chiddush logo

טל סייג

כל החידושים של טל סייג | כל התגובות של טל סייג

 ספר זרובבל עמוד 159:   "וידקור שידווי את נחמיה": עכל"ש   נחמיה 113 ושמא שלים נחמיה נחמיה כפול 2 226 והראשוני ה226 מ1 1427 וכפול 4 5708 הקמת מדינת ישראל וש...

"יפה שעה אחת", ד', י"ז: גלגל הנקיפה פריזאציה נטייה של ארץ רבה הוא בערך 26,000 שנה ותוך 26 אלף שנה בערך הוא משלים יממה הרי ששעה בערך 1080 שנים ומהחל מהקמת בית א' בימי שלומו המלך בשנ...

"לעבודה זרה שמטמאה כנדה", ט', א': "האלהים האחרים" עם הממ הסופיות הגבוהות העולות 600, - 1475 25*59 כ"ה*נדה שככה עולה גימטרייה של האלוקים האחרים שיש להם דין טומאה כטומא...

 "התהילם שלך", עם המם והכף הגבוהות העולות 500,600, עולה בגימטרייה 1880 שהם 1880 השנים שבין 3828 ל5708, יעקוב כפול 10 ספירות שבו בדעת ותפארת, כי תהילם = מדינת ישראל 1045 שהוקמה ב5708 ...

 "סרד", בראשית, מ"ו, י"ד':   סרד אותיות סדר ובאקש"ק (אדם קדמון שבכול קדומים), - יש שני פרקים להוד פרק תחתון הוא תוהו ופרק עליון הוא כול כך הפוך לתוהו עד שלמע...

 לא יהיה לך אלוקים אחרים שבנפש:  לא לעזור לאלוקים אחרים לא להיעזר על ידי אלוקים אחרים לא לאהוב אלוקים אחרים לא לשנוא אלוקים אחרים שלית בהו ממשא ומה יש לך לשנוא לית בהו ממשא ...

 על ה127 מדינה:  127 הראשוני הוא 709 קטרת וה127 ראשוני 31 א"ל מידת חסד כי בפורים עושים חסד ומחלקים קטורת מוצרי טבק לכול דורש שזהו יום שכמעט כולם לוקחים קצת בשביל החג קצת מוצרי טבק...

 על כלו נשמות שבגוף היסתיים ברור הרפ"ח והסתיימה עבודת התשובה:   ימשיכו לרדת נשמות לגופים על פן הלכה זכרים ועל פן דרוש נקבות ולברר רפ"ח ולחזור בתשובה עוד מאות על מאות של שנ...

 "הבאים ישרש יעקוב", כ"ז, ו':   יעקוב שלימא ישראל סבא קדישא בביאה הזו לארץ אחרי גלות ארוכה כזו של כול ישראל עובר יהודי ויהודייה ישראלי וישראלייה אחד אחד ועושה להם טיפו...

 "ואפריים בכורי הוא", ל"א, ח':   כשארץ רבה משתלמת שר מאות של 48,000 גיבורי אפריים יתגלה וכששש ארצות תתאה ישתלמו { באדמה ארקא גיא ציה נשיה ותבל (ויקרא רבה, אמור כ"ט...

 דור תהפוכות על השקר הלא שקוף של עשו:   החילונים המוחלטים עלולים להגיד כול דבר רע על הדתיים על התורה ועל האלוקים של הדתיים ועל פירסום תורה ודת וייראה בכלל כפייה דתית השחורים היבשים ...

 על הדמוקרטיה באופן תורה:   אותיות דמוקרתיה הם דימוי תהיית הקרי כלומר שהמלכות הדמוקרטית מדמה בנפשה על תהיות הקרי המוצא לבטלה ברגעים הדקים שבהם הוא עדיין חי ואז ניהייה מזה החלטות המי...

 על מהות הפושעים המורדים בתלמידי חכמים (תניא פרק ב')   אין הכוונה לאף אחד מכול אשר בשם ישראל יכונה ואין הכוונה לכול אשר בשם בר איניש יכונה שממושמע לבתי דיני נוח אלה אך ורק לשאינם יש...

"היום אם בקולו תשמעו", צ"ה, ז':   היום הגלאקטי הוא 260,000,000 שנה 260 מיליון שנה כך שבטוח שמשיח לא שיקר לריב"ל כי תוך הזמן הארוך הזה בוודאי שעם ישראל בקונצנזוס מספיק ...

"טוב לחלל שבת אחת מאשר לחלל שבתות הרבה", והאלף השביעי לשיטת התתקע"ד ואהי אצלו אמון יום יום הרי יומיים לפני בריאת העולם ב0 היהודי היה בריאת התורה הרי שהאלף החמישי לבריאת העולם הוא האלף...

מידע אישי

376 חידושים
5 תגובות
1890 נקודות
שם: טל סייג
תלמיד ישיבה בירושלים בן 44 חוזר בתשובה
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ט תמוז התשכ"ט
תאריך לידה לועזי: 25/06/1969
כתובת: עין יהב,תיכון: תיכון
שירות צבאי/לאומי: סדיר
מקום עבודה: תלמיד ישיבה
תאריך הרשמה: 12/2/2012