chiddush logo

הכרובים ועם ישראל (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 2/9/2020

 חידון המקדש

מבית מכון המקדש

 

חידת השבוע  – פרשת כי תבוא

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה,

יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש.

 

מצד אחד כתוב שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום פני הכרובים איש אל אחיו. ומצד שני נאמר שבעת החורבן הגויים ראו שהכרובים מעורים זה בזה. כיצד מתיישבת הסתירה? 

 

להגשת התשובה לחץ על הקישור שמצ"ב

 

https://bit.ly/2QI8nRz

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

הפרס לזוכה יישלח בדוא"ל.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DoarHamikdash (9/9/2020)
תשובה
ניתן לתרץ כמה תירוצים:
א. מה שנאמר שכשלא עושים רצונו של מקום היו מצדדים פניהם נאמר על הכרובים של שלמה (כמבואר בב"ב צט ע"א).
ב. הכרובים שעל הכותל תמיד היו מעורים זה בזה, ואילו הכרובים של משה היו מצדדים פניהם (ריטב"א).
ג. שעת החורבן הוא שעה שנמחל לישראל על עוונם ונחשב כ'עושים רצונו' (כרם צבי).