chiddush logo

טל סייג

כל החידושים של טל סייג | כל התגובות של טל סייג

  "למנצח מזמור לדוד", י"ג, א':   מופיע 10 פעמים בתהילים מזמורים 13,19,20,21,31,41,51,64,65,140 גימטרייה 555 אלף אלוף עולם כפול 5 ועם הכולל לחלק ל4 139 ילד יפה שהוא ...

  בס"ד                              &...

"שהבטלה מביאה לידי שיעמום", כתובות, ה', ה':   הבטלה גורמת שיעמום והשיעמום הוא אבי כול חטא לכן יש בדורות האלו את תרבות הפנאי ההמונית ספורט קולנוע חוגים טיולים מסעדות בארים ופ...

  חילונים ודתיים:   חילונים דתיים עולה כגימטרייה 638 שהוא כמו "אברהם יצחק יעקב" שכן אברהם יצחק ויעקוב הם אבותיהם הקדושים של החילוניים והדתיים כאחד ולא רק של הדתיים שמחזי...

  "אשר ימינם ימין שקר", קמ"ד, י"א:   כול התורה שייכת בישראל בעיקר ולא בשאינם ישראל ויש את הימין שקר שבתוכנו ובזה נדבר קצת על הימין הקיצוני המיליטנטי האנטי ערבי...

  "וגלת ירושליים אשר בספרד..", זכריה, א', כ':   כתב גלות חסר ויו כי אין זו כבר בדיוק גלות אף שכול הסממנים הגלותיים לכאורה וכביכול עדיין קיימים בתוקפם וגבורתם בכול זאת וי...

  "ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים", כתובות, קי"א, א':   כשלומדים את הסוד פנימיות נסתר מוסר חסידות זוהר וקבלה משוקצים ולא נשואים פלגא גופא ובלי ילדים נחקק הלימוד אחר...

  "שסוהו כול עוברי דרך", פ"ט, מ"ב:   הגזענים הנאצים האנטישמים הם רודפי בית דוד כי הם בפחד ופוביה ואובססיה פטאלית מורבידית פאתטית להמלכתו של איזה שהוא בן מאב לא...

  "...אבדו גויים מארצו", תהילים, י', ט"ז:   התכלית הגאולית הזו שרק ישראל ישכנו בארץ ישראל ולא יהיו עוד שום שאינם ישראל בארץ ישראל היא רק לעוד טווח זמן ארוך מאוד ובי...

  "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה", י"א, א':   חוטר שורש נצר ישי הוא פרץ בן יהודה בן יעקוב בן יצחק בן אברהם וכול יהודי שיש בו משהו בייחוסו מצד אביו או...

  " ועל אלוקי אבותיו לא יבין", - "ולאלוה אשר לא ידעו אבותיו יכבד", - "ובא עד קיצו ואין עוזר לו". דניאל פרק י"א, פסוקים ל"ז, ל"ח, מ"ה. ...

  "ורעה אמונה...", תהילים, ל"ז, ג':   אדם חייב להכין לעצמו צידה לדרך שנאמר התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין שהוא העולם הבא גן עדן וימות המשיח ותחיית מתים ולא ת...

"תפלצתך הישיאתך..." מ"ט, ט"ז:   כשמתפללים משוקצים ועוברים על בל תשקצו בתפילה בתורה בברכות ובמצוות עולים כול אלו תפלצת כי כול המתפלל משוקץ תפילתו תועבה (ברכות כ&quo...

  "כול היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תיקצץ", נידה - ב', א':   אין זה נדרש יותר לתבוע על התחתונים אלה על העליונים שכול המרבה לבדוק בישראל על עסקי השז"ל שלהם ...

    הטוב והרע:   כבר מדורות א – י"ט בסדרו של עולם אדם ונוח עד אברהם, - גילוי הצדיקים המיוחדים שהיו שם את הצמצום העצום הזה במחשבה דיבור ומעשה כוונה רעותה דליבה רגש מחש...

מידע אישי

224 חידושים
5 תגובות
1130 נקודות
שם: טל סייג
תלמיד ישיבה בירושלים בן 44 חוזר בתשובה
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ט תמוז התשכ"ט
תאריך לידה לועזי: 25/06/1969
כתובת: עין יהב,תיכון: תיכון
שירות צבאי/לאומי: סדיר
מקום עבודה: תלמיד ישיבה
תאריך הרשמה: 12/2/2012