עדיין קיימים בתוקפם וגבורתם בכול זאת וי...

  "ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים", כתובות, קי"א, א':   כשלומדים את הסוד פנימיות נסתר מוסר חסידות זוהר וקבלה משוקצים ולא נשואים פלגא גופא ובלי ילדים נחקק הלימוד אחר...

מידע אישי

232 חידושים
5 תגובות
1170 נקודות
שם: טל סייג
תלמיד ישיבה בירושלים בן 44 חוזר בתשובה
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ט תמוז התשכ"ט
תאריך לידה לועזי: 25/06/1969
כתובת: עין יהב,תיכון: תיכון
שירות צבאי/לאומי: סדיר
מקום עבודה: תלמיד ישיבה
תאריך הרשמה: 12/2/2012